U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, het Overlegcomité heeft op vrijdag 19 maart extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus op de trein tegen te gaan. Concreet kunnen mensen in de treinen naar de kust alleen nog plaatsnemen aan het raam. Dat zou ingaan vanaf komende zaterdag, behalve op schooldagen, dus eigenlijk in de paasvakantie. Kinderen jonger dan twaalf zouden wel naast volwassenen mogen zitten.

Op maandag 22 maart is er een overleg geweest met de NMBS over het controleren van de toeristenstroom richting kust tijdens de paasvakantie. Verschillende kustburgemeesters reageerden tevreden op de beslissing van het Overlegcomité. Zij waren al langer kritisch over de drukte op de treinen naar de zee, en niet helemaal onterecht, als we zien wat er zich de afgelopen dagen allemaal heeft afgespeeld. Dat liep toch niet echt van een leien dakje. Maar de maatregel dat je enkel aan het raam mag zitten, is dus nog niet van kracht.

Vandaag lees ik dat de grote baas van de NMBS, mevrouw Sophie Dutordoir, ermee dreigt om geen treinen meer naar de kust te laten rijden. Hoe ze dat gaat combineren voor mensen die toch nog moeten gaan werken in de paasvakantie en die de trein nodig hebben, wil ik allemaal nog zien. Dat is een federale aangelegenheid, maar mijn punt is dat die mensen, als de trein tenminste zal mogen rijden vanaf dit weekend, aankomen in een station, bijvoorbeeld van Oostende, De Panne of Blankenberge, en dat er dan heel velen van hen op de tram stappen. En op de tram gelden die maatregelen dan niet. Ik weet dat daar de klassieke maatregelen gelden, die u vorig jaar al hebt genomen om zowel de klanten als de chauffeurs te beschermen. Bussen en trams worden regelmatig gepoetst. Reizigers worden nog steeds geacht om afstand te houden. Wie ouder is dan twaalf, moet een mondmasker dragen. De bussen en de kusttrams worden goed verlucht. Er is ook een druktebarometer. Er is al heel veel gebeurd.

De paasvakantie staat nu voor de deur, waarin opnieuw veel toeristen worden verwacht aan de kust. Zullen er tijdens de paasvakantie nog extra maatregelen worden genomen door De Lijn om de veiligheid van de reizigers en chauffeurs specifiek op de kusttram te garanderen? Worden er bijvoorbeeld meer controleurs ingezet? Ziet u voor de kusttram ook heil in een maatregel zoals die genomen is voor de treinen, die toelaat om enkel zitplaatsen aan het raam te gebruiken? Worden andere zitplaatsen dan bijvoorbeeld afgeplakt? Of is dat nog steeds het geval op de kusttram? Want het is op een bepaald moment zo geweest, in het begin van de pandemie, dat plaatsen gewoon werden afgeplakt, maar ik dacht dat dat niet meer zo was. Dat zijn enkele vragen om te weten hoe De Lijn in deze paasvakantie de veiligheid op haar voertuigen zal garanderen, specifiek aan de kust.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Bedankt voor uw vraag, mevrouw Brouwers. U hebt intussen waarschijnlijk het ministerieel besluit van 26 maart gezien, waarin de maatregel voor de NMBS duidelijk is opgenomen, maar ook alleen voor de NMBS richting toeristische plaatsen, en niet voor De Lijn, MIVB of TEC.

Er is een paar keer gevraagd of men capaciteitsbeperkingen moet gaan doorvoeren bij de openbaarvervoersmaatschappijen. Een station is wat dat betreft natuurlijk anders dan een bus- of tramhalte. Maar men vreest natuurlijk dat als men daar capaciteitsbeperkingen gaat doorvoeren, dat onmiddellijk repercussies gaat hebben op het samentroepen rond bus- of tramhaltes, en dat dat dan meer problemen met zich zou meebrengen. Daarom is in overleg met de andere gewestelijke ministers duidelijk gezegd dat we daar geen pleidooi voor houden en dat wij vasthouden aan alle bestaande maatregelen die gelden op elk voertuig en aan elke halte. En als men ziet dat het ergens veel te druk is – en dat gebeurt zeker in de zomermaanden –, dan worden er zeker richting kust extra trams ingezet. Er zijn natuurlijk ook onze versterkte ritten. Daar willen we zeker ook verder op inzetten.

Maar het is ook rekenen op het gezond verstand van de reiziger. Indien men ziet dat een kusttram overvol is, wacht men beter op de volgende in plaats van tussen de massa te kruipen. Dus geen soortgelijke regeling als bij de NMBS, om problemen aan haltes te voorkomen.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik had het zo nog niet bekeken. Er is inderdaad een groot verschil tussen een station waar men beter aan crowdmanagement kan doen en een tram- of kusttramhalte. Ik vind dat een zeer juist argument, ik vind het goed dat u dat hier eens kunt uitleggen. Voor mij was er niet zo’n groot verschil tussen trein en tram, het rijdt allebei op sporen. Aan de kust is het wellicht even druk als naar de kust in de paasdagen. Ik versta het, ik heb geen verdere vragen.

Ik vind het heel goed dat u verder inzet op extra capaciteit voor de zomermaanden met extra trams, en zorgt dat verder alle veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd. Ik hoop dat we zo het aantal besmettingen op ons openbaar vervoer en toeristische trekpleisters zo laag mogelijk kunnen houden.

De heer Maertens heeft het woord.

Ik ben blij, minister, dat De Lijn niet de regeling volgt van de NMBS. Ik was dinsdag onderweg met de trein. Ik moest overstappen in Gent-Sint-Pieters en stond toevallig naast het spoor van Gent naar de kust. Wat ik daar gezien heb, was echt hallucinant. Totaal coronaonveilige situaties, gecreëerd door die domme maatregelen. Ik voel me niet per se geroepen om elke maatregel van het Overlegcomité te verdedigen, en dit is echt een slechte maatregel. We zorgen voor meer drukte in de stations. Mochten wij dat doen, dan zou dat exact hetzelfde effect hebben, dus ik ben heel blij met uw antwoord.

Minister, een goede vraag van mevrouw Brouwers – waar u niet bent op ingegaan – is of er extra mensen worden ingezet aan haltes waarvan we weten dat het er druk is of aan drukke overstapplaatsen aan de kust of aan de stations waar de mensen op de kusttram stappen. Worden daar mensen ingezet om te sensibiliseren? Dat kunnen jobstudenten zijn. Worden daar mensen ingezet om te controleren? Dat is dan personeel van De Lijn.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Maertens, we hebben sowieso de controleurs van De Lijn die nu door corona worden ingezet om de reizigers zoveel mogelijk te spreiden en om te controleren op het dragen van een mondmasker.

Die beelden heb ik ook gezien, ik stond er gelukkig niet tussen. We hebben de beelden – zeker aan de kust – allemaal wel gezien. We zien dat de kustburgemeesters heel wat initiatieven nemen. We moeten optimaal samenwerken met hen. De Lijncontroleurs worden momenteel ingezet tegen corona door de spreiding van de reizigers en op het dragen van een mondmasker.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Collega Maertens, de maatregel van aan het raam zitten – of we nu voor of tegen zijn, het is een eigenaardige maatregel – is nog niet ingegaan. Wat daar dinsdag gebeurd is, heeft daar niet eens mee te maken, want toen mocht men nog overal zitten.

Ik hoorde een verhaal van drie jonge meisjes die naar de kust wilden gaan vanuit Leuven. In Gent moesten ze afstappen en een volgende trein nemen. Dat zijn heel rare dingen die de afgelopen dagen gebeurden. Dat moeten we hier niet bespreken. De NMBS is federaal, gelukkig maar, zou ik zeggen in dit geval.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.