U bent hier

In de kijker

Digitale meters: voorstellen van decreet

Recent besliste het Grondwettelijk Hof dat de zonnepaneleneigenaars met een digitale meter niet langer kunnen genieten van de voordelen van een (virtueel) terugdraaiende teller. De Vlaamse Regering werkt daarom aan een compensatieregeling voor de gedupeerden. Leden van de PVDA dienden een voorstel van decreet in om de verplichte uitrol van digitale meters stop te zetten, met daarbij de mogelijkheid om opnieuw over te schakelen op een analoge meter met terugdraaiende teller. Leden van de meerderheidsfracties dienden ook een voorstel van decreet in om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State inzake de uitrol van digitale meters. De leden van de commissie bespraken beide voorstellen van decreet en stemden erover: het voorstel van decreet van de PVDA werd verworpen, het voorstel van decreet van de meerderheidsfracties werd aangenomen.

Video

Verslag

638 (2020-2021) nr. 4
655 (2020-2021) nr. 4
886 (2020-2021) nr. 1
886 (2020-2021) nr. 1

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van Chris Steenwegen aan minister Zuhal Demir
2864 (2020-2021)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.