U bent hier

In de kijker

Regiovorming: stand van zaken

De Vlaamse Regering keurde in oktober 2020 haar nota over de regiovorming goed. Hiermee wil ze eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht. De verschillende provinciegouverneurs moeten hierbij de referentieregio’s bij de lokale besturen aftoetsen en er een advies over uitbrengen. De leden van de commissie wisselden met minister Bart Somers van gedachten over de stand van zaken van deze regiovorming.

Video

Verslag

57 (2020-2021)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen)
701 (2020-2021) nr. 1
627 (2020-2021) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

57 (2020-2021)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen)
Verslaggevers
627 (2020-2021) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.