U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Dochy heeft het woord.

Voorzitter, beste collega’s, het project Watertalk werd gelanceerd door de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met het provinciaal onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro. Zij hebben de website www.watertalk.be gemaakt. Die website licht landbouwers, bedrijven en particulieren die aangelanden zijn aan een waterloop categorie twee, in over de onderhoudswerken die daar zullen gebeuren. Het gaat niet alleen over de onderhoudswerken aan waterlopen categorie twee beheerd door de provincie, maar ook de waterlopen beheerd door de polders. De persoon die de onderhoudswerken uitvoert, geeft via een mobiele applicatie in wanneer welk werk zal worden uitgevoerd. Daardoor worden de aangelanden op eenvoudige wijze op de hoogte gebracht van wanneer er in hun buurt werken zullen plaatsvinden, zodat ze eventueel noodzakelijke voorzieningen dienaangaande kunnen treffen.

Het instrument wordt gebruikt om mensen te sensibiliseren over het gebruik en over wat is toegelaten in de vijfmeterzone die grenst aan die waterlopen categorie twee. Er wordt vanuit het kenniscentrum Inagro onder meer sterk ingezet op de gegevens in verband met bemesting, gebruik van pesticide en dergelijke meer.

Minister, is dit project u bekend?

Bent u van plan om voor de waterlopen categorie één hierbij aan te sluiten ?

Ziet u mogelijkheden tot samenwerking om de communicatie met de aangelanden van waterlopen categorie één te optimaliseren? Of overweegt u een ander systeem?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik vernam over het project Watertalk van de provincie West-Vlaanderen via de pers. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd door de provincie niet geïnformeerd over het project en kreeg ook geen vraag om mee te werken. Het is puur West-Vlaams. Altijd goed dat in verschillende provincies initiatieven worden genomen.

Binnen de Vlaamse overheid werd door verschillende instanties van het beleidsdomein Mobiliteit het project iASSET Vlaanderen opgestart. Dit project is een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Xperta, De Lijn, Lantis en het Agentschap Wegen en Verkeer. De bedoeling is om alle info over het beheer en de inspecties in een gebruiksvriendelijke applicatie te integreren.

De VMM sloot zich reeds aan bij dit project. Een belangrijke motivatie voor deze keuze was dat iASSET in Nederland zeer veel gebruikt wordt door de waterschappen en door deze waterbeheerders als zeer performant beschouwd wordt. Ook de afstemming met de beheerders van de bevaarbare waterlopen voor onder meer de inspectie en opvolging van kunstwerken 16:08:26??? is een troef.

Op termijn wil de VMM het beheer van onbevaarbare waterlopen ook voor het ruime publiek en dus ook voor de aangelanden ontsluiten vanuit iASSET, in eerste instantie zal het intern gebruikt worden aangezien het in opstart is. De VMM heeft alleszins de intentie om het publiek toegankelijk te maken. Het lijkt me nuttig om te bekijken hoe de informatie van alle beheerders van onbevaarbare waterlopen, dus ook de provincies, gemeenten, polders en wateringen, op die manier gebundeld kan worden.

Ik wil ook nog verwijzen naar het e-loket voor de onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen dat recent afgewerkt werd en dat we reeds besproken hebben in deze commissie. Via het loket worden de aanvragen of meldingen tot onttrekkingen automatisch gekoppeld aan de verantwoordelijke beheerder van de betrokken waterloop, die het dossier afhandelt. Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is hoe door samenwerking tussen alle beheerders van de onbevaarbare waterlopen de aangelanden worden bediend via één e-loket. Het e-loket kan als voorbeeld fungeren om ook voor het beheer van en rond onbevaarbare waterlopen op termijn een gelijkaardige tool uit te werken.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, ik verneem dat u of uw diensten niet op de hoogte werden gesteld door de provincie wanneer dit is ontwikkeld. De VMM is een alternatief, equivalent systeem aan het ontwikkelen voor de categorie één-waterlopen. Kan er een koppeling komen met het initiatief in West-Vlaanderen? Hoe zal dan eventueel met de categorie twee onbevaarbare waterlopen in andere provincies worden omgegaan?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mijnheer Dochy, de VMM ontwikkelt dit niet, maar we sluiten aan op een instrument dat al ontwikkeld is. We gaan graag in overleg, geen probleem. We hebben die vraag van de provincie nog niet gekregen. Ik stel voor dat ik in overleg ga en dat we zien wat daar uit de bus komt.

De heer Dochy heeft het woord.

Ik ben blij dat u gaat kijken om het een en ander af te stemmen. Efficiënte besteding van overheidsmiddelen is onze gemeenschappelijke doelstelling.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.