U bent hier

In de kijker

Strategische visienota Cultureel Erfgoed: bespreking

Het Cultureelerfgoeddecreet (CED) uit 2017 bepaalt dat de minister van Cultuur in de loop van de regeerperiode een strategische visienota Cultureel Erfgoed indient bij het Vlaams Parlement. Minister van Cultuur Jan Jambon diende op 1 april 2021 zijn strategische visienota in, en lichtte die al dezelfde dag toe in de commissie. Hij formuleert in de nota drie hoofddoelstellingen en acht beleidsprioriteiten voor het cultureel erfgoedbeleid. In dit kader hielden de leden van de commissie enkele weken geleden een hoorzitting met experts uit het domein cultureel erfgoed, in deze vergadering bespraken ze de visienota met minister-president Jan Jambon.

Video

Verslag

van Jan Jambon
714 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Jan Jambon (minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management)
714 (2020-2021) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van Jan Jambon
714 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Jan Jambon (minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management)
Bespreking

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.