U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, wanneer bepaalde diersoorten populair worden, ontstaat het gevaar op ontsporingen: een te grote vraag zorgt vaak voor onzorgvuldige fokkerij, drijft de prijs op, maar gaat helaas vroeg of laat ook ten koste van het dierenwelzijn. Dat merkten we in het verleden al toen bepaalde hondenrassen heel populair werden onder impuls van bepaalde films waarin ze de hoofdrol speelden. Het gaat dan dikwijls om dieren met een hoog knuffelgehalte, maar die vaak niet evident zijn om te houden of in werkelijkheid andere behoeftes hebben.

Dat fenomeen zien we vandaag ook ontstaan bij de alpaca’s. Ook hier gaat het om dieren die schattig zijn om te zien en ervaren worden als ideale dieren om te houden in tuinen of weides. Inmiddels worden ook wandelingen georganiseerd met alpaca’s. Toch is ook hier voor een stuk sprake van schijn die bedriegt. De nieuwsgierigheid van de dieren wordt al te vaak verward met de vraag om geknuffeld te worden, terwijl de dieren in principe niet graag aangeraakt worden.

Daarnaast zijn alpaca’s ook een belangrijke kostenpost. De aankoop van één exemplaar situeert zich al gauw tussen de 500 en 1000 euro, maar in werkelijkheid zijn het kuddedieren en zijn ze dus niet geschikt om alleen te houden. Bovendien moeten ze jaarlijks geschoren worden, zijn er belangrijke dierenartskosten en eten ze ook wel heel veel. Dat wordt dikwijls vergeten.

De angst groeit dan ook bij kwekers dat heel wat dieren op termijn zullen worden afgedankt door de eigenaars. Sommige kwekers doen nu dan ook een oproep aan mensen om echt goed na te denken vooraleer ze zich alpaca’s aanschaffen.

Minister, hoe schat u de hype van de alpaca’s in met het oog op het verzekeren van hun dierenwelzijn? Op welke manier ondersteunt u de oproep van sommige kwekers aan geïnteresseerden om zich vooraf goed te informeren over de noden en kosten van de dieren vooraleer ze beslissen om er een aan te schaffen? Hoe staat u tegenover het feit dat er wandelingen met alpaca’s worden georganiseerd, terwijl de dieren blijkbaar niet tuk zijn op knuffelen en aanrakingen? Op welke manier wordt er vanuit de dienst Dierenwelzijn toegekeken op het welzijn van alpaca’s?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het is inderdaad zo dat er ook voor huisdieren een zekere hype- of trendgevoeligheid is. Blijkbaar is het nu de beurt aan de berglama’s of alpaca’s. Er is geen registratieplicht. We kunnen daarover geen exacte cijfers geven. Het volstaat echter om een beetje rond te kijken op sociale media. De populariteit is vooral meetbaar op sociale media, waar foto’s en filmpjes van die dieren in grote getalen geliket en gedeeld worden. Het is ook ons aanvoelen dat ook in Vlaanderen die diersoort in de lift zit.

De alpaca staat op de positieve lijst zoogdieren en mag dus vrij gehouden worden. Maar, net zoals bij alle dieren op deze lijst, vraagt die diersoort specifieke verzorging. Mijn boodschap aan toekomstige eigenaren of geïnteresseerden is dan ook al jaren dezelfde: informeer jezelf voor je een dier in huis neemt. We hebben op dat vlak de website huisdierinfo.be. Daarop vind je ook informatie over de alpaca’s. Er staan fiches van heel veel diersoorten op. Ga bijvoorbeeld na wat zo’n dier nodig heeft en welke kosten daaraan verbonden zijn. Heb je bovendien voldoende tijd om voor het dier te zorgen? Heb je daar buiten de ruimte voor? Is de weide groot genoeg? Wat met de controles van de dierenarts? Wat is de kostprijs van een scheerder? 

U wijst ook op de kosten van dierenvoeding. Dat is in dezen toch ook wel van toepassing.

De dienst Dierenwelzijn gebruikte daarvoor al meermaals de slogan ‘Informeer jezelf’ in de campagnes. Er zullen in de toekomst nog campagnes uitgerold worden met deze boodschap. Dat is dan niet specifiek ten aanzien van deze of gene diersoort, maar in het algemeen. Er staat dan een link bij naar de website huisdierinfo.be, waar je fiches vindt en bij voorbaat kunt weten wat je te wachten staat vooraleer je een dier in huis haalt.

Gelukkig schrikt in dezen misschien toch wel de aankoopprijs af. Je zit al snel aan 2000 à 3000 euro voor de gewone bleke exemplaren. Als je donkerdere of meer uitzonderlijke exemplaren wilt, dan loopt het prijskaartje nog op. Zoals u al aangeeft, is het bovendien een sociaal of groepsdier. Dan geven we altijd het advies dat men zich beter niet beperkt tot de aankoop van één dier. Men koopt dus het best meerdere alpaca’s, maar dan loopt het prijskaartje vanzelfsprekend nog eens op.

Wandelen met alpaca’s hoeft op zich geen probleem te zijn, als die dieren voldoende tam zijn. Ze moeten ook de omgeving kennen. Vanzelfsprekend moet er gewandeld worden aan een tempo dat het dier zelf aangeeft. Iets anders is het als er geweld zou worden uitgeoefend. Dat is natuurlijk volledig uit den boze.

De Inspectiedienst Dierenwelzijn krijgt soms meldingen over alpaca’s, al is dat in aantal uitermate beperkt. Dat gaat sinds een jaar of twee over slechts tien meldingen over de mogelijke verwaarlozing van alpaca’s. Verschillende meldingen gingen dan ook nog eens over hetzelfde geval. Op dat vlak valt er vooralsnog gelukkig weinig te melden, maar ik begrijp uw bezorgdheid. Daarom denk ik in het algemeen dat het toch wel zinvol is om nogmaals een campagne te voeren en sensibiliserend op te treden naar mensen, zodat ze twee keer nadenken vooraleer ze een dier, welk dier ook, in huis halen. 

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Dank u wel, minister, voor uw reactie.

Zoals u aanhaalt, is de aanschafprijs nog hoger dan wat ik al had doorgekregen. Ik had 500 à 1000 doorgekregen, en u zegt dat het 2000 à 3000 euro is. Dat is een heel stuk duurder.

Het is inderdaad zo dat die dieren een heel hoog knuffelgehalte hebben en dat ze momenteel heel populair zijn. Dat is de reden waarom ik deze vraag heb gesteld. Ik ben toch wel bezorgd dat mensen op een bepaald moment zullen afhaken en dat die dieren verwaarloosd zullen worden of in asielen zullen eindigen. Momenteel valt het aantal meldingen goed mee, hebt u aangekondigd, maar de hype is natuurlijk nog niet zo heel lang bezig. Ik denk dat dat echt een aandachtspunt is voor de toekomst. Het is belangrijk dat er een extra sensibilisering zal plaatsvinden.

U hebt al herhaaldelijk gezegd dat zo’n hype gevaarlijk is en dat het belangrijk is om goed te communiceren, onder meer via de website huisdierinfo.be. Die werd daar ook speciaal voor opgericht. Dat is ook een heel goed initiatief. Ik heb naar aanleiding van deze vraag op die website de alpaca’s opgezocht. Ik merkte toch op dat op de website momenteel onder de lama-achtigen nog steeds ‘te verwachten’ staat. Er is dus dringend werk aan de winkel om de website te actualiseren en om daar de info en sensibilisering betreffende deze lama-achtigen aan toe te voegen.

Minister, wanneer zal de website betreffende de alpaca’s en lama-achtigen aangevuld worden? Dit moet wat mij betreft heel dringend gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat die restcategorie van zoogdieren op de website meer aandacht krijgt.

Tot slot zou ik willen vragen om uw dienst Dierenwelzijn in de toekomst toch meer aandacht te laten hebben voor de mogelijke grotere verwaarlozing van alpaca’s. Ik vraag om dat extra op te volgen.  

Mevrouw Claes heeft het woord.

Ik wens ook kort aan te sluiten bij de vraag van mevrouw De Vroe. Alpaca’s worden inderdaad altijd maar populairder. Ik zie dat ook in mijn omgeving. Recent stond er in een artikel dat twee alpaca’s in een soort garagebox werden gehuisvest. Dat zijn niet de ideale omstandigheden, en dat is nog eens het bewijs dat er nood is aan informatie. Het aantal alpacaboerderijen neemt toe. Er is zelfs een high tea mogelijk met alpaca’s. We zien een toenemende tendens.

Ik sluit me ook aan bij mevrouw De Vroe. Er is een specifieke kennis vereist voor het onderhouden van die dieren. Het zijn kuddedieren. Het moet duidelijk zijn voor de eigenaar van de dieren dat het niet optimaal is om een alpaca te houden en dat er meer alpaca’s nodig zijn voor het welzijn van het dier.

Ik heb het eens via Google opgezocht, en blijkbaar kun je heel snel aan een alpaca geraken. Dat is niet zo heel moeilijk. Ik zat op hetzelfde spoor als mevrouw De Vroe en ik ben ook eens gaan kijken op huisdierinfo.be. Er was nog geen fiche beschikbaar. Die wordt verwacht. Ik sluit aan bij de oproep om daar snel werk van te maken om die technische info voor het welzijn van het dier vrij snel beschikbaar te maken. Ik ben blij dat u verder zult inzetten op het bewustmaken en informeren van de mensen die geïnteresseerd zijn om zo’n dier in huis te nemen.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik zet haast achter de creatie van zo’n infofiche, want we beschikken over die informatie. Ik wil nog even meegeven dat de alpaca op de positieve lijst van zoogdieren staat en dus vrij verkrijgbaar is. Het is logisch om mensen te ontmoedigen en te waarschuwen voor impulsaankopen. Een alpaca kan al gauw 25 jaar worden. Je moet weten dat je een beslissing neemt voor een hele tijd als je zo’n dier aanschaft. Maar we maken er werk van.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Dank u wel, minister. We zullen dat uiteraard opvolgen, evenals de evolutie van het aantal meldingen. De correcte informatieverstrekking via huisdierinfo.be en de bewustmaking zijn nu prioritair. Laten we hopen dat het allemaal meevalt, maar het is belangrijk om daar nu de nodige acties voor te ondernemen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.