U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werden deze vragen om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

De World Choir Games, de Olympische Spelen voor koormuziek, zouden eigenlijk vorig jaar plaatsgevonden hebben maar door de coronacrisis zijn ze uitgesteld naar deze zomer.

Minister-president, begin januari deelde u mee dat zelfs de zomer hoogst onzeker is, vooral omdat zingen natuurlijk een hoog risico op het virus inhoudt, maar ook omdat het inreizen van 25.000 mensen van over de hele wereld voor bijkomend risico zorgt.

Intussen liepen er onderhandelingen tussen INTERKULTUR, EventFlanders, het departement Cultuur, Jeugd en Media en Koor&Stem om de concrete modaliteiten van de eventueel aangepaste World Choir Games te bespreken.

Een paar dagen geleden maakte u samen met minister Demir en INTERKULTUR bekend dat de elfde editie van de games niet in juli zal plaatsvinden, maar wordt verschoven naar de herfstvakantie. Er wordt geopteerd voor een hybride formule die naast nog altijd een fysiek luik met liveoptredens, ook een digitaal luik zal omvatten zodat koren die door omstandigheden niet fysiek kunnen deelnemen toch op een virtuele manier aan het evenement kunnen participeren.

Op de website van Koor&Stem wordt melding gemaakt van het digitale concept Virtual Village dat door Koor&Stem is ontwikkeld voor de streaming van grote ceremonies, workshops en concerten, maar ook van internationale ontmoetingen en competities.

Minister-president, welke concrete bijsturingen zijn aangebracht aan de diverse programmaonderdelen van de games? Hoe worden die hybride alternatieven geïntegreerd in het volledige programma?

Dit zal implicaties hebben voor de deelnemersaantallen, schaalgrootte, economische impact, legacy en internationale profilering van Vlaanderen. Maar alle alternatieven zijn beter dan schrappen.

Kunt u de implicaties, zoals we die nu inschatten, verder toelichten?

Gisteren las ik over het onderzoeksproject ChoirBox, waarbij in samenwerking met het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (imec) digitale technologie zou worden ontwikkeld om repetities en samenzang van op afstand zonder vertraging en zonder verlies van kwaliteit mogelijk te maken. Kunt u daar iets meer over vertellen? Welke mogelijkheden biedt dat voor de World Choir Games? De digitale transformatie zal ook deel uitmaken van het postcoronatijdperk. Welke mogelijkheden biedt ChoirBox na corona voor ons koor- en stemleven in Vlaanderen?

Zal het koorvlamtraject, waarbij de koorvlam voorafgaand aan de Choir Games doorheen Vlaanderen reist en halthoudt bij verschillende zanginitiatieven, hernomen worden of moet dat helaas sneuvelen vanwege het virus?

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, de elfde editie van de World Choir Games, de grootste zangwedstrijd voor koren ter wereld, zal uitzonderlijk in oktober-november plaatsvinden in Vlaanderen. Dat is beslist door de Vlaamse Regering, samen met de internationale rechtenhouder INTERKULTUR, zo lazen we in een persbericht. Het is jammer genoeg al de tweede keer dat deze editie moest worden uitgesteld, want het was eigenlijk de editie van 2020, die verplaatst was naar het begin van de zomer van 2021. Die is nu opnieuw uitgesteld vanwege de covidpandemie, die nog altijd niet gedaan is. De komende zomer komt dus te vroeg. Koren moeten natuurlijk ook kunnen repeteren, oefenen en samen toeleven naar het event. En dat laat de pandemische situatie nog altijd niet toe. Ook de reisbeperkingen maken het onmogelijk om dat event al in juli te laten plaatsvinden. Daarom juich ik alleszins de beslissing toe om het uit te stellen tot de herfstvakantie. Nog langer uitstellen, zal waarschijnlijk niet gaan, want dan komt er weer een ander land aan bod. Ik denk dat het om de twee jaar georganiseerd wordt.

In het persbericht konden we het volgende lezen: “De gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de deelnemende koren, de meereizende supporters en de vele fans en bezoekers in Vlaanderen zelf blijven natuurlijk de topprioriteit. De schaal van het evenement moet worden bijgesteld en sommige onderdelen van het programma zullen moeten worden herdacht. Toch beschouwen alle partners dit vooral als een kantelpunt na een zware, onprettige periode. Het wordt voor alle betrokkenen een bijzonder – haast emotioneel - moment.”

Verder lazen we: “De World Choir Games zal naast het live gebeuren ook een innovatieve digitale poot hebben. De coronacrisis zorgde ervoor dat de stap naar het virtuele is gezet. “Koor&Stem” tekende een digitaal concept uit voor de ontwikkeling van een 'Virtual Village' voor de World Choir Games. Met deze tool kunnen alle koren, die door omstandig heden niet kunnen participeren aan de 11de editie, toch actief deelnemen aan de Games. Het gaat om streaming van de ceremonies, workshops en concerten, maar ook om internationale ontmoetingen en zelfs competitie.” Dat is allemaal heel mooi.

Ik heb een aantal vragen voor u, minister. De activiteiten van onze Vlaamse koren die zouden gaan deelnemen, liggen natuurlijk al sinds het begin van het najaar stil. Die stemmen zijn nauwelijks nog geoefend. De Vlaamse deelnemende koren zouden moeten kunnen beginnen te repeteren. In de zomervakantie repeteren, is niet altijd evident, in de mate dat er zou kunnen worden gereisd. Je moet tegenwoordig altijd met ‘als, als, als’ spreken. Ik had als vraag of ze buiten zouden kunnen beginnen te repeteren vanaf april en misschien zelfs binnen vanaf mei, maar na gisteren kan ik die vraag al schrappen. Welk vooruitzicht op repetities hebben de Vlaamse koren?

Kan de ChoirBox, waar mevrouw Coudyser naar verwees, op de een of andere manier ter beschikking worden gesteld? Dat lijkt me ook wel interessant voor hen, om dan op een goede manier eventueel digitaal al wat te oefenen. Want zelfs dat doen lang niet alle Vlaamse koren op dit moment natuurlijk.

Zullen de reeds ingeschreven Vlaamse koren automatisch fysiek kunnen deelnemen? Als dat mogelijk is, uiteraard. Is dat een automatisme, of moeten zij zich opnieuw inschrijven?

Zijn er extra kosten mee gemoeid door het feit dat het nu een hybride organisatie wordt? Ik kan mij voorstellen dat dit toch wel extra kosten met zich meebrengt. Vallen er anderzijds ook kosten weg? En dan is er de vraag naar het totale kostenplaatje voor de Vlaamse overheid voor de organisatie van de World Choir Games.

Welke maatregelen zullen er worden genomen om de veiligheid van koorleden en bezoekers te garanderen?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Ik ben eigenlijk heel blij. Het heeft geen haar gescheeld of de afgelasting was beslist. Ik heb zelf contact gehad met die grote man van INTERKULTUR, en toch een modus vivendi gevonden om de Games te laten doorgaan. Inderdaad, mevrouw Brouwers, Zuid-Korea is het volgende land. Het heeft geen haar gescheeld. Ik ben heel blij dat het toch kan doorgaan.

Welke concrete bijsturingen zijn er gebeurd? Het programma en het format van de World Choir Games werden voor een ‘uitzonderlijke najaarseditie’ zo goed als mogelijk bewaard. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het klassieke format zijn enerzijds een noodgedwongen bijstelling van de schaalgrootte, anderzijds het schrappen van de onderdelen die de grootste risico’s met zich meebrengen of die moeilijk realiseerbaar zijn in het najaar. Dat is wel spijtig, want met de oorspronkelijke inschrijvingen van de koren zouden we de grootste van de elf edities gehad hebben.

Ik som de aanpassingen op.

De verwachtingen rond schaalgrootte van de World Choir Games stellen we bij naar 200 tot 250 koren die fysiek aan de competitie zullen deelnemen. De oorspronkelijke ambitie was 500 koren. Die ambitie dateerde echter uit een precoronawereld. Dat was een andere werkelijkheid.

Het bijgestelde deelnemersobjectief vertaalt zich in een downsizing van het aantal wedstrijdconcerten tot tweehonderd, van vriendschapsconcerten tot tweehonderd, van galaconcerten tot vier, van workshops tot twaalf, van evaluatieconcerten tot twintig, en van koorvlamactiviteiten tot twintig.

De grote manifestaties in het Sportpaleis en de Lotto Arena moeten we laten varen, net als de landenparade, die in open lucht zou doorgaan, en de grote singalongs. Ook de familiedag is minder opportuun.

De omstandigheden dwingen ons om de grootschaligheid uit het event te halen. Ik kijk echter niet tegen de Games aan vanuit een terneergeslagen blik over wat ons zou resten. Ik kijk vanuit veerkracht tegen de Games aan. Het is het halfvolle en niet het halflege glas. We bouwen ook intiemere Games, mooiere Games, en vooral innovatieve Games. Koren die niet naar Gent of Antwerpen kunnen komen, gaan we verbinden via digitale Games. We bouwen een platform dat aan koren over heel de wereld de mogelijkheid biedt de Games te volgen, mee te beleven en zelfs, waar mogelijk, mee te zingen en mee te strijden in de virtuele competities.

U vroeg wat de geschatte implicaties zijn van deze bijsturingen naar deelnemersaantallen en dergelijke.

Het Local Organising Committee (LOC) en INTERKULTUR mikken dus op 200 tot 250 deelnemende koren, waarvan ongeveer de helft Vlaamse koren. Dat staat voor om en bij de 8.000 zangers. Dit zijn streefcijfers. INTERKULTUR heropent de mogelijkheid tot bijkomende of nieuwe inschrijvingen. Het uiteindelijke aantal kan dus nog wat schommelen. Het kan wat meer of wat minder zijn.

Tegenover het initiële opzet zal de economische impact dus lager liggen. Maar dit precoronadoel is niet meer het referentiekader. Het referentiekader is nu eerder: wat geven we aan perspectief voor de sector om zich weer op gang te trekken?

De maatschappelijke impuls die we geven door de World Choir Games effectief te laten doorgaan, vind ik op de korte en langere termijn nog belangrijker. Laat de Games het feestmoment worden voor onze rijke amateurkunstensector, onze Vlaamse en internationale koorwereld. Het zijn harde tijden geweest, de Games moeten betere tijden aankondigen.

Ik denk dat hierin alvast een belangrijke legacy te vinden is. De ‘precorona-Games’ gingen tonen hoe krachtig, mooi en groot onze koorwereld is. De ‘quasipostcorona-Games’ gaan tonen hoe veerkrachtig en sterk en creatief onze koorwereld is en welke belangrijke plaats amateurverenigingen innemen in onze leefwereld, als plek van ontmoeting, samenkomen en een kunst beleven.

Het imago van koorzingen zal een boost krijgen. Dat was ook de oorspronkelijke bedoeling. Ook zal voor de legacy blijken dat de professionalisering van de sector doorkomt. Voor deze Games zullen koren net dat tikkeltje meer geëngageerd zijn om te excelleren.

Ik heb er ook vertrouwen in dat het hybride format waarvoor we kiezen, de internationale profilering van Vlaanderen sterk zal maken. Het zal anders zijn, maar het digitaal platform moet in staat zijn om ook bij koren die niet naar Vlaanderen kunnen komen, een blijvende herinnering op te wekken. Er zal ook een Virtual Village zijn, die koren de mogelijkheid geeft om met elkaar vriendschapsbanden te sluiten.

Tot welke concrete resultaten heeft die ChoirBox in samenwerking met imec geleid? De ChoirBox is een heel interessant project. Met corona hebben we allemaal geleerd en ervaren dat digitaal vergaderen een alternatief kan zijn voor fysiek vergaderen, en ook nieuwe mogelijkheden biedt.

Kunnen we naar analogie met digitaal vergaderen, hetzelfde doen voor op afstand samen zingen en repeteren? Een aantal koren hebben getracht via videoconferencing samen te repeteren, maar daar is toch inderdaad wat meer specifieke technologie aangewezen.

Er is een experimentele ChoirBox ontwikkeld. De eerste proeven met vier experimentele ChoirBoxen werden uitgevoerd door imec. Uit de eerste resultaten blijkt dat de ChoirBox de vertraging op de digitale communicatie kan terugdringen, zodat die niet meer storend is voor zangers die vanuit verschillende locaties samen zingen.

In de komende weken wordt de productie van het aantal ChoirBoxen opgetrokken zodat er testen kunnen worden uitgevoerd in een koorsetting. Tegelijkertijd worden er ook testen gedaan met een instrumentaal ensemble. In november 2021 moet de onderzoeks- en testfase volledig rond zijn zodat de ChoirBox kan worden voorgesteld op de World Choir Games.

Over de nieuwe mogelijkheden die zo’n ChoirBox opent, groeit de interesse. Voor de ontwikkeling werd een consortium opgericht tussen vier muziekorganisaties uit de amateurkunstensector: Koor&Stem, VI.BE, VLAMO en Muziekmozaïek, samen met WISPER.

Zal het koorvlamtraject worden hernomen? Voor het organisatiecomité van Koor&Stem is het koorvlamtraject een belangrijk initiatief om het inclusief karakter van de Games te beklemtonen. Het aantal activiteiten binnen het koorvlamtraject wordt beperkt tot twintig, maar het traject wordt nu sterk toegespitst op het samen zingen met kansengroepen binnen onze gemeenschap, zoals onder meer mensen met dementie, mensen in armoede, gedetineerden en mensen met een mentale beperking. Het is misschien ook te bekijken of een koorvlamproject vorm kan krijgen rond samen zingen met mensen die herstellen van covid.

U vraagt naar het heropstarten van onze Vlaamse koren, het vooruitzicht op repetities enzovoort. In de beslissing om de World Choir Games naar het najaar te brengen, speelde de onzekerheid mee over de mogelijkheden in de zomer en ook de overweging dat Vlaamse en buitenlandse koren vooraf moeten kunnen repeteren, het liefst twee à drie maanden.

Ik ga me niet wagen aan het uitspreken van een concrete datum voor de heropstart van de repeteermogelijkheden voor Vlaamse koren. Ik wil wel benadrukken dat we een perspectief voor de brede culturele sector in het vooruitzicht stelden. Dat perspectief is door de recente beslissingen weer de kop ingedrukt, maar het vooruitzicht voor mei wil ik niet lossen. Hoewel er ook dan nog beperkingen zullen gelden qua deelnemersaantallen en voorwaarden voor densiteit – ik verwijs hier naar onze protocollen – moet het mijns inziens mogelijk zijn dat de koren hun repetities van mei terug kunnen opstarten.

In een normale zomer stoppen inderdaad traditiegetrouw reguliere repetities. Toch kan ik me voorstellen dat de zomer van 2021 ook op dat vlak een uitzonderlijke zomer zou kunnen zijn: koorverenigingen zullen mogelijk wél repeteren, al was het maar omdat het zo lang geleden is. Ook vorig jaar, na de eerste lockdown, bleef een aanzienlijk aantal koren samenkomen en repeteren tijdens de zomermaanden. Het vooruitzicht op de Games in het najaar zal daarin een extra stimulans zijn.

De organisator Koor&Stem houdt sowieso rekening met het feit dat niet alle koren competitierijp of in topvorm zullen zijn tegen de start van de Games. Koren krijgen ook de mogelijkheid om evaluatieconcerten te zingen: een opvoering zonder quotering, maar wel met een waardering.

Nemen alle reeds ingeschreven Vlaamse koren automatisch fysiek deel? Dat is zeker de bedoeling. De World Choir Games blijven in de basis een fysiek koorevenement en we hopen, moedigen zelfs aan dat alle ingeschreven Vlaamse koren er ook zullen zijn. Momenteel merken we nog wat aarzeling bij de koren om nu al hun deelname te bevestigen. Ik begrijp dat ook, maar ik denk wel dat we ze uiteindelijk toch zullen kunnen overtuigen om deel te nemen. Ik wil hen langs deze weg ook oproepen om zich in te schrijven.

Zij zijn immers de ambassadeurs van ons rijk amateurkunstenveld.

De digitale games bouwen we als aanvulling, in eerste instantie om uit te reiken naar de hele wereld. We mogen hopen dat Europa en andere delen van de wereld in het najaar uit de coronabeperkingen loskomen. Het blijft moeilijk om in te schatten en de exit zal op heel verschillende snelheden zitten. De digital games geven aan koren die mogelijk niet kunnen reizen of niet klaar kunnen geraken, de opportuniteit om virtueel aanwezig te zijn. We zijn ervan overtuigd dat het hybride format een unieke ervaring zal bieden van samenhorigheid van de koorwereld over heel de wereld.

Zijn er extra kosten? Het uitstel van de World Choir Games vereist een additionele investering van zowel de Vlaamse overheid als van de internationale rechtenhouder INTERKULTUR. In totaal gaat het over ongeveer 258.000 euro langs Vlaamse zijde, middelen die gevonden worden bij EventFlanders.

Er zijn de additionele kosten wat betreft overhead en personeel, veiligheid en de ontwikkeling van een digitaal platform. Er zijn ook aanzienlijke kosten die wegvallen, voornamelijk door de bijgestelde schaalgrootte, wat onder andere minder locaties vereist. Tot slot zullen echter de inkomsten lager liggen, zowel naar ticketing, sponsoring als merchandising.

Het totale kostenplaatje van de World Choir Games bedraagt 8.921.355 euro. Dat budget omvat de rechten- en organisatiefee voor INTERKULTUR, onze eigen organisatiekosten en de noodgedwongen kosten die moesten worden gedragen voor het dubbele uitstel. Die kosten bedragen in totaal 1,3 miljoen.

Welke maatregelen zullen genomen worden om de veiligheid van de koorleden en bezoekers te garanderen? Het spreekt voor zich dat aan de basis alle, op dat moment verplichte maatregelen in acht zullen worden genomen en dat we ook kijken naar verdere opportune maatregelen. Koorzang en het internationale karakter zijn twee hoogrisicofactoren waar we dus mee moeten omgaan, wellicht dus ook nog in het najaar.

Concreet zullen de deelnamevoorwaarden aan de fysieke games vragen om een recente covidfreeattestering. In afspraak met INTERKULTUR zullen koren een verplichte verzekering moeten afsluiten die de kosten van eventuele quarantaine of vervroegd terugreizen dekt. De keuze gaat naar een doorgedreven testingstrategie bij aankomst en doorheen het event wanneer dat nodig is. Uiteraard zal het evenement georganiseerd worden in regel met de geldende protocollen. Er wordt verder ook een veiligheidswerkgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van de steden, de Vlaamse overheid, INTERKULTUR, het lokaal organisatiecomité en een gespecialiseerde veiligheidspartner. Ten slotte wordt de organisatie ook preventief uitgedacht, met onder andere de keuze voor voldoende grote concertlocaties in functie van het garanderen van voldoende afstand tussen deelnemers, en een doordachte keuze van de eventlocaties, in elkaars nabijheid en in de buurt van de hotels. Zo kunnen verplaatsingen zoveel mogelijk te voet verlopen.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, ik wil u bedanken voor de inspanningen die u hebt gedaan om dat evenement toch hoe dan ook te laten plaatsvinden in Vlaanderen. Het blijft ten eerste een mooi vlaggenschip om aan de wereld kenbaar te maken hoe innovatief en creatief Vlaanderen is. Maar zeker in deze tijden is het perspectief dat we geven aan dat rijke koorleven in Vlaanderen, misschien nog veel meer waard. Het toont inderdaad hoe innovatief we ook zijn.

Ik denk dat die ChoirBox, en de hybride vorm van dat aangepast evenement die we tot stand brengen, ook wel toont dat we daar wel een voortrekkersrol hebben. En verder toont het ook aan hoe ons koorleven maar vooral de amateurkunsten toonaangevend zijn. Die dingen die we vooropgesteld hebben, kunnen we met dat aangepaste evenement echt wel tonen.

Ik heb nog een bijkomende vraag, en dat heeft ook een stuk te maken met de actualiteit, waarbij we zien dat de cijfers toch nog altijd niet de goede richting uitgaan. U zei ook dat er een doorgedreven testingstrategie gevraagd zal worden, wat helemaal logisch is. In dat kader denk ik terug aan het testevenement rond de zelftest dat we zullen houden in de Grenslandhallen.

Dat testevenement zou eind april doorgaan onder de voorwaarde dat het virus onder controle zou zijn. Ik neem aan dat dat even on hold staat. Alles wat we doen rond testing en tracing zal heel belangrijk zijn voor het welslagen van dit evenement, waar we met z'n allen naar uitkijken.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister-president, dank u wel voor het uitgebreid en hoopvol antwoord. Ik denk dat iedereen eraan toe is om opnieuw te mogen zingen, zeker onze koren, en om weer te kunnen deelnemen aan concerten, ook concerten van koren. Ik kijk daar zeker naar uit.

Ik ben zeer blij dat u zei dat het geen haar scheelde maar dat u op het nippertje toch hebt gezegd om het te proberen en dat u daar alles voor in het werk hebt gesteld. Ik denk dat dat een heel mooie prestatie is. Laten we hopen dat het nu echt kan plaatsvinden op de manier zoals het voorzien was.

Als ik het goed begrepen heb, is ChoirBox nog maar een prototype en zullen onze koren dat nu niet kunnen gebruiken om te repeteren. Het is op dit moment nog niet echt op de markt. Dat had ik misschien een beetje verkeerd begrepen.

In welke mate worden de andere sectoren en uw collega-ministers, bijvoorbeeld van Toerisme maar ook van Media, betrokken in het verhaal? Koren van de andere kant van de wereld, die niet naar hier kunnen komen, kunnen elkaar wel op het scherm zien. Het zou fijn zijn dat daar bijvoorbeeld toeristisch-commerciële filmpjes met een beetje reclame voor Vlaanderen tussen gegooid worden. Voor de mensen die hier zijn, zal er uiteraard het een en ander gebeuren, maar zo kan men dat ook digitaal meenemen om ons mooie Vlaanderen te promoten.

Hoe zit het met eventuele afspraken met de VRT? We hebben Podium 19 gekregen. Dat wordt niet echt verlengd. Is er in die periode niets mogelijk rond de World Choir Games?

Ik heb in de plenaire al eens gevraagd naar de ademtest die imec aan het ontwerpen is. Die zou niet klaar zijn tegen de festivalzomer, werd er toen gezegd, maar misschien wel in het najaar. Stel u voor dat die ademtest dan klaar is en geproduceerd kan worden? Dan zou dat het heel gemakkelijk maken om voldoende mensen toe te laten in de zalen in november. Alleszins nogmaals bedankt. Ik kijk ernaar uit.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister-president, dank u wel voor het antwoord op de uitgebreide vraag van de beide collega's. Het is een fijne vraag. De World Choir Games houden ons al twee jaar in de ban. We hopen dat we in de herfstvakantie er eindelijk van kunnen genieten.

Ik wil eerst felicitaties overbrengen aan de organisatie en de samenwerking met uzelf en het enthousiasme dat uzelf overbrengt. Ik vind het echt fantastisch om te zien: hoe iedereen zijn schouders eronder zet, het uitgebreide antwoord en hoe iedereen enthousiast is om ondanks alles dit tot een succesrijk event te maken. Het toont de vindingrijkheid en de onwaarschijnlijke creativiteit van de cultuursector. Die moeten we koesteren en nog meer gebruiken als hefboom om nog meer te doen.

Als we horen dat dit evenement zal leiden tot sterke innovatie door de samenwerking met imec en dat er ook raakvlakken worden gezocht met Inburgering en Welzijn tot samenleving. Dat is fantastisch. Minister-president, ik hoop dat u die boodschap overbrengt naar de hele Vlaamse Regering om te kijken wat iedere minister vanuit zijn eigen beleidsdomein kan doen, om samen met Cultuur vooruit te raken. Want als een ding wordt bewezen, dan is dat uitgerekend dat de culturele sector de hefboom kan zijn voor innovatie. Een mooiere showcase kan men niet hebben.

Ik deel de vraag van collega Brouwers: hoe kunnen we van dat evenement een groter succes maken door samen te werken met toerisme en media? Het jaarlijks nieuwjaarsconcert op tv vanuit Wenen is een voorbeeld van perfecte samenwerking tussen cultuur en toerisme. Ook Oostenrijk wordt dan getoond. Het evenement biedt dus zeker mogelijkheden. Het zou goed zijn dat wij ook Podium 19 zouden kunnen verlengen en dit zouden kunnen gebruiken als hefboom. Wat denkt u daarvan, minister?

De heer Brusselmans heeft het woord.

Ook ik wil nog even tussenkomen omdat ik zelf ook een fan ben. Mijn dank aan de vraagstellers en aan u, minister, voor uw antwoord. Ik ben bijzonder blij dat het kan doorgaan. Ik heb nog twee vragen. Vooreerst over het hybride systeem waarover u het hebt, tussen fysiek en digitaal. Kan u mij daartussen concreter de balans geven? Wat zal het belangrijkste aspect zijn? Ik hoop dat dit in de mate van het mogelijke het fysieke is. In dat kader wil ik een opmerking van mevrouw Coudyser over dat testevent een beetje misbruiken. Gaat dat eigenlijk nog door? Wij kunnen daar een les uit trekken voor bijvoorbeeld deze Games. Over dat testevent hebben wij het vorige woensdag in de plenaire vergadering nog uitgebreid gehad. Intussen zijn er de nieuwe maatregelen. Kunt u daarover al iets zeggen? Weet u of het nog doorgaat? Ik hoop van wel; ik zie niet in waarom niet.

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Collega’s, ik dank u voor het enthousiasme voor dit initiatief, dat ik absoluut deel. Het testevenement, gepland toen de nieuwe maatregelen nog niet golden, voldeed al niet aan de maatregelen die toen vigerend waren.  Het testevenement is een pilootproject om te kijken wat zou mogelijk zijn. Ik zie geen redenen voortvloeiend uit de maatregelen van gisteren om dat testevenement niet te laten doorgaan. Ik weet wel dat daarvoor nog een toelating nodig is vanuit de FOD Volksgezondheid. Maar volgens mij is daar door de maatregelen van gisteren niets in gewijzigd. Het is juist de bedoeling om de verschillende types testen uit te proberen in de omstandigheden waarin wij nu leven, om uit te zoeken wat mogelijk is op het vlak van grotere evenementen.

Kunnen wij Toerisme betrekken bij het verhaal? Toerisme is mee in de lead, omdat Event Flanders mee organiseert. De budgetten komen van Event Flanders. Dus is Toerisme mee in de lead samen met Cultuur. De suggestie om, nu wij toch hybride gaan, zoals de nieuwjaarsconcerten in Wenen, promotiefilmpjes aan het evenement te koppelen, vind ik een goede suggestie. Maar dan zou ik verkiezen dat ze wat minder zeemzoeterig zijn dan die van Wenen. Ik ga na of dat al in de ideeën van uitwerking is opgenomen. 

De ademtest van imec zal voor de zomerfestivals kantje-boordje zijn. Maar ik denk dat ze er zeker zullen zijn met de huidige timing. Dat zal weer een goede promotie zijn voor de innovatie en de vindingrijkheid van Vlaanderen.

Over de balans tussen het fysieke en het digitale kan ik nog niets zeggen, mijnheer Brusselmans. Ik hoop met u dat het fysieke de overhand haalt. Je kunt het fysieke gewoon niet vervangen door het digitale. Het digitale kan wel aanvullen. Vlaamse koren zullen wellicht vooral fysiek optreden. Maar de ambitie is om buiten de Vlaamse koren toch ook nog een tweehonderdtal internationale koren te hebben.

INTERKULTUR maakt zich sterk dat ze die toch kunnen mobiliseren. Het is om degenen die niet kunnen of mogen komen door reisbeperkingen, een alternatief aan te bieden. Ik hoop met u dat het fysiek gegeven de bovenhand haalt op het digitaal gegeven. Dat is duidelijk.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister-president, EventFlanders toont sinds de oprichting hoe we cultuur, sport en toerisme kunnen verbinden met elkaar en daardoor een meerwaarde creëren.

Wat het testevenement betreft: ik hoop dat dat inderdaad kan plaatsvinden omdat we dat echt nodig hebben om een aantal zaken mogelijk te maken in de toekomst.

Ik ga ervan uit dat de VRT in de periode dat de games plaatsvinden in de herfstvakantie, op verschillende manieren aandacht besteedt aan dat belangrijk evenement en daar in de programmatie rekening mee houdt.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister-president, ik wil het nog even hebben over het zeemzoeterige. We kunnen ons ook nog inspireren op het Eurosongfestival, waar telkens een promofilmpje van het land in kwestie komt. Het is gewoon om over na te denken. Ik weet niet wat het beste soort filmpje is: het zeemzoeterige in Wenen, of dat van het songfestival, dat ook niet altijd geweldig is. Vlaanderen kan zeker beter, en Toerisme Vlaanderen en EventFlanders hebben misschien al filmpjes klaarliggen, die dan wel moeten worden ondertiteld. Daar moeten we goed over nadenken als we het op die platformen verspreiden.

Voor de rest ben ik zeer blij dat het testevent waarschijnlijk zal kunnen plaatsvinden. Het is ook een test, en dat doe je het best terwijl de pandemie heerst, want anders heeft dat niet veel zin. Dat de ademtest van imec tegen dan klaar zou zijn, vind ik wel nieuws, en dat die daar zou kunnen worden gebruikt, dat zou fantastisch zijn.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.