U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Minister, de laatste weken bulken de kranten van artikels over het overgewicht van huisdieren in Vlaanderen. Daarbij ligt de oorzaak in de eerste plaats bij de baasjes. Ze geven hun huisdieren te veel extra’s zoals tafelrestjes of beloningen. Zo wordt er door experten onder andere gewezen naar Dentastix. Een knaagbotje voor een hond van 20 kilogram zou hetzelfde zijn als zeven donuts voor een mens. Een ander aspect is dat onze huisdieren te weinig bewegen. Het probleem is dat eigenaars vaak niet voldoende op de hoogte zijn van het feit dat hun huisdier obesitas heeft, van wat een gezond voedingspatroon is en van welke effecten overgewicht kan hebben.

Huisdieren hebben er wel degelijk last van. Ze leven minder lang, lopen risico op blaasstenen, ze kunnen niet meer tegen de warmte en ze krijgen gewrichtspijn. Doordat de dieren niet meer goed kunnen bewegen, raken ze in een vicieuze cirkel, net zoals de mens. Daarnaast is het ook zeer moeilijk voor huisdieren om dat gewicht weer kwijt te raken. Het slaagpercentage voor gewichtsverlies bij honden met overgewicht ligt rond de 50 percent en maar een op vier behoudt dat gewicht. Met het oog op het welzijn van onze dieren is het opportuun om in te zetten op preventieve maatregelen. We hebben ook al een aantal problemen kunnen oplossen die vooral bij de eigenaars liggen, precies door preventieve maatregelen te nemen.

Minister, werden er rond dit thema al initiatieven opgestart vanuit het dierenwelzijnsbeleid? Zult u toekomstige acties ondernemen om overgewicht bij dieren te vermijden? Zult u eigenaars sensibiliseren over wat gezonde voedingspatronen zijn voor hun dieren en over hoeveel beweging ze nodig hebben?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb ook gelezen dat ongeveer de helft van onze huisdieren met overgewicht zou kampen, dit met alle gevolgen en risico’s van dien. Ik weet niet of dat zo een nieuw gegeven is, getuige de verschillende dieetvoeders die al lang aangeboden worden door de verschillende diervoederfabrikanten. Veel mensen geven aandacht en liefde aan hun huisdier door hun allerlei snoepjes en maaltijdrestjes toe te stoppen, maar die extraatjes in combinatie met te weinig beweging zijn gewoonweg niet goed voor de hond of kat. Wanneer u uw dier graag ziet, geef het dan gewoon niet te veel voeding en let op welke voreding u aanbiedt. Te veel energieopname versus te weinig activiteit kan nefast zijn voor het dierenwelzijn.

De inspecteurs van mijn Inspectiedienst Dierenwelzijn komen bij hun controles naast ondervoede huisdieren ook wel obese huisdieren tegen. Hierop wordt dan meestal wel een opmerking gemaakt en waar nodig naar de dierenarts verwezen. Het is inderdaad een problematiek die op individuele basis door de dierenarts bekeken en aangepakt moet worden, net zoals een slecht gebit bij huisdieren ook nefast kan zijn voor het dierenwelzijn.

We zetten in op preventie, te beginnen bij de aanschaf van het dier, want elke verkoper van gezelschapsdieren is verplicht om aan de koper richtlijnen te verstrekken over de verzorging, huisvesting en voeding van het aangeschafte dier. Dat is voorzien in de regelgeving ter zake. Ook op de website Huisdierinfo.be, die verzorgd wordt door mijn dienst Dierenwelzijn, worden voor heel wat gehouden huisdieren adviezen gegeven in verband met voeding. Recent nog hebben we op de Facebookpagina Huisdierinfo gewezen op het toenemend aantal obese honden en katten. Het zijn vooral die twee diersoorten waarover we spreken.

Er wordt verwacht van de eigenaar van een dier dat die op regelmatige tijdstippen naar de dierenarts gaat, voor preventieve zorgen of gewoon op controle. De rol van de dierenarts in dit verhaal kan echt niet onderschat worden. Ik voorzie daarom een campagne waarin baasjes van huisdieren gesensibiliseerd worden om regelmatig met hun dier naar de dierenarts te gaan. Het is op zulke momenten dat baasjes aangesproken worden op mogelijke gezondheidsproblemen al dan niet gelieerd aan slechte voeding of te veel voeding. Gelet op de veelheid van mogelijke aandoeningen is een algemene sensibilisering voor dierengezondheidszorg meer aangewezen dan een campagne die uitsluitend gericht is op obesitas. We zien het dus iets ruimer, maar we nemen het alleszins wel mee in onze preventieve communicatiecampagne.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Dank u wel, minister. Ik ben inderdaad blij dat u het probleem onderkent, en dat u effectief een initiatief – qua sensibilisering – zult nemen. Ik denk dat het inderdaad goed is om dat in eerste orde te doen langs de dierenartsen. Maar het probleem hier bevestigt ook een ander probleem in onze maatschappij en dat is dat precies de mensen die het probleem als mens – als persoon, als familie – hebben, ook vaak het probleem hebben met hun huisdieren. In die zin denk ik dat dit precies de categorie is die zich weinig wendt tot veeartsen, of daarvoor onvoldoende middelen heeft. Ik zou dat alleszins toch als achtergrond bewaren.

Twee: ik vind het heel goed wat u doet met dierenasielen, en de subsidiëring, maar we moeten toch ook aandacht hebben voor de initiatieven die meer en meer uit de grond rijzen, rond personen die zelf met een financieel, een sociaal of een armoedeprobleem zitten. We moeten kijken of die initiatieven  – die genomen worden door vrijwilligers –  niet op een of andere manier ondersteund kunnen worden. Want het zijn natuurlijk die initiatieven, en de vrijwilligers in die specifieke initiatieven, die contact hebben met die doelgroep. Maar goed, het is alleszins al positief dat er iets aan zal gebeuren.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik kan al meegeven dat er al een communicatiebureau is aangesteld. Ik kan niet goed zeggen hoe de timing nu zit, maar vermits er een communicatiebureau is aangesteld ga ik er wel van uit dat we dit jaar nog met resultaten kunnen komen.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Dank u wel voor het antwoord.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.