U bent hier

In de kijker

GGG-proeven in onderwijs

Minister Ben Weyts wil in alle scholen van het leerplichtonderwijs gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven (GGG-proeven) invoeren. Die proeven zijn voor het secundair onderwijs voorzien vanaf het schooljaar 2022-2023, en voor het lager onderwijs vanaf het schooljaar 2024-2025. Een academisch steunpunt zal een voorstel hiertoe uitwerken. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) formuleerde in dit verband een aantal bezorgdheden, zoals voldoende kwaliteitsontwikkeling, openbaarheid van de resultaten van de proeven en overleg met alle onderwijspartners. Wat is de stand van zaken van de haalbaarheidsstudie? Heeft de minister reeds overleg gepleegd met de Vlor? Bekijk het verslag.

Video

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.