U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Pieters heeft het woord.

Voorzitter, minister, u hebt een everzwijnenplan gelanceerd met vrij ambitieuze doelstellingen. U wilt bijvoorbeeld een doordachte jachtstrategie uitbouwen om iets te doen aan de vermarkting van het wildbraad. Over dat laatste punt staat het volgende in uw plan te lezen: “Samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gaan we op zoek naar mogelijkheden om geschoten everzwijnen lokaal te vermarkten. Die zijn op dit moment beperkt omdat de regels inzake voedselveiligheid gemaakt zijn voor de controle van vlees afkomstig van landbouwhuisdieren. Ze zorgen voor een uitstekende bescherming van de volksgezondheid, maar zijn niet aangepast aan vermarkting van wild.”

Jagers kunnen vandaag enkel in beperkte mate niet-geplukt of niet-gevild wild aanbieden aan particulieren. Zij mogen geen wild aanbieden aan horecazaken indien die niet beschikken over een aparte wildverwerkingseenheid, iets waar het merendeel van de restaurants niet over beschikt. In Nederland is die rechtstreekse verkoop, op basis van eenzelfde Europese richtlijn, wel toegestaan. De doorsnee burger heeft totaal geen kennis van het plukken, villen en versnijden van jachtwild. Om die reden is de belangstelling van de burger om wild te kopen rechtstreeks van de jager, redelijk laag.

Minister, hebt u reeds contact gehad met uw federale collega bevoegd voor het FAVV? Zo ja, wanneer en hoe is dit verlopen?

Hebben uw diensten reeds contact gehad met het FAVV? Zo ja, wanneer en hoe is dit verlopen?

Bestaat de bereidwilligheid om het lokaal vermarkten van wildbraad en de rechtstreekse verkoop aan particulieren en horecazaken toe te staan en de federale regelgeving als dusdanig aan te passen? Kunt u dit toelichten?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik heb daarover tot op heden nog geen contact gehad met mijn federale collega bevoegd voor het FAVV.

We hebben afgesproken met de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw (HVV) om een analyse te maken van de huidige nationale en verwante Benelux- en Europese wetgeving omtrent voedselveiligheid. Daarnaast kregen ze de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken tot bijsturing van de wetgeving inzake de vermarkting van everzwijn.

In Wallonië gaat men daar op een andere manier mee om. Het is de bedoeling dat de HVV haar bevindingen aan het agentschap oplevert tegen 30 april 2021. Met de informatie uit deze analyse gaat de administratie het gesprek aan met het FAVV.

Ik wil niet vooruitlopen op uw laatste vraag. Ik wacht de onderhandelingen met het FAVV af om daar dan op terug te komen.

De heer Pieters heeft het woord.

U wilt afwachten, minister, maar u moet daar wat druk achter zetten. Ik denk dat u krijgt wat u vraagt. Die everzwijnen blijven natuurlijk niet stilzitten, er komen er alsmaar meer bij. Als we wild eten hier in Vlaanderen, al is dat everzwijn, dan komt dat meestal van Oost-Europa of elders, en niet van hier. Het zou spijtig zijn als we hier geen werk van maken en daar zeker in het volgende seizoen gebruik van kunnen maken.

Gaat u er zelf achteraan, minister? Wilt u daar snelheid in krijgen om dat tegen het najaar in orde te krijgen?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mijnheer Pieters, ik heb twee handen en één hoofd, maar ik zal natuurlijk het nodige doen. Ik zal eerst wachten op het resultaat van de HVV. Dan zal de administratie daarnaar kijken en vervolgens het FAVV. We gaan daar uiteraard mee aan de slag, maar eerst moet de HVV de oefening kunnen doen. U kent mij als iemand die voortdoet. Het is stap voor stap.

De heer Pieters heeft het woord.

Minister, we kijken uit naar een positief resultaat.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.