U bent hier

In de kijker

Versterking lokale democratie: bespreking ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bestaande decreten te wijzigen, ter versterking van de lokale democratie. Concreet wil ze onder andere de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaffen, de nieuwe gemeenteraden sneller laten installeren en ervoor zorgen dat lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen. Ook zal de verkozene met de meeste stemmen van de grootste coalitiefractie in een gemeente burgemeester worden, en het ontwerp van decreet bevordert de vrijwillige fusie van gemeenten. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet met minister Bart Somers.

Video

Verslag

818 (2020-2021) nr. 4
818 (2020-2021) nr. 5
790 (2020-2021) nr. 6
790 (2020-2021) nr. 7
19-A (2020-2021) nr. 2-A

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
818 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van de Vlaamse Regering
790 (2020-2021) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van de Vlaamse Regering
19-A (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.