U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Een paar weken geleden hebben we allen gelezen dat Vlaanderen Vakantieland opnieuw op de VRT, op Eén, te zien zal zijn. Ik denk dat we daar allemaal zeer blij om zijn. Tijdens de bespreking van de begroting vorig jaar was mijn oog er al op gevallen dat die intentie leefde, maar de onderhandelingen waren op dat moment nog lopende. Uiteraard kon er toen nog geen verdere informatie over worden gegeven.

Op basis van mediaberichten stellen we vast dat al vanaf dit voorjaar een eerste reeks afleveringen zou worden ingepland, in een nieuw format, maar wel Vlaanderen Vakantieland, op Eén. Als ik het goed gelezen heb, wordt dat een format van ongeveer een kwartiertje, één keer per week, met bekende en minder bekende Vlamingen die ons Vlaanderen vakantieland mee zullen helpen leren ontdekken. Het plan is ook, begrijp ik, om het programma ook na die eerste reeks afleveringen verder te zetten, later op het jaar en in de toekomst. Op die manier bieden we aan Vlamingen inspiratie om te reizen in de eigen regio en unieke plekjes in Vlaanderen te gaan ontdekken. Er is een brede waaier aan bestemmingen, ervaringen en activiteiten. Ik denk dat ze inspiratie genoeg zullen hebben om er een mooi programma van te maken.

Het past ook perfect binnen het concept Vlaanderen Vakantieland, dat we vorig jaar in coronatijden hebben doen ontstaan. Daarbij was er een mooie samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties en de kunststeden, om dat binnenlandse toerisme te promoten, iets wat we in de huidige coronatijden – vorig jaar, maar ook dit jaar nog – absoluut nodig zullen hebben.

Minister, in het persbericht wordt ook expliciet verwezen naar de inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning die de VRT voor dit format zal krijgen vanuit Toerisme Vlaanderen. Vandaar mijn vragen.

Kunt u wat meer toelichting geven bij dat nieuwe format in een eerste fase? Zijn er eventueel al afspraken over het format wat betreft de volgende fase? Welke inhoudelijke insteken zal Toerisme Vlaanderen meegeven aan de VRT? Er zijn ook financiële engagementen. Is er al een afspraak over hoeveel Toerisme Vlaanderen financieel zal bijdragen aan dat nieuwe format? Hoe zal de samenwerking met de VRT precies lopen?

Omdat het past in het concept van Vlaanderen Vakantieland, is de vraag ook in welke mate ook de provinciale toeristische organisaties en de kunststeden daarin betrokken worden, zowel inhoudelijk als qua financiering. Zullen ook zij middelen vrijmaken voor dat concept?

Is er al zicht op wanneer de eerste reeks afleveringen precies zal worden uitgezonden? Welke plek krijgt het format in het zendschema van Eén? Zijn er nog andere afspraken met de VRT om Vlaanderen als toeristische bestemming bij de Vlaming te gaan promoten, los van Vlaanderen Vakantieland? En welke in het oog springende acties zal het samenwerkingsverband Vlaanderen Vakantieland 2.0. voor dit voorjaar en eventueel de zomer al in petto hebben om het binnenlandse toerisme onder de aandacht te blijven houden?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega Coudyser , het was heel goed dat we tijdens corona met de provincies en de kunststeden de handen in elkaar hebben geslagen en een campagne hebben opgezet om het binnenlandse toerisme aantrekkelijk te maken bij de Vlamingen. Ze hebben heel wat bekende, maar ook onbekende plekken ontdekt. We hebben ons afgevraagd hoe we al die mooie plekken die er in Vlaanderen nog zijn, bekend kunnen maken aan de buitenwereld. We denken daarbij in de eerste plaats aan Vlaanderen, maar ook aan Nederland. Er zijn twee concepten om onze mooie plekken marketinggewijs bekend te maken. Ofwel doen we dat via kranten, ofwel via televisie. We hebben gekozen voor het succesvolle programma dat voor ieder van jullie nostalgie betekent, namelijk Vlaanderen Vakantieland 2.0.

Ik hoop dat we vanaf april kunnen beginnen, dat is alvast de bedoeling. Het programma is natuurlijk nog volop in ontwikkeling. Er wordt ook heel hard gewerkt aan een nieuw format. Het is nu nog iets te vroeg om over de inhoud te spreken, maar ik kan wel al meegeven dat het gaat over 15 minuten in primetime op zaterdagavond na het journaal. Op die manier zal het binnenkomen bij heel wat Vlaamse gezinnen.

De overeenkomst die we hebben afgesloten, is voor drie jaar, voor 2021, 2022 en 2023. Daarna kunnen we bekijken hoe we dat kunnen bestendigen. Iedereen is het er wel over eens dat dit een heel grote meerwaarde heeft. Voor alle afleveringen van dit jaar komt het neer op ongeveer 860.000 euro. Per aflevering komt dat ongeveer neer op één pagina in een krant. Het is logischer dat we dit met bewegend materiaal doen op de Vlaamse zender. Toerisme Vlaanderen heeft het recht om fragmenten uit het programma ter beschikking te stellen van het publiek en om die via andere kanalen van Toerisme Vlaanderen en haar partners te verspreiden. Ik denk bijvoorbeeld aan Nederland.

Toerisme Vlaanderen en de VRT zullen elk vanuit hun eigen specificiteit en opdracht samenwerken om de reeks te realiseren vanuit het gezamenlijke doel om veel mensen te inspireren om op ontdekking en vakantie te gaan in eigen streek. Toerisme Vlaanderen zal inhoudelijke input leveren en de expertise van de VRT en de weerklank en impact die een tv-productie op Eén heeft, gebruiken om het onderwerp op een aantrekkelijke manier zoveel mogelijk op onze radar te plaatsen.

Het tv-programma zal ook de locomotief zijn van de campagne die door het samenwerkingsverband Vlaanderen Vakantieland 2.0. wordt uitgewerkt om het binnenlandse toerisme extra aan te moedigen. Corona is helaas nog niet voorbij, dus zullen we dit en het volgende jaar daar nog volop moeten op inzetten, in combinatie met onze buurlanden.

De VRT vermeldt ook de samenwerking met Toerisme Vlaanderen in de aftiteling van alle afleveringen van de reeks. Dat is van groot belang. Om snel te kunnen schakelen, heeft Toerisme Vlaanderen de lead. De provinciale toeristische organisaties en de kunststeden zullen daar rechtstreeks geen middelen voor vrijmaken. Toerisme Vlaanderen neemt dat budget voor haar rekening, en de lusten zullen gaan naar de kunststeden en de provinciale toeristische organisaties. Dat is een mooie logistieke ondersteuning vanuit Toerisme Vlaanderen in de komende jaren. Het is ook de bedoeling om de minder bekende parels, van Leut tot Lampernisse, in beeld te brengen over heel Vlaanderen.

De eerste reeks afleveringen zal worden uitgezonden in het voorjaar. Dat is gepland vanaf april. Het uitzendmoment zal pas worden gecommuniceerd bij de voorstelling van het programma aan het publiek. Vanuit Toerisme Vlaanderen zijn er met de VRT voorlopig geen andere afspraken gemaakt om Vlaanderen als toeristische bestemming te promoten bij de Vlaming, de focus gaat uit naar het nieuwe Vlaanderen Vakantieland.

Net als in 2020 zorgt het samenwerkingsverband Vlaanderen Vakantieland 2.0 voor een inhoudgedreven marketingcampagne die mensen wil overtuigen een vakantie in Vlaanderen door te brengen. We mikken hierbij in de eerste plaats op Vlamingen en Walen, maar ook Nederlanders worden expliciet meegenomen als doelgroep van deze campagne.

Het nieuwe tv-programma Vlaanderen Vakantieland wordt dit jaar de locomotief van de campagne, er worden ook twee belangrijke golven gepland om het binnenlandse toerisme te blijven ondersteunen en aan te moedigen. De eerste golf zal ook gelijklopen met de voorjaarsprogrammatie van Vlaanderen Vakantieland en zal de boodschap versterken via een brede bewustwordingscampagne.

Dat betreft onder andere de publicatie en promotie van nieuwe en actuele content op www.vlaanderenvakantieland.be, acties op sociale media, diverse advertenties en media-deals, direct mailings, nieuwe partnerships en doelgerichte acties op de Waalse markt. Nieuw dit jaar is dat ook het boekingsplatform ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ beter wordt geïntegreerd in het geheel van de campagne, zodat er nog meer kan worden ingezet op conversie om de sector in Vlaanderen maximaal te ondersteunen.

De tweede golf loopt dan weer samen met de najaarsprogrammatie van Vlaanderen Vakantieland. Naar verwachting zal na de zomer de vaccinatiecampagne hopelijk afgerond zijn – ik spreek met twee woorden –, en zal het binnen- en buitenlandtoerisme terug op volle kracht kunnen opstarten. Door een campagne in twee golven kunnen we optimaal inspelen op de verschillende context van beide periodes.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Hoewel Vlaanderen Vakantieland al een paar jaar van het scherm is verdwenen, bleven toch heel wat Vlamingen herinneringen aan dat programma ophalen. Heel veel mensen vonden het jammer dat dat programma van de buis was gegaan. Met dit nieuwe format zullen veel Vlamingen worden geraakt. Er zullen gekende plekjes worden getoond en de mooie herinneringen die we eraan hebben, zullen opnieuw naar boven komen. We zullen vooral de plekjes die niet gekend en vaak verscholen zijn in ons Vlaamse land, kunnen ontdekken. Dat is een absolute meerwaarde, zeker in het kader van Vlaanderen Vakantieland 2.0.

Het is goed dat Toerisme Vlaanderen de lead neemt in het samenwerkingsverband, en de provinciale toeristische organisaties en de kunststeden daarin worden meegenomen. Die samenwerking werkt, en dat is niet alleen absoluut noodzakelijk in coronatijden, maar past ook binnen de lijnen die Toerisme Vlaanderen uitzet in het kader van ‘reizen naar morgen’.

Ik kijk uit naar april, naar de primetimeperiode wanneer ik ook vanuit mijn zetel zal genieten van ‘Vlaanderen Vakantieland’ en alvast plannen zal maken om een aantal zaken deze zomer of in de vrije momenten te ontdekken.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, het is inderdaad een opportuniteit en een meerwaarde om via de televisie Vlaanderen als vakantieland op de kaart te zetten. We deden dat vroeger al met veel succes. Ik ben er dus van overtuigd dat dit nu ook wel weer zal aanslaan.

Ik wil drie elementen extra in de verf zetten.

U hebt het al aangehaald, en ook collega Coudyser zei het daarnet: we mogen de verborgen plekjes van Vlaanderen niet vergeten, de kleinere onontdekte parels. U had het over van L... tot Lampernisse. De naam van het eerste dorp dat u noemde heb ik niet begrepen, maar het zal zeker ver van West-Vlaanderen liggen.

Het is ook een opportuniteit om de verhaallijnen in de kijker te zetten. Onder andere het fietsverhaal, dat toch enorm in de lift zit. Daar kunnen we wel nog inspanningen doen ten aanzien van gezinnen en kinderen. Vorig jaar bleek dat het vooral 55-plussers waren die de fiets namen. Er zit daar dus heel wat opportuniteit in om dat ook mee te nemen.

Ik doe een warme oproep om ook onze jongeren mee te nemen in het verhaal. Ik weet dat de meeste jongeren niet meer kijken naar de traditionele televisie. Er zijn heel wat andere kanalen. We kunnen hen het best bereiken via de sociale media, zoals Instagram of TikTok. We kunnen best een koppeling maken tussen het televisieprogramma en de sociale media. Ik ben ervan overtuigd dat u ook deze moderne technieken zult meenemen in het verhaal.

Ik dacht dat het van Leut tot Lampernisse was. Minister, het was niet de eerste keer dat u dat voorbeeld aanhaalde. Het zat dus nog in mijn hoofd.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, we zijn allemaal erg blij dat ‘Vlaanderen Vakantieland’ terugkomt. Ik herinner mij dat we in de vorige legislatuur in de commissie Media erg teleurgesteld waren toen het programma in 2015 werd stopgezet omwille van besparingen bij de VRT. Ik herinner mij dat onder andere collega Van Werde dat bijzonder jammer vond. Zij heeft het programma nog zelf gepresenteerd. Maar ook de rest van de commissie vond het jammer. Ik was dus zeer aangenaam verrast en ben zeer tevreden dat het terugkomt.

Wordt Toerisme Vlaanderen sowieso opgenomen in het redactieteam van het programma? Ik veronderstel van wel. Gezien het feit dat het nog maar vijf jaar geleden omwille van besparingen werd afgevoerd: hoe zit het dan nu met de kostenverdeling? Hoeveel neemt de VRT op zich? En hoeveel Toerisme Vlaanderen? Indien u dat niet meteen bij de hand heeft, kan dat misschien later worden toegevoegd. Het zou toch interessant zijn om de kostenverdeling te kennen.

Ik ben het uiteraard helemaal eens met collega Talpe om niet alleen via klassieke televisie maar ook via sociale media heel veel reclame te maken, niet alleen voor het programma maar vooral voor de inhoud ervan en voor alle mooie bestemmingen die we in Vlaanderen hebben en die de mensen hopelijk de komende maanden weer volop kunnen ontdekken om ervan te genieten.

De heer Slagmulder heeft het woord.

Minister, het iconische programma ‘Vlaanderen Vakantieland’ keert terug op de buis. Dat is inderdaad een goede zaak. Vorig jaar in mei had ik die suggestie al eens gedaan tijdens een gedachtewisseling. U antwoordde toen dat Toerisme Vlaanderen niet bevoegd was voor binnenlands toerisme omdat Vlaanderen Vakantieland bedoeld is om binnenlands toerisme te promoten. U zei toen ook dat de provincies aan de VRT konden vragen om dit te promoten en dat u dat zou ondersteunen, maar dat u niet zelf de lead zou nemen. Dat gaat nu toch gebeuren. Het programma komt er. Dat is zeker positief. De VRT werkt momenteel, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, aan een nieuwe reeks. Alle toeristische tips zullen focussen op het eigen land. Vanuit onze fractie werden hierover een aantal vragen voorbereid en doorgestuurd voor de voortgangsrapportage die straks op de agenda staat. Maar het lijkt me beter om een aantal ervan nu al aan bod te laten komen.

Minister, ziet u een blijvende rol voor het programma, met andere woorden een voortzetting van de reeks ook na de coronacrisis? Ik heb ondertussen uit uw antwoord begrepen dat dat inderdaad het geval zal zijn.

Hoeveel afleveringen zullen er vanaf april worden uitgezonden? Zullen de effecten van het programma op de bezoekersaantallen van de toeristische plekken waarop de spotlights worden gezet worden bestudeerd?

Er wordt een budget van 860.000 euro voorzien. Zullen er ook bijvoorbeeld private sponsors bijdragen of aangetrokken worden? Zo ja, welke?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega, die private sponsors hebben wij niet meegenomen in dit verhaal. Wij vinden het belangrijk dat Toerisme Vlaanderen de inhoudelijke input zal leveren aan de VRT. We gaan natuurlijk niet zelf in de redactie zitten, voor alle duidelijkheid. We hebben binnen Toerisme Vlaanderen heel veel medewerkers die kenner zijn, die ook op de beleidslijnen zitten, die ook weten welke verborgen parels er van Leut, collega Talpe, tot Lampernisse moeten worden gepromoot. Die input zal grotendeels vanuit Toerisme Vlaanderen komen.

Wij kijken natuurlijk breder dan enkel het tv-verhaal. Het programma wordt de locomotief. Maar Toerisme Vlaanderen mag effectief fragmenten uit het televisieprogramma gebruiken voor de eigen kanalen. Ik denk aan onze app en aan andere zaken. Wij gaan dat uiteraard gebruiken.

Collega Slagmulder, u hebt destijds die vraag gesteld. Het was inderdaad de bedoeling dat vooral de provincies aan de kar zouden trekken. Ik kan wel zeggen dat wij vanuit Toerisme Vlaanderen samen met de provincies en de kunststeden vanaf mei een goede samenwerking hebben opgebouwd. Vanuit Toerisme Vlaanderen hebben we een bredere kijk over de provincies heen hoe we dat kunnen doen. Ook de terugkeer van ‘Vlaanderen Vakantieland’ is destijds besproken in het samenwerkingsverband met de provincie. Wij nemen hier de lead, om snel te kunnen schakelen en de input over de verschillende provincies heen te verzorgen. Er moet een gezond evenwicht zijn in die oefening. Ik denk dat het heel goed is dat we dat doen en dat dat opnieuw in de huiskamers komt. Op die manier kunnen we heel wat mensen op positieve ideeën brengen.

Ik hoop dat we in april kunnen beginnen. Voor dit jaar worden er ongeveer 20 afleveringen voorzien. De komende jaren gaat het over 24 afleveringen. Veel mensen krijgen in april vakantiekriebels. Op die manier kunnen we heel veel mensen aan het plannen zetten.

We hebben nu voor drie jaar een overeenkomst met de VRT. Vanuit Vlaanderen willen we hiermee de heropstart van de sector mee ondersteunen. Voor ons is dat echt van belang. Nogmaals, de kostprijs per aflevering komt ongeveer overeen met een advertentie in een krant. Ik denk dat visuele beelden in dezen veel beter zullen zijn. We zullen dat ook kunnen gebruiken via onze sociale media en via onze app. Dan bekijken we wat we ten aanzien van onze buurlanden, van Nederland, nog kunnen ondernemen.

Het is uiteraard de bedoeling om met ‘Vlaanderen Vakantieland’ Vlaanderen en de mooie plekken te promoten. Maar ook de sector, de komende jaren. Heel wat studies wijzen erop dat de relance en de heropstart moeizaam zullen gaan, zeker als het gaat over Chinezen, Japanners, Amerikanen, enzovoort. Wij zullen het op het eerste gezicht de eerste jaren vooral van de buurlanden moeten hebben. Het is dan ook goed dat we inzetten op dit verhaal.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ik denk dat dit de investering zeker waard is. Als we dat goed aanpakken, is dit inderdaad de locomotief waarop we heel het promotieplan van ‘Vlaanderen Vakantieland’ op moeten richten. Het gaat om binnenlands toerisme, maar de VRT heeft toelating gegeven om bepaalde fragmenten te delen. Als we sociale media en andere kanalen inzetten, verspreiden we dit natuurlijk veel verder dan enkel met ‘Vlaanderen Vakantieland’. Ik hoor dat we specifiek op Nederland zullen inzetten. Dat is onze eerste buur. Ik denk dat het binnenlands toerisme en de buurlanden zeer belangrijk zijn. Nederland heeft heel wat potentieel waarop we echt moeten inzetten. Ik kijk er naar uit.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.