U bent hier

In de kijker

Toekenning aanpassingspremie aan sociale huurders: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Woningeigenaars kunnen een aanpassingspremie (VAP) aanvragen voor hun huis als ze zorgbehoevend of minder mobiel worden. Huurders van een sociale woning kunnen vooralsnog geen beroep doen op deze VAP. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in waarin ze vragen om de Vlaamse regelgeving op dat vlak aan te passen. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Björn Mallants van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, met Nils Vandenweghe en Luc Goossens van de Vlaamse Ouderenraad, en met Pascal De Decker van het Steunpunt Wonen.

Video

Verslag

56 (2020-2021)
Externe sprekers
Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), Nils Vandenweghe (directeur Vlaamse Ouderenraad), Luc Goossens (lid-deskundige Vlaamse Ouderenraad) en Pascal De Decker (hoogleraar architectuur KU Leuven en onderzoeker Steunpunt Wonen)
461 (2019-2020) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Externe sprekers
Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), Nils Vandenweghe (directeur Vlaamse Ouderenraad), Luc Goossens (lid-deskundige Vlaamse Ouderenraad) en Pascal De Decker (hoogleraar architectuur KU Leuven en onderzoeker Steunpunt Wonen)
Verslaggever
Katja Verheyen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.