U bent hier

In de kijker

Evaluatie Groeipakket: hoorzitting

Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering werkte in de vorige legislatuur een nieuw systeem van kinderbijslag uit, het Groeipakket, dat van start ging op 1 januari 2019. De Vlaamse Regering maakte in een nota een evaluatie op van anderhalf jaar werken met het Groeipakket. De leden van de commissie bespraken deze nota enkele weken geleden in samenhang met een interpellatie en vragen om uitleg over deze materie. In deze vergadering hielden ze hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Gezinsbond, van de organisatie Ouders die opnieuw starten, en van de vzw Gezin en Handicap.

Video

Verslag

85 (2020-2021)
Externe sprekers
Frans Schotte (Algemeen voorzitter, Gezinsbond), Yves Coemans (attaché Gezinsinkomen, Studiedienst, Gezinsbond), Evi Vanheel (Ouders die opnieuw starten), Lief Vanbael (coördinator Gezin en Handicap vzw) en Lies Provoost (Gezin en Handicap vzw)
673 (2020-2021) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Externe sprekers
Frans Schotte (Algemeen voorzitter, Gezinsbond), Yves Coemans (attaché Gezinsinkomen, Studiedienst, Gezinsbond), Evi Vanheel (Ouders die opnieuw starten), Lief Vanbael (coördinator Gezin en Handicap vzw) en Lies Provoost (Gezin en Handicap vzw)

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.