U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

In de laatste gedachtewisseling over de impact van de coronacrisis op het toeristische beleid hadden we het ook over het nodige perspectief voor Vlaamse muziekfestivals en grote massa-evenementen. U gaf toen mee dat er tussen Event Flanders, de evenementensector zelf en de virologen overleg lopende was om na te gaan onder welke voorwaarden festivals en andere evenementen kunnen plaatsvinden. U zou daar tegen midden maart duidelijkheid over hebben.

Ondertussen loopt er ook in Nederland een interessant experiment, we hebben het daar met de collega’s ook over gehad in de commissie Cultuur, met de minister van Cultuur. Tegen eind maart zou ook dat experiment in Nederland afgerond moeten worden. Ik las vandaag wel in de kranten dat de bevindingen nog moeten worden samengevoegd, en dat dat nog wel een drietal weken zal duren. Minister Jambon gaf in de commissie Cultuur ook aan dat het goed is om te wachten op die bevindingen uit Nederland, en om daar rekening mee te houden. Zolang er mogelijk nog rek is rond de beslissing over wat we gaan doen met de grote evenementen, kunnen we die beslissingen het best nog wat vooruitschuiven. Zo krijgen we een zo goed mogelijk zicht op de hele situatie. Het is goed dat we niet aan een soort van datumfetisjisme doen. Maar op een bepaald moment zullen organisatoren wel voorbereidingen moeten treffen en hebben ze wel bepaalde beslissingen of perspectieven nodig.

In het antwoord op mijn vraag, dat na de gedachtewisseling werd nagestuurd, las ik ook dat we ervan moeten uitgaan, zeker in het begin van de zomer, dat de gezondheidssituatie niet toelaat dat er al normale massa-evenementen mogelijk zijn die op een normale manier georganiseerd worden. Er zal dus een of andere vorm van beperking van kracht zijn.

Wat die beperkingen moeten zijn, wordt door EventFlanders momenteel onderzocht als onderdeel van het bijgestuurde CERM+ (Covid Event Risk Model) dat tegen 15 maart – als ik het goed begrepen heb – zou worden opgeleverd. Het is de bedoeling om ook parameters zoals vaccinatiegraad en sneltesten op te nemen in deze tool, zodat we goed weten welke grotere en normale evenementen coronaproof georganiseerd kunnen worden.

Verschillende festivalorganisatoren lieten al uitschijnen dat het voor hen alles of niets is. Bekende grootschalige festivals zoals Couleur Café, Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop houden de voorbereidingen aan maar kijken uit naar de beslissing. Het metalfestival Graspop annuleerde alvast de editie van 2021. Tomorrowland zoekt naar een andere datum eind augustus of begin september.

Minister, kunt u een stand van zaken geven over het overleg tussen EventFlanders, de evenementensector en virologen? Kunt u meer toelichting geven bij hun visie?

Kunt u toelichting geven bij het bijgewerkte CERM+-instrument?

Voor evenementen die binnen doorgaan, moet ook het CIRM-loket (Covid Infrastructure Risk Model) bijgewerkt worden. Wat is hier de stand van zaken? Wat is de timing?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

EventFlanders heeft van bij het begin de coördinerende rol op zich genomen. Ze hebben intensief overleg met de eventsector en met de virologen. Met de brede eventsector – Cultuur, Sport, beurzen enzovoort – is er een wekelijks overleg. Tijdens dit overleg wordt vooral gewerkt aan de voorwaarden voor een gefaseerde heropstart van evenementen, via instrumenten als het CERM en CERM 2021. 

Specifiek met de grote festivalorganisatoren is er eveneens een wekelijks overleg. Hier wordt vooral gewerkt rond de voorwaarden om grootschalige evenementen te kunnen organiseren zonder covidrestricties.

Met de experten van het coronacommissariaat is er ook regelmatig overleg, waarbij EventFlanders de vragen vanuit de sector bundelt en doorgeeft.

Evenementen met covidrestricties zullen naar alle waarschijnlijkheid kunnen doorgaan. Het Overlegcomité heeft vorige week vrijdag reeds een eerste aanzet gegeven door een datum te bieden voor buitenevenementen tot vijftig personen. Het CERM zal hierbij opnieuw een belangrijke rol spelen.

Voor de grote festivals is het echter – zoals u aanhaalt – alles of niets. Met EventFlanders onderzoeken we dan ook de randvoorwaarden die evenementen zonder covidrestricties mogelijk kunnen maken. Dat kunnen dan parameters/randvoorwaarden zijn zoals vaccinatiegraad of aantal ziekenhuisopnames per dag enzovoort, of specifieke parameters/randvoorwaarden rond de teststrategie voor de bezoekers van het festival.

Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet over een datum voor een eventuele opstart van de zomerfestivals. Een opstartdatum is momenteel onmogelijk om te geven, omdat er te veel onzekere variabelen zijn. Er worden dus enkel criteria gevraagd die een kader kunnen schetsen voor een heropstart van events en festivals.

Dit overleg verloopt constructief. Samen met de sector zijn verschillende modellen uitgewerkt. We wachten momenteel op het advies van de experten hierover. Ik heb begrepen dat dit eerstdaags beschikbaar zou zijn. Momenteel is er echter nog geen zicht op de exacte invulling van de criteria die door de experts zullen worden voorgesteld. Daar wachten we op.

Het CERM en het bijgewerkte CERM 2021 houden in essentie geen rekening met de evolutie van de epidemie. Zaken als vaccinatiegraad, besmettingen, testing enzovoort worden daarbij niet meegenomen. Een groene CERM-scan garandeert eigenlijk dat een evenement altijd covidproof is, ongeacht de gezondheidssituatie op dat moment. Maar dat heeft uiteraard een prijs, onder de vorm van beperkingen. Het CERM gaat dan ook uit van evenementen met beperkingen op het vlak van capaciteit, social distancing en mondmaskers.

Evenementen gaan uiteraard niet in het luchtledige door. De vaccinatiegraad of het aantal besmettingen speelt een rol in de veiligheid van het evenement. Als de epidemie goed evolueert, kan een evenement veilig doorgaan met minder beperkingen.

Op vraag van de eventsector werd het CERM+ geïntegreerd in het CERM 2021. Het CERM 2021 wordt momenteel door alle betrokken instanties gevalideerd. De sector zelf en de virologen hebben reeds hun fiat gegeven. Ik verwacht dat de validatie afgewerkt zal zijn tegen 15 maart en dat tegen dan ook een online tool ter beschikking kan worden gesteld.

Het CIRM-loket werd opgericht in uitvoering van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020. Dat voorzag dat lokale overheden grotere evenementen konden toestaan, na akkoord en raadpleging van een viroloog. Door een gevalideerd CIRM ter beschikking te stellen van de sector en een uniek loket te creëren voor de lokale overheden, hebben we een efficiënt en gebruiksvriendelijk instrument gecreëerd.

Door het uitbreken van de tweede golf werden evenementen opnieuw verboden bij ministerieel besluit. Het CIRM is momenteel dus niet van toepassing. We bekijken momenteel wel of we het opnieuw een rol zullen geven bij de heropstart van de evenementen. De experten hebben zelf alvast aangegeven dat zij hier wel een rol voor voorzien. En ook hier verwachten we na 15 maart een antwoord van het coronacommissariaat.

Alles ligt dus klaar, collega Coudyser. Het is nu vooral afwachten wat het coronacommissariaat zegt, met andere woorden. Wat we ook aan het bekijken zijn, is om een testevenement te doen. Ik denk dat dat ook logisch is. We zijn aan het bekijken hoe we dat gaan organiseren, welke testen daarvoor moeten worden gebruikt enzovoort. Ook die oefening loopt dus, om te kijken wat zo’n testevenement met sneltesten achteraf geeft. We zijn sowieso van plan om dat te doen, vooraleer het mogelijk is om naar evenementen te kunnen gaan, weliswaar met alle randvoorwaarden en parameters die ik heb opgesomd.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Bedankt, minister. Voor grote festivals of grotere evenementen is het inderdaad alles of niets. Maar ik begrijp goed dat het wekelijkse overleg over de randvoorwaarden om festivals zonder restricties te laten doorgaan, goed vordert en dat het nu wachten is op het coronacommissariaat om hun criteria daarvoor vast te leggen.

In die tussenperiode zullen een aantal zaken mogelijk zijn, maar met de nodige restricties. Daarvoor is dat CERM+, aangepast aan 2021, zo goed als klaar. Het wordt gevalideerd, maar ik hoor dat de virologen daar ook al hun fiat voor gaven. Dat ziet er dus goed uit. Kleine of grote evenementen kunnen dus, als ze groen licht krijgen van dat loket, toch doorgaan, mits de beperkingen van mondmaskerplicht, afstand houden, beperkte capaciteit. Dat geeft toch ook al enig perspectief.

Wat het CIRM of de infrastructuur betreft, begrijp ik dat er toch ook wordt gekeken of we dat opnieuw een rol moeten geven.

Het nieuws dat ik hier verder hoor, is toch ook wel dat we naar het voorbeeld van Nederland kijken en alles voorbereiden om een testevenement te organiseren, waarbij we kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik neem aan dat we dan, samen met de bevindingen in Nederland, heel wat meer te weten zijn gekomen.

Dan rest er nog een vraagje: ik stel vast dat heel wat grote festivals die normaal in juni of juli plaatsvinden er toch alles aan doen om deze te laten plaatsvinden. Ze kijken of men het evenement eventueel naar augustus of september kan verplaatsen. De vraag is natuurlijk of we dan niet in een maand tijd verschillende grote evenementen hebben. Hoe zullen we daar dan mee omgaan? Hoe haalbaar is dat? Ik denk dan aan de voorbereiding van de locatie die op dat bepaald moment moet gebeuren. In welke mate kunnen en moeten we de organisatoren daarin ondersteunen?  

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Ik ben eventjes in de war. Vorige week kreeg de minister-president in de commissie voor Cultuur vragen of Vlaanderen, net als Nederland, testevenementen zou laten plaatsvinden. Het antwoord toen was neen. We zouden kijken hoe deze in Nederland verlopen en daarvan leren. Zodra het kon, zouden wij meteen voor echte evenementen gaan, niet voor test- of proefevenementen. In vijf dagen tijd kan er echter veel veranderd zijn. Het is allemaal work in progress. Komen er nu in Vlaanderen wel of geen proefevenementen? Voor mij is het eerlijk gezegd niet meer zo duidelijk na het antwoord van uw collega, minister-president Jambon.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mevrouw Brouwers, we hebben deze week nog overlegd, ook met minister Weyts, die onder andere bevoegd is voor Sport en met minister-president Jambon, bevoegd voor Cultuur. Dat is nog maar heel recent. Ook vanuit de sector kwam de vraag of we toch beter niet zelf een testevenement zouden houden. We zijn nu het kader aan het opmaken en we moeten hiervoor nog de goedkeuring van de instanties krijgen. Als we een go krijgen, is het toch wel de bedoeling om een testevenement te organiseren. EventFlanders dacht al in die richting en we hebben hierover deze week met de andere collega’s overlegd. Het kader wordt dus voorbereid.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ik heb geen bijkomende vragen, voorzitter.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.