U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Van den Bossche heeft het woord.

Minister, op 24 november werd het sociaal akkoord voor de zorg- en welzijnssector goedgekeurd. Daar is veel over gedebatteerd, maar we waren het er allemaal wel over eens dat het cruciaal is om de arbeidsomstandigheden van het personeel in die sectoren structureel te verbeteren. Niet enkel de coronacrisis heeft veel inspanningen gevraagd van de mensen in die sector, en vraagt die nog steeds, ook los van die pandemie verdienen de mensen in de zorg al langer een correctere verloning en betere omstandigheden op het werk. Er is een akkoord uit de bus gekomen, dat inderdaad ook zorgt voor de verhoging van de koopkracht en mogelijkheden biedt om te investeren in kwalitatieve jobs en in meer mensen op de werkvloer. De maatregelen gingen van start op 1 januari van dit jaar en hebben betrekking op zowel de private als de publieke non-profitorganisaties in Vlaanderen. De geestelijke gezondheidszorg zou daar toch één sector van zijn. Ook al werd ter zake concreet gesproken over een gemiddelde koopkrachtverhoging met 4,5 procent, zijn er daar toch wel enkele zorgen gerezen.

Minister, in november zei u nog dat het Vlaamse zorgpersoneel nu eindelijk krijgt waarop het recht heeft, maar groot was de verbazing in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s) toen ze vernamen dat er zou zijn beslist om hen niet onder het zorgakkoord te laten vallen. Met andere woorden, als die informatie klopt, zouden ze geen VIA 6-middelen (Vlaams intersectoraal akkoord) krijgen.

Vandaar mijn vragen. Klopt het dat de CGG’s uit de boot vallen bij de verdeling van de VIA 6-middelen? Indien ja, wat is dan de motivatie van die beslissing? Indien dat klopt, zijn er dan nog andere sectoren die uit de boot vallen?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega, bedankt voor uw vraag. Ik kan daar eigenlijk heel kort op antwoorden: neen. Ik zal het echter nog iets uitgebreider doen, maar het toch kort houden, gezien het gevorderde uur.

Ik heb geen idee waar die verbazing vandaan komt, maar als er zorgen zijn, dan mag u me altijd bellen om heel snel kort te sluiten. Geen enkel probleem. Ik krijg alleszins nu de kans om deze hoax uit de wereld te helpen. Voor alle duidelijkheid, het sociaal akkoord is van toepassing op alle door Vlaanderen erkende, vergunde en gesubsidieerde ondernemingen en hun personeelsleden uit de volgende domeinen in de private en publiek openbare sector, inclusief de bij de zesde staatshervorming overgehevelde sectoren. Het gaat over 179.718 voltijdsequivalenten (vte’s). Het gaat over de klassieke VIA-sectoren: de diensten voor gezins- en bejaardenzorg, de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, de welzijns- en gezondheidszorg, de maatwerkbedrijven, de socioculturele sector, de lokale diensteneconomie en de werkgevers van persoonlijke assistenten in het kader van het persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijkeassistentiebudget (PAB). Het gaat ook over de geregionaliseerde zorgsectoren, zoals de revalidatieziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, de ouderenzorg, revalidatievoorzieningen, initiatieven voor beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg.

De CGG’s vallen binnen de welzijns- en gezondheidssector onder het paritair comité 331.00.20, onder de gezondheidsinrichtingen en -diensten. Het is dus niet correct dat de CGG’s uit de boot vallen. Ik hoop u daarmee vandaag gelukkig te hebben gemaakt.

Mevrouw Van den Bossche heeft het woord.

Minister, inderdaad, u hebt mij met uw antwoord gelukkig gemaakt. U hebt een belangrijke zorg weggenomen. Dank u wel daarvoor, en dank ook voor het aanbod om u de volgende keer rechtstreeks te contacteren. Ik zal dat niet nalaten.

Minister, misschien lukt dat ook nog in andere dossiers.

Voorzitter, het is enkel voor mij.

Oké, oké. Ik krijg immers soms wel die opmerking van collega’s.

Mevrouw Van den Bossche heeft het woord.

Ik ben zeer tevreden.

U bent tevreden, dus uw dag is perfect geslaagd en kan niet meer stuk.

Mijn dag is geslaagd, dank u wel.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.