U bent hier

Commissievergadering

donderdag 18 maart 2021, 13.51u

Voorzitter
van Els Robeyns aan minister Lydia Peeters
2402 (2020-2021)

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, in tijden van corona is niets zeker. Mijn vraag was gebaseerd op de laatste beslissingen van het Overlegcomité om na de paasvakantie alle leerlingen terug voltijds naar school te laten gaan waardoor er dus een einde zou komen aan het afstandsonderwijs. We hebben ondertussen vernomen dat morgen het Overlegcomité opnieuw samenkomt. Of daar al dan niet iets aan verandert, weet ik niet, maar op termijn zal er een einde komen aan het afstandsonderwijs. De vraag is dan of het openbaar vervoer daarop voorbereid is.

We herinneren ons nog wat we aan het begin van het schooljaar hebben gezien. Daar is toen ook direct op ingegrepen en zijn die versterkte ritten ingevoerd. Als ik me niet vergis, zijn die versterkte ritten voorzien tot aan de paasvakantie. Is er al beslist om die na de paasvakantie te verlengen?

De versterkte ritten worden ook gemonitord. Kunt u de resultaten van deze monitoring met ons delen? Welke conclusies trekt u daaruit?

De druktebarometer van De Lijn geeft aan hoe druk het is op de bussen. In januari hebt u op een vraag van mij geantwoord dat die app veel gebruikt wordt. Op dertig dagen was er toen 4,3 miljoen keer informatie opgevraagd en waren er ook 5 procent rode ritten bij trams en 1 procent rode ritten bij bussen aangeduid door die druktebarometer. Kunt u daar de recente cijfers van de afgelopen maanden geven? Is er daar meer drukte vastgesteld? Hoeveel rode ritten zijn er de voorbije dagen geweest? Weet u ondertussen ook – dat is natuurlijk wel belangrijk – of de reizigers daar het gewenste gevolg aan geven? Natuurlijk zou het bij een rode rit wenselijk zijn dat men niet meer gaat opstappen op die bus of tram.

Tot slot: hoe gaat u, als het afstandsonderwijs afloopt, ervoor zorgen dat we die overvolle bussen vooral tijdens de spitsuren gaan vermijden?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mevrouw Robeyns, u zegt terecht dat niets vandaag nog zeker is. Morgen zal het Overlegcomité inderdaad opnieuw samenkomen om te kijken of er weer bijgestuurd moet worden in het kader van de coronamaatregelen.

Versterkte ritten na de paasvakantie. Ik heb de administratie de opdracht gegeven om een dossier voor te bereiden om daarop in te zetten. Gaan de scholen weer voltijds van start, ja of neen? Het is vandaag nog niet zeker, maar ik denk dat we er alleszins op voorbereid moeten zijn dat we na de paasvakantie desgevallend versterkte ritten moeten kunnen inleggen. Het is nog niet goedgekeurd, het staat morgen ook nog niet op de ministerraad, maar men is bezig met een dossier voor te bereiden.

Men gaat ook alles blijven monitoren. Er zijn al ritten ingelegd op basis van de gegevens van september tot en met oktober, toen de scholen ook voltijds open waren. Op grond daarvan kan men die gegevens zeker gebruiken. Ik hoor alleen maar positieve verhalen rond de versterkingsritten. In het begin waren er misschien her en der wat opmerkingen of bedenkingen, maar ik denk dat het nu allemaal vrij goed loopt. We moeten kijken welke maatregelen er morgen al dan niet genomen worden op het Overlegcomité. We moeten dan ook schakelen om te kijken welke maatregelen wij moeten nemen rond die versterkte ritten.

De druktebarometer van De Lijn geeft een beeld van de drukte op de bussen. Men geeft mij aan dat er de laatste maanden geen stijgende trend in de drukte werd vastgesteld. De laatste weken was er eerder weer een dalende trend. De Lijn weet niet in hoeverre de reiziger ook gevolg geeft aan de waarschuwingen die af te lezen zijn van de druktebarometer. Wel zijn er cijfers over het gebruik sinds de invoering op 28 oktober 2020. Uit die cijfers blijkt dat ongeveer 256.000 users dit bekeken hebben, wat erop neerkomt dat in november 2020 de haltepagina’s meer dan 1,7 miljoen keer werden bekeken en in december 2020 meer dan 2,6 miljoen keer. Het wordt dus toch veel bekeken. De percentages van die drukte zijn eigenlijk allemaal zeer minimaal. Ik kan deze desgevallend wel ter beschikking stellen van de commissie. Het is een hele lijst met percentages. Eigenlijk zijn die zeer, zeer laag.

Hoe zullen we nog voorkomen dat er overvolle bussen zijn tijdens de spitsuren wanneer het afstandsonderwijs afloopt? Zoals eerder gesteld werden de versterkingsritten ingelegd op basis van gegevens in september en oktober, toen de scholen ook fulltime open waren. Na de paasvakantie zal De Lijn ook alles blijven monitoren en opvolgen en desgevallend bijsturen als dat nodig is.

Tot zover. Maar u hebt zelf gezegd dat niets zeker is. Dus hoe vlugger we duidelijkheid hebben, des te beter. Ik denk dat we ermee moeten voortgaan, zeker als blijkt dat alle scholen zouden opengaan.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, we hebben inderdaad geen glazen bol. Het ware beter indien de cijfers de goede richting uitgingen in plaats van de slechte richting. Zoals de beslissing vandaag is, zou na Pasen het afstandsonderwijs worden stopgezet en zou iedereen opnieuw naar school gaan. Als ik u goed begrijp, is De Lijn of de overheid voorbereid om die versterkte ritten in te zetten. Dat zal ook nodig zijn. We hebben alleen maar de periode september-oktober om mee te vergelijken. Maar toen liep het af en toe wel eens fout qua drukte. Ik schat die druktebarometer in als een goed instrument. Ik vind het wel een beetje vreemd dat u zegt dat het de laatste weken eerder een dalende trend is, terwijl er de laatste weken toch versoepelingen zijn geweest met misschien meer verplaatsingen. Dat wijst er misschien op dat het vertrouwen in het openbaar vervoer nog lang niet is waar we zouden willen dat het is. Maar ik mag er dus, als ik u goed begrijp, op rekenen dat die versterkte ritten, als het onderwijs volledig hervat, volledig zullen worden ingezet of verlengd.

De heer Ceyssens heeft het woord.

Lode Ceyssens (CD&V)

Minister, als het goed is mag dat ook gezegd worden. Uiteraard ben ik tevreden. U hebt van mij in september en oktober meerdere frustraties gehoord. Ik vond toen dat De Lijn achter de feiten aanholde en eigenlijk de kans miste om zich als performante maatschappij te tonen. Ik had toen de indruk dat u het op dat moment zelf wat moest oplossen. Dat is dan ook gebeurd, maar ik dacht dat De Lijn dat perfect had kunnen voorkomen. Ze kunnen niet zeggen dat ze het niet geweten hebben. We dienden met een aantal collega’s al half juli een conceptnota in waarmee we waarschuwden voor die problemen. Maar ik ben alleszins tevreden dat we voorbereid zijn voor na de paasvakantie. Laat ons allemaal hopen dat al die leerlingen na de paasvakantie terug de bus op kunnen richting school.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Ik denk dat we dat allemaal hopen. Laat ons hopen dat we zo snel mogelijk weer meer bewegingsvrijheid hebben tout court.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.