U bent hier

In de kijker

Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen: wijzigingsdecreet

De Vlaamse Regering wil meer inzetten op hergebruik en recyclage van materialen. Daarbij is het nodig de strijd tegen zwerfvuil op te voeren. Om dit mogelijk te maken, en het Vlaamse beleid in overeenstemming te brengen met een aantal Europese richtlijnen inzake afvalstoffen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in dat het Materialendecreet en het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid op een aantal punten wijzigt. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet en namen het bij de stemming aan.

Video

Verslag

612 (2020-2021) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van Chris Steenwegen aan minister Zuhal Demir
1421 (2020-2021)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.