U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

Op 18 december 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed tot vaststelling van maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in periodes van opflakkering van het COVID-19-virus. Dit besluit bepaalt dat houders van een persoonlijkeassistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) ook in 2021 de mogelijkheid krijgen hun jaarbudget te overschrijden om extra zorgkosten die betrekking hebben op corona, te vergoeden.

Houders van een PVB/PAB konden in 2021 tot 25,5 procent boven op hun jaarbudget besteden aan covidgerelateerde kosten. Oorspronkelijk was er 10 miljoen euro voorzien voor deze compensatie. Het besluit van de Vlaamse Regering liep af op 31 maart 2021. Toen ik deze vraag opstelde, was er nog geen vervolg, maar gelukkig is er vorige week vrijdag een besluit gekomen dat loopt tot eind juni.

Minister, er is even een gat geweest, een tweetal weken van onzekerheid. Stel dat we in juni toch nog moeten verlengen, kunt u er dan voor zorgen dat er geen gat komt en geen onzekerheid is?

Is de 10 miljoen euro nog steeds een correcte schatting om deze budgethouders 25,5 procent boven op hun jaarbudget te geven? Hoeveel budget is hiervan over?

De vergunde zorgaanbieders moeten nu ook op zoek naar alternatieve oplossingen voor hun gebruikers. Welke pijnpunten worden hierover gemeld? Welke oplossingen worden er geboden? Zit u hierover samen met het werkveld?

Gebruikers kunnen ook een pauzeknop indrukken en hun individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) tijdelijk pauzeren. Dat kon vanaf 1 april. Wordt hier veel gebruik van gemaakt, zodat gebruikers hun budget tijdelijk anders inzetten?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

De mensen hoeven niet ongerust te zijn. We verzekeren, mede op basis van de aanbevelingen van de coronacommissie, nog steeds zorgcontinuïteit voor de gebruiker. De Vlaamse Regering keurde op 23 april de verlenging van het betreffende besluit goed.

Voor 2020 werden er covidkosten ingediend voor een bedrag van 10.169.414 euro. Voor 2021 werden tot op dit moment voor een bedrag van 1.954.615 euro kosten ingediend. Dat betekent dat er nog 8.045.386 euro beschikbaar is voor de verlenging van de periode, waarbij gebruikers tot 1 april 2022 hun kosten kunnen indienen. Die 10 miljoen euro is nog steeds een correcte inschatting.

Op basis van een wekelijkse bevraging stelt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vast dat er een aantal voorzieningen zijn die aangeven dat de pandemie nog steeds een effect heeft op hun werking, of toch zeker op bepaalde deelwerkingen. Het VAPH heeft deze week een bevraging naar die organisaties gericht met de vraag om nadere toelichting te geven. Zo wil het VAPH onder meer nagaan of het collectief overleg voldoende betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen, waarom de ondersteuning niet volledig hervat kan worden en welke alternatieven er voorzien worden.

Er wordt ook gevraagd of de gebruikers voldoende geïnformeerd werden over de mogelijkheden die er zijn, ook inzake het tijdelijk opschorten van het budget. Zoals u weet, bevat de regelgeving ook mogelijkheden om gebruikersorganisaties, bijstandsorganisaties en de dienst ondersteuningsplan (DOP) in te schakelen. Er is dan ook veel contact tussen het VAPH en deze organisaties.

Het VAPH heeft nog geen gegevens over de reden waarom sommige gebruikers hun individuele dienstverleningsovereenkomst onderbreken. Wel wordt aangegeven dat er slechts in zeer beperkte mate gebruikgemaakt wordt van die mogelijkheid. Een uitgebreide rapportering hierover is op dit ogenblik niet beschikbaar.

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

Ik heb de minister niet altijd goed kunnen begrijpen, maar ik zal het dan wel nalezen in het verslag.

Ze kunnen inderdaad een beroep doen op bijstandsorganisaties en de DOP’s. Ik weet niet of dit heel veel wordt gedaan, want dat heb ik ook niet goed kunnen verstaan.

Als een gebruiker bijvoorbeeld niet in de voorziening komt slapen omdat hij daar angst voor heeft, dan worden de woonkosten door de Vlaamse Regering terugbetaald. Ik kreeg ook een vraag vanuit de dagcentra, die het vaak heel moeilijk hebben met hun vervoerskosten. Ze kunnen hun busje niet volledig bezetten, en dat is een vrij zware kost. Er zitten vaak maar drie of vier personen in plaats van acht in het busje, maar ze krijgen daar geen compensatie voor. Kan daar ook eens naar gekeken worden?

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Ik heb dezelfde aanvulling als mevrouw van der Vloet in verband met het vervoer.

Ik ben dit weekend bij twee voorzieningen op bezoek geweest. Daar kreeg ik te horen dat de richtlijnen over wat wel en niet mag, bijvoorbeeld op het vlak van leefgroepoverschrijdend werken, leefgroepen mixen en hoe gevaccineerden gecombineerd moeten worden met niet-gevaccineerden, de laatste weken wat onduidelijk zijn. Daarvoor was er wel veel aandacht voor die richtlijnen. Misschien is het nodig om nog eens een update naar alle voorzieningen te doen en hen wat perspectief te geven over hoe we terug naar het oude normaal kunnen. Ze vroegen wanneer alles opnieuw bij het oude zal zijn.

Ik ga eindigen met een dikke pluim, want ik hoor overal dat de vaccinatie in de voorzieningen heel vlot is gegaan. De voorzieningen zijn goed omkaderd, goed geïnformeerd en de leveringen waren top. Dat is alleszins goed gegaan. In de voorzieningen die ik heb bezocht, zal de tweede prik al over een paar weken afgerond zijn. Ik mag ook zeggen wanneer het goed gaat.

De heer De Reuse heeft het woord.

Ik wil me aansluiten bij de vraag van mevrouw van der Vloet. Op 2 februari jongstleden heb ik hierover al een vraag om uitleg in de commissie gesteld. Ik had toen ook al verwezen naar de onduidelijkheid bij de betrokkenen en naar de einddatum van 31 maart. U had gezegd dat, als corona nog in het land was, de verlenging vlotjes zou gebeuren. De vraag is dan ook waarom dit niet vlot is gegaan. Er waren toch weer wat weken van onzekerheid. Ik wil oproepen om bij de volgende verlenging proactief te werken zodat de mensen niet in onzekerheid moeten leven en ze hun plan verder kunnen afwerken.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Dank u, mijnheer Vande Reyde, voor het compliment. Ik zal het zeker ook overmaken aan de mensen die daar hard voor hebben gewerkt. … (Onverstaanbaar) … Het BVR voorziet in een globale subsidie. Normaal gezien, mevrouw van der Vloet, moet die dat wel kunnen dekken.

We bekijken verder ook in de werkgroep welke (onverstaanbaar) … Het is wel belangrijk dat we over een watervalsysteem beschikken om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven voorzien.

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

Het antwoord kwam weer met horten en stoten.

De grootste hoop is dat het niet meer verlengd moet worden en dat we terug naar het gewone kunnen gaan. Tegen dan zijn de mensen allemaal ingeënt en kunnen ze hopelijk weer op volle kracht de zorg uitoefenen.

Ik zal het antwoord nog eens nalezen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.