U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Tommelein heeft het woord.

Minister, collega’s, eind januari mochten we het positieve nieuws ontvangen dat Vlaanderen vijf nieuwe locaties beloont met de Green Key. Dat label is het internationale duurzaamheidslabel voor logies, vergaderlocaties, attracties, en restaurants. Green Key is een internationaal programma van de Foundation for Environmental Education (FEE), dat in Vlaanderen wordt gecoördineerd door GoodPlanet Belgium. Het label wordt jaarlijks uitgereikt door Toerisme Vlaanderen en GoodPlanet Belgium, en beloont dus de toeristische ondernemers die inspanningen leveren voor het leefmilieu. Het label is een continue inspanning: het moet jaarlijks opnieuw worden verdiend. Momenteel hebben 119 locaties in Vlaanderen dat label. Het zorgt ervoor dat binnen- en buitenlandse toeristen die duurzaam willen reizen steeds makkelijker locaties vinden die aan hun verwachtingen voldoen.

Locaties die de Green Key willen ontvangen, moeten voldoen aan een zeer uitgebreid aantal criteria, waarbij er meerdere domeinen van de organisatie, zoals voeding, afval en educatie van personeel en gasten, onder de loep worden genomen. Het is bovendien hoopgevend om zien dat in het afgelopen jaar, met alle corona-ellende voor de toeristische ondernemer, nog steeds nieuwe locaties het label behaalden. Het feit dat de toeristische ondernemers zelfs in moeilijke omstandigheden aandacht blijven besteden aan een duurzame werking, is trouwens ook zeer goed nieuws. Toeristen hechten namelijk steeds meer belang aan duurzaam reizen. Maar liefst 70 procent van de reizigers wereldwijd geeft de voorkeur aan milieuvriendelijke accommodaties.

Minister, kunt u meer uitleg verschaffen bij de eisen waaraan toeristische ondernemers moeten voldoen om dit label te behalen? Hoe breed bekend is de Green Key bij de toeristische ondernemers? Wordt door Toerisme Vlaanderen proactief actie ondernomen om toeristische ondernemers aan te zetten tot het behalen van dit label? Hebt u plannen om ervoor te zorgen dat de Green Key nog meer wordt nagestreefd door toeristische ondernemers, zeker aangezien dat zou passen in uw toeristisch beleid ten aanzien van duurzaamheid?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mijnheer Tommelein, heel toevallig was ik vandaag vroeg in de ochtend in As bij een B&B die het label van Green Key heeft. We zien dat meer en meer logies zich daarop toeleggen. En dat is goed.

Wat moet men daarvoor doen? Men moet inspanningen leveren op meerdere domeinen. Dat gaat over het water- en energieverbruik, het invoeren van waterbesparende maatregelen, afvalpreventie en -sortering, oog voor duurzame voeding en mobiliteit, aandacht voor groenonderhoud. Er is dus een set van criteria. En met zijn uitgebreide criterialijst is Green Key veruit de meest ambitieuze standaard. De lat ligt hoog.

Green Key streeft een duurzaam beleid na op het niveau van het individu – de medewerker, de manager en de klant –, het bedrijf zelf, de keten, de samenleving, enzovoort. Green Key gaat veel verder dan wat maatregelen die het milieu sparen. Om de vier jaar worden de criteria ook herzien. Zo houdt Green Key de vinger aan de pols. En de criteria zijn inderdaad ook erkend door het Tourism Council en de United Nations.

De B&B waar ik vandaag was, kweekt bijvoorbeeld zelf tomaten en andere groenten in een eigen tuintje. Ze hebben ook kippen. En het materiaal dat ze hadden gebruikt voor de vloer en andere zaken, was allemaal gerecycleerd. Die circulariteit is dus ook van belang, en ook waterputten enzovoort.

Op dit moment zijn er ongeveer 119 Green Keyhouders. De bekendmaking gebeurt door alle toeristische partners: de lokale, regionale en provinciale toerismeconsulenten, beroepsfederaties zoals Horeca Vlaanderen, de campingfederaties, Toerisme Vlaanderen en Logeren in Vlaanderen. De logiesadviseurs van Toerisme Vlaanderen bieden ook informatie over Green Key aan bij hun bezoeken ter plaatse. In kwaliteitstrajecten voor toeristische ondernemers wordt ook info over de Green Key gegeven.

De huidige activiteiten worden verder uitgevoerd. Er wordt meer geïnvesteerd om de Green Key op te nemen in de beleidsplannen van toeristische partners als een instrument om duurzaamheid te meten. We onderzoeken momenteel, in het kader van een algemeen actieplan voor duurzaamheid, hoe we de sector nog meer kunnen sensibiliseren en motiveren om in te zetten op het behalen van dit label. En uiteraard past dit ook in heel het verhaal van 'Reizen naar Morgen'.

De heer Tommelein heeft het woord.

Minister, het is waarschijnlijk in Woods and Wine dat u vanmorgen geweest bent. Ik heb dat even opgezocht. Het ziet er leuk uit.

Ik denk dat het een mooi initiatief is. Het past heel goed binnen het globale kader van de duurzaamheid die wij in Vlaanderen aan toerisme willen geven. Voor mij is het heel leuk en mooi om te zien dat we daar in Vlaanderen verder op inzetten. Ik zal van mijn kant proberen om, samen met collega Coudyser, de accommodaties aan de kust te motiveren om daaraan deel te nemen. Nietwaar, Cathy?

Dank u wel, mijnheer Tommelein, voor deze gratis publiciteitsspot voor lokale B&B’s.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega Tommelein, collega Coudyser, collega Talpe, en iedereen van de commissie, uiteraard kunnen jullie ook rekenen op onze steun en de steun van Toerisme Vlaanderen om dat uit te breiden. Op die manier onderscheiden wij ons natuurlijk ook van andere logies in het buitenland, waardoor we ook toeristen kunnen aantrekken.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.