U bent hier

In de kijker

Activering langdurig zieken: hoorzitting

De jongste jaren is er een stijging van het aantal langdurig zieken. Hun re-integratie op de arbeidsmarkt wordt daardoor ook steeds moeilijker. Leden van de CD&V-fractie en leden van de N-VA-fractie dienden daarom elk afzonderlijk conceptnota’s in met voorstellen om langdurig zieken opnieuw te activeren op de arbeidsmarkt, zoals inzetten op gezonde werkomstandigheden, werkbaar werk en proeftuinen voor re-integratie. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Sandra Ballij van Ctalents, met ervaringsdeskundige Lynn Formesyn, met Luc Henau van vzw GTB, met Gretel Schrijvers van Mensura en met Karolien Mermans van De Voorzorg.

Video

Verslag

105 (2020-2021)
Externe sprekers
Sandra Ballij (CEO Ctalents), Lynn Formesyn (ervaringsdeskundige), Luc Henau (algemeen directeur vzw GTB), Gretel Schrijvers (algemeen directeur Mensura) en Karolien Mermans (coördinator re-integratie De Voorzorg)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Externe sprekers
Sandra Ballij (CEO Ctalents), Lynn Formesyn (ervaringsdeskundige), Luc Henau (algemeen directeur vzw GTB), Gretel Schrijvers (algemeen directeur Mensura) en Karolien Mermans (coördinator re-integratie De Voorzorg)
Verslaggevers
Caroline Gennez en Tom Ongena

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.