U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole 2021

De leden van de commissie zetten de laatste stap in de besprekingen van de begrotingscontrole. Ze namen de voorbije week kennis van de verslagen met de adviezen van de bevoegde commissies. In deze vergadering stemden ze over het ontwerp van aanpassing van de uitgavenbegroting, het ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting, en het ontwerp van programmadecreet.

Video

Verslag

104 (2020-2021)
Externe sprekers
Luc Vanlouwe (Vlaams Verbindingsofficier)
889 (2020-2021) nr. 1
18-A (2020-2021) nr. 2
19-A (2020-2021) nr. 4
812 (2020-2021) nr. 4
812 (2020-2021) nr. 12

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

15:00 uur

104 (2020-2021)
Externe sprekers
Luc Vanlouwe (Vlaams Verbindingsofficier)
Verslaggever

16:00 uur

van de Vlaamse Regering
18-A (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Artikelsgewijze bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
19-A (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Akteneming van de krachtlijnen van de verslagen van de verschillende commissies (Regl. art. 66,2)
Artikelsgewijze bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
812 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Financiën en Begroting Hoofdstuk 4. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Artikelsgewijze bespreking en stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.