U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Slootmans heeft het woord.

Minister, deze vraag is iets luchtiger. Op de website van Sint-Pieters-Leeuw lazen we dat de Gordel dit jaar wel degelijk plaatsvindt, in de week van 28 augustus tot 5 september. We lezen daarbij dat het concept van vorig jaar, waarbij deelnemers dus een hele week kunnen gaan wandelen of fietsen in de Rand, behouden zou blijven. Zondag 5 september zou daarvan dan het hoogtepunt moeten zijn, met optredens en andere activiteiten. Dat moest vorig jaar normaal plaatsvinden in het Colomapark, maar dat zou nu dus in de editie van 2021 gebeuren.

Op de website van het Gordelfestival of ook in de krant of de pers is daar totaal nog niets van verschenen. De zomer komt eraan en vrienden maken onderling afspraken. Het lijkt dus wel nuttig dat de communicatie stilaan op gang komt als de informatie op de gemeentelijke website van Sint-Pieters-Leeuw klopt. Zeker gezien de organisatiekracht van een dergelijk evenement is het wellicht opportuun om plannen A, B en C te hebben klaarliggen om de verschillende pistes voor te bereiden naargelang de verschillende coronamaatregelen. Ik neem aan dat die allemaal wel in voorbereiding zijn. Het lijkt wel interessant dat deze commissie daar ook eens inzage in krijgt. Minister, welke proactieve pistes staan er reeds op stapel voor de Gordel? Kan er al meer informatie gegeven worden over de editie 2021? Wanneer en hoe zal die communicatie dan precies plaatsvinden?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik kan daar vrij kort over zijn. We hebben drie scenario’s uitgetekend. Namelijk een eerste is het gekende coronascenario van vorig jaar. Dat kwam neer op een Gordelweek zonder optredens en het spreiden van de deelnemers over een volledige week. Daar lag de focus zuiver op het sportieve, op beweging in de Vlaamse Rand. Desondanks moet ik erkennen dat het een groot succes was met duizenden deelnemers. Het tweede scenario is een normale Gordeleditie zonder al te veel beperkingen. Ten derde is er een scenario waarbij optredens en andere animatie mogelijk zijn, maar uitermate beperkt.

Dit laatste scenario wordt iets haalbaarder door de versoepelingen die zich aandienen, maar natuurlijk zitten we met de ‘contraintes’ van de beslissingen in het kader van het Overlegcomité. Daarom zou ik ook wel graag na het eerstkomende Overlegcomité wat knopen doorhakken omtrent het scenario dat we kiezen. Veiligheid staat natuurlijk voorop, dus we zullen sowieso het publiek spreiden over het hele parcours met startplaatsen in vijf gemeenschapscentra van vzw de Rand in het provinciedomein Huizingen en in Sint-Pieters-Leeuw. Maar de andere modaliteiten dienen we toch nog af te kloppen, ook in samenspraak natuurlijk met zowel Sint-Pieters-Leeuw als met de provincie Vlaams-Brabant, gelet op hun organisatorische betrokkenheid. Daarom wachten we nog even met die communicatie. We mikken om medio juli ‘full force’ een lanceringscampagne te doen en in de tweede helft van augustus een tweede promotieronde. Ik denk dat mensen momenteel wel gewoon geworden zijn om op iets kortere termijn dan vroeger beslissingen te nemen.

Voor de afweging tussen enerzijds veiligheid en anderzijds toch maximaal de ruimte die geboden wordt te kunnen invullen, zijn de beslissingen van het Overlegcomité essentieel. Sowieso zal ik eerstdaags na de beslissing van het Overlegcomité even kijken wat daar de mogelijke vertaalslag van is in het kader van een ministerieel besluit, want ook dat is van belang. Soms zitten er spelingen tussen beslissingen die genomen worden op het Overlegcomité en de juridische vertaling daarvan in een ministerieel besluit. Dan wil ik snel knopen kunnen doorhakken, zodat we daar duidelijkheid over hebben. Sowieso versagen wij niet en gaan we altijd opnieuw een Gordel organiseren. De vraag is enkel welke festiviteiten daarmee gepaard kunnen gaan.

De heer Slootmans heeft het woord.

Dank u, minister. Ik begrijp inderdaad dat de vertaalslag van de ministeriële besluiten natuurlijk cruciaal zal zijn voor de vorm die de Gordel aanneemt. De cijfers doen ons wel hopen dat het dit jaar toch iets enthousiaster georganiseerd zal kunnen worden dan vorig jaar. Ik begrijp dat er dus half juli een communicatie rond zal plaatsvinden. Bon, dat lijkt me inderdaad nog wel haalbaar te zijn voor mensen om dat in te plannen. Het is volgens mij de eerste keer dat het zo laat is dat we die communicatie aanvatten. Ik denk dat vorig jaar de aankondiging er in juni was. Het lijkt me wel opportuun om daar zo rap mogelijk werk van te maken.

Nu, het item van de Gordel biedt mij de gelegenheid om dat andere aspect, naast het sportieve, ook nog eens te benadrukken. Dat gaat dan over het benadrukken van het Vlaamse karakter in de Rand. Ik verwijs onder andere naar de cijfers van daarnet van Kind en Gezin. Ik zou graag van de minister vernemen in welke mate het versterken van het Vlaamse karakter dit jaar in de Gordel naar voren zal komen en hoe dat zal worden gecommuniceerd, want alles staat of valt natuurlijk met de communicatie. Hoe zal de communicatie specifiek over dat luik zich veruitwendigen?

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

Minister, het is een vraag over een luchtiger onderwerp maar toch niet minder belangrijk. Ik denk dat we het belang van het Gordelfestival moeilijk kunnen onderschatten voor onze regio. Het is elk jaar een beetje een hoogmis van de Vlaamse Rand, waar zowel natuur als cultuur, sport en uiteraard het Nederlands centraal in staan.

We zitten met de coronapandemie, maar vorig jaar hebben we toch bewezen dat er een coronaveilige editie van het Gordelfestival is kunnen doorgaan, met een groot succes. Meer dan ooit hebben bewoners maar ook bezoekers beseft dat er echt veel te zien en te doen valt in onze regio. Die alternatieve versie was een succes. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Dat verdient een pluim. Minister, onze fractie rekent ook op u om ook dit jaar alles in het werk te stellen, uiteraard rekening houdend met de epidemiologische situatie, om dat Gordelfestival zo goed mogelijk te organiseren en onze regio in de kijker te zetten.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Vlaams en groen, ik denk dat de opmerking terecht is dat die twee elementen in vroegere edities wat ondergesneeuwd dreigden te geraken. Het eerste wat ik gedaan heb, is dat terug naar boven halen en dat zal ook zo blijven. Daarbij willen we op een speelse en familiale manier onze thematiek naar voren schuiven en voor het voetlicht plaatsen. Dat zal deze keer niet anders zijn.

Ik erken dat de manier waarop we het vorig jaar hebben georganiseerd, een groot succes was. Het was trouwens ook een heel mooi parcours. De 100 kilometer was een verschrikkelijk zwaar maar wel heel aangenaam parcours. Als we met pelotons gaan rijden, zoals we voorheen deden, dan wordt er vooral gekozen voor iets bredere wegen en een iets vlakker parcours. Het was deze keer wel anders. Het was een verschrikkelijk zwaar parcours, zo heb ik aan den lijve ondervonden, maar wel heel mooi. ‘Elk nadeel heb zijn voordeel.’ Ik hoop dat ik eerstdaags knopen kan doorhakken. Dan geef ik er communicatief met een campagne nog eens een ferme lap op.

De heer Slootmans heeft het woord.

Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat er sowieso een Gordel komt. Zodra men met die traditie breekt, bestaat het risico dat mensen definitief afhaken. Het is dus zeker positief.

Wat betreft het benadrukken en versterken van het Vlaamse karakter, blijf ik wel wat op mijn honger zitten. We weten dat u vaak de slogan ‘groen en Vlaams’ herhaalt. Maar het is ook belangrijk dat daar in de affichage en in de communicatie van het Gordelfestival zelf op sociale media meer de nadruk op wordt gelegd. Nu gebeurt er gewoon zo goed als niets. De hoogdagen van de Gordel destijds waren juist de dagen waar het communautair vuurwerk ervan af spatte, met de punaises en de daarmee gepaard gaande platte banden. De problematiek van de ontnederlandsing in de Rand is dermate groot dat het echt wel gerechtvaardigd is om daar de klemtoon op te leggen. We moeten daar veel meer een troef van maken, in plaats van een vervelende schandvlek. Het Vlaams-nationalisme beleeft dezer dagen hoogdagen. Ik denk dat het duidelijk is dat er een heel groot draagvlak is. Gebruik dat dan eerder als troef dan wel als schandvlek.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.