U bent hier

In de kijker

Handelsakkoord EU-Mercosur: hoorzitting

Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela, en heeft als doel om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen. Op 28 juni 2019 bereikte de Europese Unie een politiek akkoord met Mercosur over een associatieverdrag, met daarin afspraken over de ontwikkeling van de politieke, sociale, culturele, handels- en veiligheidsrelatie. De commissie zal het instemmingsdecreet over dit verdrag moeten behandelen. De sp.a-fractie diende naar aanleiding van dit verdrag een voorstel van resolutie in. De leden van de commissie houden in dit verband hoorzittingen waarop de diverse belanghebbenden hun standpunt over het handelsverdrag toelichten en de commissieleden met hen in debat kunnen gaan. In deze vergadering hielden ze een hoorzitting met vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, van de werkgeversorganisaties en van Agrofront.

Video

Verslag

55 (2020-2021)
Externe sprekers
Julie Bynens (secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken)
764 (2020-2021) nr. 1
Presentatie van Julie Bynens (pdf)
59 (2020-2021)
Externe sprekers
Karin Debroey (European Policy Officer ACV, namens de werknemersorganisaties ACV, ABVV en ACVLB), Gilles Suply (beleidsadviseur Europa & Internationaal Voka, namens de werkgeversorganisaties en Unizo) en Giel Boey (adviseur internationaal beleid Boerenbond, namens Agrofront)
556 (2020-2021) nr. 3

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van Bart Tommelein aan minister Zuhal Demir
2293 (2020-2021)
van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir
2119 (2020-2021)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

15:00 uur

55 (2020-2021)
Externe sprekers
Julie Bynens (secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken)
Verslaggever

17:00 uur

Externe sprekers
Karin Debroey (European Policy Officer ACV, namens de werknemersorganisaties ACV, ABVV en ACVLB), Gilles Suply (beleidsadviseur Europa & Internationaal Voka, namens de werkgeversorganisaties en Unizo) en Giel Boey (adviseur internationaal beleid Boerenbond, namens Agrofront)
Verslaggever
Philippe Muyters

De leden van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie worden uitgenodigd om aan de bespreking van dit agendapunt deel te nemen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.