U bent hier

In de kijker

Strategische visienota Cultureel Erfgoed: hoorzitting

Het Cultureelerfgoeddecreet (CED) uit 2017 bepaalt dat de minister van Cultuur in de loop van de regeerperiode een strategische visienota Cultureel Erfgoed indient bij het Vlaams Parlement. Minister van Cultuur Jan Jambon diende op 1 april 2021 zijn strategische visienota in. Daarin formuleert hij acht beleidsprioriteiten om de doelstellingen van het cultureel erfgoedbeleid te behalen. In dit kader hielden de leden van de commissie een hoorzitting met experts uit het domein cultureel erfgoed.

Video

Verslag

89 (2020-2021)
Externe sprekers
Sigrid Bosmans (ondervoorzitter Sectorraad Kunsten en Erfgoed, SARC), Peter Carpreau (Overleg Cultureel Erfgoed (OCE)), Olga Van Oost (algemeen directeur FARO), Jorijn Neyrinck (coördinator Werkplaats Immaterieel Erfgoed (WIE)), Jeroen Vanden Berghe (voorzitter werkgroep Academisch Erfgoed, VLIR) en Hester Dibbits (bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Externe sprekers
Sigrid Bosmans (ondervoorzitter Sectorraad Kunsten en Erfgoed, SARC), Peter Carpreau (Overleg Cultureel Erfgoed (OCE)), Olga Van Oost (algemeen directeur FARO), Jorijn Neyrinck (coördinator Werkplaats Immaterieel Erfgoed (WIE)), Jeroen Vanden Berghe (voorzitter werkgroep Academisch Erfgoed, VLIR) en Hester Dibbits (bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.