U bent hier

In de kijker

PFAS-problematiek: hoorzitting

Bij de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen bleek dat de grond die daar wordt verzet vervuild is met chemische stoffen, afkomstig van de industrie in de buurt. Een en ander leidde bij de publieke opinie tot ongerustheid over de aanwezigheid van deze poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de bodem en het grondwater. Over deze problematiek hielden de leden van de commissie een hoorzitting met experts uit binnen- en buitenland en met vertegenwoordigers van het bedrijf 3M.

Video

Verslag

130 (2020-2021)
Externe sprekers
Jacob De Boer (prof. dr. Chair Environmental Chemistry and Toxicology Vrije Universiteit Amsterdam), Karl Vrancken (opdrachthouder Vlaamse Regering PFOS-problematiek, onderzoekscoördinator Duurzame Materialen VITO, hoofddocent Afvalverwerking en Circulaire Economie Universiteit Antwerpen), Sarah De Schamphelaere (afdelingshoofd afdeling Strategie, Internationaal beleid en Dierenwelzijn Departement Omgeving), Ivo Palmers (afdelingshoofd afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving Departement Omgeving), Bart Bautmans (teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg Agentschap Zorg en Gezondheid), Greet Schoeters (Steunpunt Milieu en Gezondheid, program manager of environmental health VITO, professor department of biomedical sciences Universiteit Antwerpen), Ilse Loots (projectleider Steunpunt Milieu en Gezondheid, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen), Arjen Wintersen (coördinator onderzoek naar PFAS in grond en grondwater binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Nederland), Hanneke Brouwer (MT-lid Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Nederland), Johan Ceenaeme (staflid afdeling Bodembeheer Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Griet Van Gestel (policy coordinator Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Peter Vermeulen (director 3M EMEA) en Rebecca Teeters (Senior Vice President Environmental Strategies and Initiatives 3M)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

130 (2020-2021)
Externe sprekers
Jacob De Boer (prof. dr. Chair Environmental Chemistry and Toxicology Vrije Universiteit Amsterdam), Karl Vrancken (opdrachthouder Vlaamse Regering PFOS-problematiek, onderzoekscoördinator Duurzame Materialen VITO, hoofddocent Afvalverwerking en Circulaire Economie Universiteit Antwerpen), Sarah De Schamphelaere (afdelingshoofd afdeling Strategie, Internationaal beleid en Dierenwelzijn Departement Omgeving), Ivo Palmers (afdelingshoofd afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving Departement Omgeving), Bart Bautmans (teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg Agentschap Zorg en Gezondheid), Greet Schoeters (Steunpunt Milieu en Gezondheid, program manager of environmental health VITO, professor department of biomedical sciences Universiteit Antwerpen), Ilse Loots (projectleider Steunpunt Milieu en Gezondheid, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen), Arjen Wintersen (coördinator onderzoek naar PFAS in grond en grondwater binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Nederland), Hanneke Brouwer (MT-lid Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Nederland), Johan Ceenaeme (staflid afdeling Bodembeheer Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Griet Van Gestel (policy coordinator Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Peter Vermeulen (director 3M EMEA) en Rebecca Teeters (Senior Vice President Environmental Strategies and Initiatives 3M)

Er wordt voorzien in simultaanvertaling

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.