U bent hier

In de kijker

Ondersteuning ouders levenloos geboren kind: conceptnota

Ouders van een levenloos geboren kind worden geconfronteerd met immens verdriet, maar daarnaast ook met veel vragen en een administratieve kwesties. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om deze ouders beter te ondersteunen en te begeleiden, zoals een nauwkeurigere registratie van het kind, een specifieke plek op begraafplaatsen, een aanpassing van de regelgeving inzake begraven en cremeren, en een uitbreiding van de moederschapsrust, vaderschapsverlof en geboorteverlof. De leden van de commissie bespraken deze conceptnota.

 

Video

Verslag


Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.