U bent hier

In de kijker

Bescherming ongeboren kind: conceptnota’s

Als vrouwen met een verslavingsproblematiek zwanger raken, kunnen alcohol- en/of drugsmisbruik van de aanstaande moeder het ongeboren kind zware blijvende schade aanbrengen. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om in dergelijke gevallen aanklampende hulp te bieden aan de zwangere vrouw. Een gezinsvoogd begeleidt haar intensief om haar te bewegen tot een gezondere levensstijl. Leden van de CD&V-fractie dienden ook een conceptnota in over dit thema, waarbij ze onder andere willen inzetten op vroegtijdige detectie door zorgverleners van verontrustende zwangerschappen via een kindreflex. De leden van de commissie bespraken beide conceptnota’s in samenhang.

Video

Verslag

87 (2020-2021)
Externe sprekers
Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding)
788 (2020-2021) nr. 1

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

87 (2020-2021)
Externe sprekers
Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding)
Verslaggever
van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke
2482 (2020-2021)
van Maaike De Rudder aan minister Wouter Beke
2992 (2020-2021)
van de Vlaamse Regering
710 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
26 (2019-2020)
Verslaggever
Bespreking en conclusie

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.