U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2021 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2021. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in de bevoegdheidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met minister Wouter Beke, waarna ze een indicatieve stemming hielden over deze onderdelen.

 

Video

Verslag

99 (2020-2021)
Externe sprekers
Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding)
635 (2020-2021) nr. 11
Bijlage: Presentatie van minister Wouter Beke (pdf)
19-A (2020-2021) nr. 2-J
Bijlage: Vooraf ingediende schriftelijke vragen met antwoord van minister Wouter Beke (pdf)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

99 (2020-2021)
Externe sprekers
Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding)
Verslaggever
van Lise Vandecasteele aan minister Wouter Beke
3673 (2020-2021)
van Jeremie Vaneeckhout aan minister Wouter Beke
3872 (2020-2021)
van Immanuel De Reuse aan minister Wouter Beke
3820 (2020-2021)
van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
3825 (2020-2021)
van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
3904 (2020-2021)
van de Vlaamse Regering
19-A (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van minister Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Bespreking en indicatieve stemming

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.