U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Op 31 maart 2021 had ik een schriftelijke vraag ingediend in verband met de stand van zaken in het uitdoofbeleid van de pelsdierkwekerijen. Ik was dan ook een beetje verrast toen ik op 6 april het antwoord op mijn vraag in de pers kon lezen. Daar vernam ik dat elf van de zestien pelsdierkwekers en de enige foiegrasproducent een aanvraag tot stopzetting hebben ingediend. De foiegrasproducent verklaarde dat hij nu een officiële aanvraag tot schadevergoeding heeft ingediend omdat hij decretaal moet stoppen met dwangvoederen voor eind 2023. Door de aanvraag nu in te dienen, kan hij de hoogste financiële compensatie ontvangen. Tegelijk verklaarde hij echter dat hij nog niet van plan is om meteen te stoppen. Hij heeft zelfs nieuwe kuikens besteld. Ook zegt hij dat hij zelf zal kiezen wanneer hij stopt met zijn zaak en dat hij zeker nog een tijdje zal verdergaan.

Minister, hoelang mag een bedrijf nog actief blijven als het al een aanvraag voor compensatie heeft ingediend?

De landcommissie moet de waarde van het bedrijf bepalen zodat er een financiële compensatie berekend kan worden. Hoe lang na de indiening van de aanvraag wordt de compensatie bepaald en wanneer wordt er uitbetaald?

Welke initiatieven zult u nemen zodat er geen misbruik gemaakt kan worden van de financiële compensatie?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het gaat vooruit, het gaat verbazend goed vooruit in deze procedure.

De procedure vanaf het indienen van een aanvraag voor een vergoeding tot het ontvangen van het aanbod duurt maximaal tien maanden. De verschillende procedurestappen en -termijnen zijn in detail geregeld in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2020.

De aanvrager heeft na het ontvangen van het aanbod zes maanden de tijd om dit aanbod al dan niet te aanvaarden of in beroep te gaan tegen het aanbod.

Een bedrijf is verplicht om uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het aanbod over de vergoedingen van de landcommissie is aanvaard, en in elk geval uiterlijk op 30 november 2023, het houden van pelsdieren of het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoeding te beëindigen. Dit staat zo ook uitdrukkelijk vermeld in dat uitvoeringsbesluit waar ik naar verwees.

Voor het uitbetalen van de vergoedingen moet de aanvrager bewijsstukken voorleggen die aantonen dat het houden van pelsdieren of het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoeding effectief is stopgezet voor 31 december van het jaar waarin het aanbod over de vergoedingen van de landcommissie is aanvaard. Dit moet misbruik uitsluiten.

Ten slotte kan ik ook nog laten weten dat inmiddels dertien van de zestien pelsdierhouders een vergoedingsaanvraag hebben ingediend op grond van het uitvoeringsbesluit van 15 mei 2020. Hiernaast is er ook nog de pelsdierhouder die een vergoedingsaanvraag heeft ingediend via de IHD-PAS-regeling (instandhoudingsdoelstelling-Programmatische Aanpak Stikstof).

Uiteindelijk zijn veertien van de zeventien al in de procedure gestapt. Ik denk dat dat inderdaad gestaag vooruitgaat. Dat wil dus zeggen dat, als zij het aanbod dat wordt geformuleerd dit jaar aanvaarden, ze verplicht zijn om uiterlijk op 31 december van dit jaar te stoppen met het houden van pelsdieren of het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoeding.

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Dank u wel voor uw antwoorden, minister. Ik stel me toch vragen. Ik lees inderdaad ook in het uitvoeringsbesluit: uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het aanbod is aanvaard conform artikel 5 en in elk geval uiterlijk op 30 november 2023. Er wordt gezegd dat men in elk geval voor 30 november 2023 moet stoppen, maar er staat nergens dat het effectief verplicht zal zijn voor 31 december van het jaar. Je kunt dat een beetje interpreteren. Ik denk dat die producent van foie gras het ook zo heeft geïnterpreteerd dat hij nog tot 30 november 2023 kan doorgaan, maar dan ontvangt hij wel die geboden financiële compensatie. Dat zou niet correct zijn ten aanzien van de bedrijven die later een compensatie aanvragen en dus een lagere financiële compensatie krijgen, maar ook op 30 november 2023 zouden stoppen.

Mijn vraag is vooral of u voldoende zult controleren dat de producent effectief zal stoppen in het jaar dat hij zijn financiële compensatie aanvaardt. Als hij die dit jaar nog aanvaardt, dan zal hij op 31 december van dit jaar moeten stoppen. Hij moet alleen op erewoord verklaren dat hij zal stoppen met zijn bedrijf. Ik vraag dan ook dat u dat extra zult controleren. Hij heeft al in de pers aangegeven dat hij zelf wel zal kiezen wanneer hij zal stoppen. Ik hoop niet dat we hier misbruik van subsidies zullen toestaan. Het kan niet dat hij zijn subsidies ontvangt, maar uiteindelijk blijft doorgaan tot 2023.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik dacht nochtans dat ik duidelijk was en dat ook het kader duidelijk is. We hebben een vrij verstandig systeem uitgewerkt. Wanneer er een aanbod wordt geformuleerd, wordt er ook een vergoeding vastgesteld. Als men niet op het aanbod ingaat en men niet sluit in het betrokken jaar, dan kan men nog altijd zeggen dat men pas het jaar daarop zal sluiten. Dat is een mogelijkheid, maar per jaar dat men niet sluit, gaat er 10 procent van de vergoeding af. Men moet sowieso sluiten voor 30 november. Je kunt zeggen dat er een zekere graad van vrijheid is, maar daar is een prijskaartje aan verbonden, namelijk per jaar uitstel zal er 10 procent van de vergoeding af gaan.

Ten tweede vreest u voor misbruik voor het uitbetalen van de vergoedingen. Ik heb ook gezegd dat de aanvrager bewijsstukken moet voorleggen die aantonen dat het houden van pelsdieren of het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoeding effectief is stopgezet voor 31 december van het jaar waarin het vergoedingsaanbod is aanvaard. Dit moet misbruik onmogelijk maken: eerst de bewijsstukken en dan de centen.

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Minister, ik dank u voor de extra verduidelijking. Ik hoop dat de producent effectief zal stoppen op de dag dat hij de vergoeding aanvaardt. Ik raad aan om toch nog een plaatselijke controle uit te voeren om daarvan zeker te zijn.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.