U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister-president, de Taskforce had een aantal voorstellen op korte termijn gedaan. U zou, samen met collega Crevits, naar de redelijke en haalbare voorstellen kijken. Daarvoor moest ook nog een impactmeting gebeuren. Ik heb al eens een vraag gesteld, over welke van de voorstellen effectief konden worden meegenomen. Mijn laatste vraag daarrond was net voor het paasreces, en ik was net een dag te vroeg, want dat zou ’s anderendaags op de ministerraad van de Vlaamse Regering verder besproken worden

Ik neem dus aan dat daar nu meer duidelijkheid over is. Vandaar dat ik nog eens de vraag wil stellen wat daarover in de Vlaamse Regering ondertussen beslist is, en hoe we met die twintig voorstellen van de Taskforce korte termijn verder aan de slag gaan.

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Het antwoord is tamelijk eenvoudig. Ik heb u vorige keer gezegd dat die dingen inderdaad ’s anderendaags op de ministerraad stonden, als non-paper weliswaar. Dat moet nu dus nog in een besluit omgezet worden. Maar de Vlaamse Regering is mij gevolgd in de vraag van al de twintig voorstellen die de Taskforce korte termijn had gedaan en die zich op Vlaams niveau situeren, want er zijn er ook een aantal die zich op federaal niveau situeren. Al die twintig voorstellen zullen wij helemaal uitvoeren. Dat gaat dus over de korte termijn. We hebben al die voorstellen goedgekeurd.

Wat de timing betreft, moet er op dit moment een onderscheid gemaakt worden tussen voorstellen die in de loop van de opzet van dit traject reeds tot uitvoering zijn gebracht. Er zijn er een aantal. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het extra budget voor Herstel Cultuurkredieten van Hefboom, de verlenging van de eventdeadline van de culturele activiteitenpremie en het organiseren van een derde ronde voorschot- en waarborgregeling door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Kortom, allemaal maatregelen die een positieve impact hebben op zowel activiteiten als interne werkingen deze zomer en in het najaar van 2021.

Mijn administratie is nu bezig met het verder concretiseren en uitwerken van de nieuwe voorstellen die zullen zorgen voor verdere ondersteuning van de sector door onder andere hen verder te stimuleren om in te zetten op innovatietrajecten en door bijvoorbeeld kunstwerken aan te kopen. Mijn administratie werkt daarbij in nauw contact met het kabinet voort aan de concrete uitwerking. Maar principieel zijn al die twintig voorstellen goedgekeurd.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Fijn om te horen dat de voorstellen van de werkgroep, die u ook al aangehaald had als redelijk en haalbaar, nu ook door de Vlaamse Regering bekrachtigd zijn om effectief uit te voeren. Er zijn er al een aantal in uitvoering. Ik denk dat ze ook al effect hebben, bijvoorbeeld Herstel Cultuurkredieten. Ik had daarover een schriftelijke vraag ingediend rond cijfers. Tussen september en december zijn 42 aanvragen ingediend, waarvan er 27 geselecteerd zijn. Gewoon om eens te vergelijken met de start van Herstel Cultuurkredieten in 2018: over 2 jaar, in vergelijking met nu vier maanden, waren er 43 herstelkredieten afgesloten. Het toont toch aan dat de sector er nood aan had en dat hij ook de weg daar naartoe gevonden heeft. Dat is alleszins heel erg positief, ook de andere die nog in voorbereiding zijn rond innovatie, maar ook de aankoop van kunstwerken. Ik denk dat dat de sector opnieuw vooruit zal helpen.

Ik had ook nog een vraag gesteld waar ik nog geen antwoord op gekregen heb. Uiteraard zijn er een aantal zaken die budgettair geen impact hebben – gelukkig misschien –, maar ik denk dat er misschien wel een impact is. Kunt u ongeveer een grootteorde van budgettaire impact meegeven?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Het antwoord is 10 miljoen euro.

Dat is kort en duidelijk.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ook kort en duidelijk: dank u wel.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.