U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Door de coronacrisis werd de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht tijdelijk versoepeld. Daaronder ressorteert ook het dubbele overbruggingsrecht. Het gaat hier om federale steun aan zelfstandigen die hun activiteit verplicht volledig moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen. Voor de volledige verplichte sluiting wordt een uitzondering voorzien voor bijvoorbeeld takeaway in de horeca, de toegestane ‘Click & Collect’ voor de niet-essentiële handelszaken en het vervroegd sluitingsuur voor de nachtwinkels.

Dit is natuurlijk een zeer welgekomen maatregel voor de vele zelfstandigen in de cultuur- en evenementensector omdat zij, zoals wij allemaal weten, al heel lang op slot zijn. Net als de horeca doet met takeaway, pogen ook zij daarom met creatieve en haalbare activiteiten het hoofd boven water te houden. Het organiseren van livestreams is een heel bekend voorbeeld. Ik ben er ook van overtuigd dat de culturele activiteitenpremie daar heel positief toe heeft bijgedragen. Dat heeft ervoor gezorgd dat kleinschalige en mooie livestreams zijn kunnen doorgaan. Dat heeft toch een klein beetje onze nood aan cultuur gelenigd.

Vanuit de cultuur- en evenementensector heb ik nu echter vernomen dat zelfstandigen het dubbele overbruggingsrecht niet mogen combineren met toegestane activiteiten, bijvoorbeeld met een livestream. Geen enkele activiteit mag blijkbaar worden gecombineerd met het dubbele overbruggingsrecht, terwijl dit voor andere sectoren, bijvoorbeeld de horeca, wel mogelijk is door middel van takeaway.

Dat voelt wel een beetje wrang aan, en natuurlijk is die situatie aangekaart in een open brief van een concertorganisator. Hij stelt de vreemde situatie aan de kaak dat wie coronaproof gratis livestreams wil organiseren met behulp van een culturele activiteitenpremie, niet meer in aanmerking komt voor het dubbel overbruggingsrecht. Dat lijkt me op zich wel eigenaardig: iemand die coronaproof wat wil ondernemen, wordt op die manier afgestraft.

Daarom vroeg ik me af, minister-president: hebt u kennisgenomen van die open brief? Hebt u ook dergelijke berichten ontvangen over de culturele activiteitenpremie, waarbij deze problematiek zicht voordoet, en zult u dat meenemen naar het federale beleidsniveau?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mevrouw D’Hose, deze problematiek is mij zeker bekend en ik betreur het dat er voor de ene sector wel een uitzondering wordt gemaakt, maar voor de andere niet. Ik heb deze problematiek in het najaar van 2020 reeds aangekaart bij mijn federale collega, minister Clarinval. Samen met Cultuurloket heb ik toen een brief verstuurd, waarin ik enkele alternatieve voorstellen opnam. De voorstellen gaven een indicatie van wat je als begunstigde van het overbruggingsrecht zou kunnen verdienen zonder daardoor jouw dubbel overbruggingsrecht te verliezen. Minister Clarinval is hier jammer genoeg niet verder op ingegaan. Hij wist me te melden dat de bestaande regelgeving blijft gelden voor zelfstandigen in de event- en cultuursector en dat er geen afwijking wordt voorzien. De zelfstandigen die activiteiten uitoefenen, kunnen in principe gebruik blijven maken van de enkelvoudige uitkering voor zover zij voldoen aan de voorwaarden.

Ik heb die open brief dus niet afgewacht. We hebben die demarche al gedaan in de herfst van vorig jaar, en bot gevangen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de federale collega’s van alle partijen hier er wel op zullen drukken om dat te veranderen, zeker?

Ziedaar mijn antwoord.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Dank u wel, minister-president, voor uw kort maar heel duidelijk antwoord. Ik wou eerst bij u eens nagaan wat de stand van zaken daarrond is. Ik ben heel blij om te horen dat u dat al zo snel in handen hebt genomen. Ik zal dan inderdaad eens informeren bij de collega’s van het federale niveau. Ik kan mij voorstellen dat u in die brief dan ook gevraagd hebt om een uitzondering te voorzien, zoals dat het geval is voor de horeca? Oké, ik denk dat het belangrijk is dat we daarin hetzelfde vragen, dus ik zal dat opnemen. Dank u wel.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Heel kort: ik engageer mij om hetzelfde te doen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.