U bent hier

In de kijker

Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel: Rapport 2020

De Brusselnorm bepaalt dat 5 procent van de totale Vlaamse middelen voor gemeenschapstaken, zoals onderwijs, welzijn, cultuur, sport, integratie en inburgering, wordt gereserveerd voor Brussel. De Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) bracht de cijfers hierover samen in haar Rapport 2020. De covoorzitters van de GACB, respectievelijk Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur, en Eric Verrept, leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, lichtten het rapport toe. Daarna volgde hierover een gedachtewisseling met de commissieleden.

Video

Verslag

93 (2020-2021)
Externe sprekers
Jeroen Windey (administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur) en Eric Verrept (leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, covoorzitters van de GACB)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Samenwerkingscommissie Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

93 (2020-2021)
Externe sprekers
Jeroen Windey (administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur) en Eric Verrept (leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, covoorzitters van de GACB)
Verslaggever
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.