U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Voorzitter, eind mei 2021 heeft Toerisme Vlaanderen twee nieuwe fietsroutes gelanceerd, namelijk de Kunststedenroute en de Groene Gordelroute. Die nieuwe thematische fietsroutes vervangen de klassieke landelijke fietsroutes en zijn een onderdeel van de negen fietsroutes die Vlaanderen wil lanceren. In juni volgt de achtste route, namelijk de Heuvelroute. Op dat ogenblik is de Vlaanderenroute officieel afgerond.

De gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant heeft bij de lancering in de media laten weten dat hij vooral aangetrokken is door de toegankelijkheid van de route voor iedereen en door de uniforme bewegwijzering in beide richtingen, die voor alle fietsers duidelijk en interessant is.

Minister, in uw beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken hebt u het volgende laten weten: “Ook het toeristisch verkeer zit in de lift. Om onze natuurlijke rijkdom en historische authenticiteit van onze toeristische bestemmingen te behouden, investeren we in duurzaam vervoer en een verbetering van de omgevingskwaliteit. Zo slagen we erin om de toeristische troeven bereikbaar te houden en bezoekers aan te laten trekken. De ambitie is om de belevingswaarde van de infrastructuur te verhogen.”

Op welke manier hebt u initiatieven genomen om de toeristische troeven langs deze routes beter bereikbaar te maken?

Hoe verhoogt u de belevingswaarde van de infrastructuur?

Werken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Toerisme Vlaanderen wel voldoende samen?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Voorzitter, zoals in de vraagstelling is aangehaald, betreft het een initiatief vanuit toeristisch oogpunt. Toerisme Vlaanderen heeft de lead genomen en wilde, samen met Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Limburg, tussen oktober 2020 en juli 2021, negen nieuwe langeafstandsfietsroutes uitrollen. Deze thematische routes worden ‘iconische fietsroutes’ genoemd en zullen integraal in het recreatief fietsroutenetwerk liggen. Er gaat ook bijzondere aandacht naar de bereikbaarheid van de start- en eindpunten met het openbaar vervoer en naar de aansluitingen met routes in Wallonië, Nederland en Frankrijk. De bewegwijzering in twee richtingen wordt volledig vernieuwd. Momenteel zijn al zeven van de negen routes volledig bewegwijzerd. De twee overige zouden tegen 25 juni 2021 in orde zijn.

Dat is wat men mij daaromtrent heeft meegedeeld.

U stelde een vraag over de belevingswaarde van de infrastructuur. U weet dat wij een ambitieus groeipad voor investeringen in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur hebben uitgetekend, boven op de engagementen die al waren opgenomen in het regeerakkoord. Met de middelen uit het relanceplan willen we nog een kwaliteitssprong maken voor betere fietspaden. Betere, comfortabelere en veiligere fietspaden moeten natuurlijk ook de belevingswaarde van de infrastructuur verhogen.

In verband met de jaagpaden kan ik u nog meegeven dat er een studie loopt bij De Vlaamse Waterweg rond het functioneel en recreatief medegebruik van de jaagpaden. Jaagpaden zijn natuurlijk functioneel voor het onderhoud en de toegankelijkheid van onze waterwegen, maar we willen toch ook de focus leggen op het functioneel en recreatief medegebruik. Op 21 juni zal er daaromtrent een workshop plaatsvinden. De eindresultaten van deze studie zouden tegen eind november gepland zijn. Maar dat is misschien delicaat, want dan wordt dat genoteerd in de agenda en komen de volgende vragen om uitleg er al aan.

Toerisme Vlaanderen plant in 2022 een subsidieoproep rond beleving, rust- en servicepunten langs de icoonfietsroutes.

Ik kom tot de vraag over de samenwerking tussen het AWV en Toerisme Vlaanderen. Het verhaal van recreatieve dan wel functionele fietsroutes is eigenlijk achterhaald. Een fietser die ergens fietst, heeft geen boodschap aan de benaming of de beheerder van dat fietspad. Of dat nu het AWV is, De Vlaamse Waterweg, Toerisme Vlaanderen of wie dan ook: men heeft daar geen boodschap aan. Al die fietspaden moeten volledig in kaart worden gebracht, zoals we al eerder hebben aangekondigd. Ik vraag aan mijn administratie om daaromtrent het nodige te doen. Ik vraag om een grondig en duidelijk overleg met alle administraties, om ervoor te zorgen dat de fietser alle comfort heeft, op de paden, de snelwegen of de fietsroutes die hij wil berijden.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Die iconische fietsroutes zijn eigenlijk heel mooi per thema uitgestippeld. Je zou zin hebben om op je fiets te springen en langs de Vlaamse wegen de Vlaamse pareltjes te gaan ontdekken. Alle routes gaan van A naar B. Ik kan eerlijk gezegd wel een stukje fietsen, maar om nu van A naar B en dan weer van B naar A, het startpunt, te gaan, dat lijkt mij nu toch een beetje veel.

In de vorige commissievergaderingen hebben wij ook al de vraag gesteld om meer fietsen op het openbaar vervoer te krijgen. De NMBS zet hierin al stappen. Maar De Lijn momenteel nog niet. Ik weet dat men een bus niet kan vergelijken met een trein. Dat is totaal iets anders. Maar het zou toch wel goed zijn dat men, als men dergelijke Vlaamse fietsroutes lanceert, ook al eens die praktische kant bekijkt. Minister, moet er toch niet eens worden bekeken of het mogelijk is om eventueel op sommige lijnen, mits reservatie, de fiets mee te nemen? Eventueel tot aan het dichtstbijzijnde station, om dan met de fiets terug naar het startpunt te kunnen gaan.

De heer Meremans heeft het woord.

(Slechte geluidskwaliteit)

Jullie kunnen het niet zien, maar als ik uit mijn dakvenster kijk, zie ik in de verte twee bordjes van die iconische fietsroutes. Uiteraard liggen Dendermonde en mijn eigen dorp, Appels, langs de kunststedenroute. Dat is logisch. Iedereen is welkom. Het is in ieder geval een heel mooi initiatief en een goede samenwerking. We juichen dat zeker en vast toe.

Mevrouw Fournier maakt een aantal opmerkingen over de praktische kant van de zaken. Je zou kunnen werken met bussen, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Op het terrein langs deze route, zeker langs de dijk, heb je B&B’s en horecazaken. Misschien is het wel mogelijk om daar afspraken mee te maken, zodat er op bepaalde punten mogelijkheden zijn. 

Dat zijn natuurlijk heel wat mogelijkheden die vooral de – hoe zal ik het zeggen – … (onverstaanbaar) … Ik begrijp de opmerking van mevrouw Fournier wel, want het is één route en je moet telkens terug. Hopelijk gaan de horeca en onze logies daarop inspelen.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Ik neem jullie suggesties zeker ter harte, maar ik denk inderdaad dat dat al heel veel gebeurt. Mensen die een vakantie plannen in eigen land, fietsen van het ene punt naar het andere punt, overnachten daar eventueel, doen een restaurant aan, en fietsen dan verder. In elk geval zullen we de suggestie meenemen om het te bekijken. Ik ken nu niet vanbuiten waar die negen routes specifiek zijn ingepland, aan busstations dan wel aan treinstations. In trams is de reservatie en het meenemen van een fiets mogelijk, op bussen is dat natuurlijk allemaal een stukje moeilijker. Maar we nemen de suggestie mee om samen met de collega bevoegd voor Toerisme te bekijken in welke mate we daar nog op moeten inzetten. Maar alleszins, mevrouw Fournier, ik denk dat u zeker ook de lange afstanden kunt fietsen, dus dit is misschien een uitdaging om nog meer te fietsen en zodoende toch tot aan de volgende B&B of wat dan ook te raken.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

100 kilometer zou misschien nog lukken, minister, maar 200 kilometer op één dag alleszins niet, misschien wel over meerdere dagen. Een B&B tussenin, dat zie ik wel nog gebeuren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.