U bent hier

In de kijker

Omzetting EU-richtlijnen: ontwerp van decreet

Het Europees Parlement en de Europese Raad vaardigden in 2018 en 2019 richtlijnen uit om het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om deze richtlijnen in Vlaamse regelgeving om te zetten en om technische aanpassingen door te voeren in het Energiedecreet uit 2009. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet en namen het bij de stemming aan.

Video

Verslag

663 (2020-2021) nr. 5
Bijlage: Presentatie van de minister (pdf)
886 (2020-2021) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.