U bent hier

In de kijker

Vervoer op maat: hoorzitting

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. Het vervoeraanbod zal voortaan uit vier lagen bestaan: het treinnet als ruggengraat van het openbaar vervoer, het kernnet van bussen en trams tussen grote woonkernen, het aanvullend net met buslijnen dat zorgt voor het vervoer naar het kernnet en het treinnet, en ten slotte het vervoer op maat zoals buurtbussen en taxi’s. Over de invulling van dit vervoer op maat hielden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van De Lijn, de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA), de vzw Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer (ODAV), Autodelen.net, TreinTramBus, G.T.L.-Taxi, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, en de Landelijke Gilden.

Video

Verslag

111 (2020-2021)
Externe sprekers
Ann Schoubs (directeur-generaal De Lijn), Patrick Westelinck (afgevaardigd bestuurder Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA)), Carine Bergers (juridisch adviseur Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA)), Annelies Geelen (voorzitter vzw Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer (ODAV)), Bram Seeuws (beleidscoördinator Autodelen.net), Peter Meukens (TreinTramBus), Pierre Steenberghen (secretaris-generaal G.T.L.-Taxi), Guido Vaganée (coördinator Vervoerregiowerking VVSG), Erwin Debruyne (stafmedewerker Mobiliteit en Wegenbeheer VVSG) en Isaak Dieleman (manager Maatschappelijke Innovatie Landelijke Gilden)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

111 (2020-2021)
Externe sprekers
Ann Schoubs (directeur-generaal De Lijn), Patrick Westelinck (afgevaardigd bestuurder Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA)), Carine Bergers (juridisch adviseur Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA)), Annelies Geelen (voorzitter vzw Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer (ODAV)), Bram Seeuws (beleidscoördinator Autodelen.net), Peter Meukens (TreinTramBus), Pierre Steenberghen (secretaris-generaal G.T.L.-Taxi), Guido Vaganée (coördinator Vervoerregiowerking VVSG), Erwin Debruyne (stafmedewerker Mobiliteit en Wegenbeheer VVSG) en Isaak Dieleman (manager Maatschappelijke Innovatie Landelijke Gilden)
Verslaggever

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.