U bent hier

In de kijker

Handelsakkoord EU-Mercosur: hoorzitting

Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela, en heeft als doel om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen. Op 28 juni 2019 bereikte de Europese Unie een politiek akkoord met Mercosur over een associatieverdrag, met daarin afspraken over de ontwikkeling van de politieke, sociale, culturele, handels- en veiligheidsrelatie. De commissie zal het instemmingsdecreet over dit verdrag moeten behandelen. De sp.a-fractie diende naar aanleiding van dit verdrag een voorstel van resolutie in, dat ze toelichtte in de commissievergadering van 23 februari. De commissie organiseert in dit verband hoorzittingen waarop de diverse belanghebbenden hun standpunt over het handelsverdrag kunnen toelichten en de commissieleden met hen in debat kunnen gaan.

Video

Verslag

54 (2020-2021)
Externe sprekers
Rupert Schlegelmilch (waarnemend adjunct-directeur-generaal DG Trade van de Europese Commissie), Claire Tillekaerts (CEO Flanders Investment & Trade), Hendrik Vandamme (voorzitter Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)), Kevin Verbelen (expert Internationale Handel Agoria), Caroline Ven (CEO Pharma.be), Nadia Lapage (secretaris-generaal Fevia Vlaanderen) en Marc Maes (beleidsmedewerker Handel 11 11 11)
556 (2020-2021) nr. 2

Agenda

Externe sprekers
Rupert Schlegelmilch (waarnemend adjunct-directeur-generaal DG Trade van de Europese Commissie), Claire Tillekaerts (CEO Flanders Investment & Trade), Hendrik Vandamme (voorzitter Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)), Kevin Verbelen (expert Internationale Handel Agoria), Caroline Ven (CEO Pharma.be), Nadia Lapage (secretaris-generaal Fevia Vlaanderen) en Marc Maes (beleidsmedewerker Handel 11 11 11)
Verslaggever
Philippe Muyters

De leden van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie worden uitgenodigd om aan de bespreking van dit agendapunt deel te nemen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.