U bent hier

In de kijker

Gunning Mobiliteitscentrale

In uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid uit 2019 zullen vanaf 1 januari 2022 de huidige belbuscentrales in de verschillende provincies vervangen worden door de nieuwe Mobiliteitscentrale. Deze Mobiliteitscentrale zal de operationele regiefunctie uitoefenen binnen het vervoer op maat, en zal ook instaan voor het plannen, boeken en betalen van ritten. De gunning was voorzien voor maart 2021. Is die ondertussen afgerond? Hoe zal de Mobiliteitscentrale haar werking organiseren? Speelt de gunning een rol in de timing van de uitrol van het decreet Basisbereikbaarheid op 1 januari 2022? Welke oplossingen wil minister Lydia Peeters uitdokteren voor mensen die aangewezen zijn op aangepast vervoer? Wat met de systemen van vervoer op maat en de tariefintegratie? Bekijk het verslag.

 

Video

Verslag

73 (2020-2021)
Externe sprekers
Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

73 (2020-2021)
Externe sprekers
Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)
Verslaggever

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.