U bent hier

In de kijker

Wijziging Inburgeringsdecreet

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen ook een vergoeding moeten betalen voor het volgen van de cursussen. De leden startten in deze vergadering de algemene bespreking van het ontwerp van decreet met minister Bart Somers.

Video

Verslag

818 (2020-2021) nr. 4
818 (2020-2021) nr. 5
790 (2020-2021) nr. 6
790 (2020-2021) nr. 7
735 (2020-2021) nr. 5
735 (2020-2021) nr. 6
735 (2020-2021) nr. 7

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
818 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Algemene bespreking
van de Vlaamse Regering
790 (2020-2021) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.