U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Sleurs heeft het woord

Voorzitter, minister, mijn vraag dateert van een tiental dagen geleden. Intussen hebben we gisteren vernomen dat in de woonzorgcentra de speekseltesten worden ingezet bij bezoekers, voor ze toegang kunnen hebben tot het verpleegcentrum.

We hebben dit eerder al besproken. Zowel in Antwerpen als aan de universiteit van Luik hebben de voorbije weken een aantal proefprojecten en wetenschappelijk studies plaatsgevonden. Verschillende professoren hebben opgeroepen om die speekseltesten te gebruiken.

Minister, wat zijn de resultaten van de proefprojecten? Bent u daarvan op de hoogte gebracht? Hoe staat u daartegenover? Hoe zullen we dit verder implementeren in het beleid?

Gisteren is er gecommuniceerd over het gebruik van die testen in de woonzorgcentra, maar ik wil u toch vragen naar de stand van zaken van deze proefprojecten en het verdere gebruik van speekseltesten in de strijd tegen de pandemie.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

In het proefproject in Antwerpen heeft men de afname van speekseltesten vergeleken met de klassieke PCR-test afgenomen met een neuswisser. Dat gebeurde in de context van uitbraken in scholen waarbij een testbus werd ingezet.

Uit het proefproject bleek dat de afname met neuswisser vooral bij de kinderen sneller ging dan de afname van speeksel. De resultaten toonden ook een beperkte gevoeligheid van de testen bij kinderen.

Uit studies blijkt ook dat een aantal mensen al positief testen op speekseltesten vooraleer er symptomen zijn. Vandaar dat deze methode wel nuttig wordt geacht om herhaald preventief te testen. Professor Goossens wil dit nu als een pilootproject opstarten in enkele scholen in en rond Antwerpen, met de steun van minister Weyts.

Als het project positief wordt geëvalueerd, kan in een verdere uitrol worden voorzien. Het opzet wordt nog voor advies aan de Risk Assessment Group (RAG) voorgelegd en wordt door de Interfederale Taskforce Testbeleid opgevolgd. Daar kan eventueel worden beslist om dit in de algemene teststrategie op te nemen.

In Wallonië is vanuit de Universiteit van Luik ruim ingezet op het wekelijks testen van het personeel van de woonzorgcentra. De eerste feedback die we hebben gekregen, is dat dit als positief wordt ervaren en dat de logistiek de belangrijkste uitdaging is. De inzameling is gebeurd in dertien ‘relay points’, waar de voorzieningen hun speekselstalen moeten binnenbrengen. Het is het doel om de resultaten de volgende werkdag te bezorgen. Indien er een positieve test was, werd een ploeg van Sciensano naar het woonzorgcentrum gestuurd om het personeel met de neuswisser en de klassieke PCR-test te testen. In alle gevallen zijn de positieve resultaten bevestigd.

In Wallonië wil de overheid deze methode nu verder gebruiken voor de ‘mass screening’ van leerkrachten in basisscholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten. De Waalse overheid wil hiervoor in Luik een pilootproject starten.

Dit thema komt morgen aan bod tijdens de interministeriële conferentie (IMC).

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het antwoord. Naar aanleiding van het gebruik gisteren konden we al vermoeden dat de beide proefprojecten positief worden geëvalueerd. Dat is een goed resultaat. Het is goed nieuws dat de speekseltesten van die kwaliteit zijn en een duidelijke rol kunnen spelen in de preventieve aanpak van de pandemie. Ik hoop ook dat u die visie zult blijven verdedigen in alle comités en fora waar u bent vertegenwoordigd en waar u de strategie moet bepalen. Ik heb geen verdere vragen.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

In april 2020 is de federale overheid vol ambitie gestart met de uitbouw van een voorraad speekseltesten en van een plan om de speekseltesten in te zetten, maar dat project is in de zomer van dat jaar stilgevallen. Toenmalig minister De Backer heeft 750.000 euro gereserveerd voor minstens honderdduizend afnamekits, maar het project is in de diepvriezer beland.

Nu, vele maanden later, is het weer ontdooid. Dat is heel jammer, want hierdoor hebben we vele maanden verloren. Professor in de microbiologie Goossens heeft op 17 augustus 2020 al gepleit voor de inzet van deze testen, zeker in de scholen. Nu pleit hij steeds luider voor de inzet van deze testen in alle Vlaamse scholen.

Onze scholen hadden vandaag beter bewapend kunnen zijn. Het project had ons in staat moeten stellen wekelijks bij tienduizend leerkrachten een speekseltest af te nemen. Dit had een manier kunnen zijn om de scholen veilig open te stellen. Het gaat niet enkel om de scholen, maar ook om de woonzorgcentra. We moeten niet enkel testen bij een uitbraak. Het is ook belangrijk preventief besmettingen op te sporen. Ik ben dan ook zeer blij dat de speekseltesten nu in de woonzorgcentra worden gebruikt.

Minister, ik heb nog een korte vraag. Wanneer mogen we een volledige uitrol in heel Vlaanderen verwachten?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

In de woonzorgcentra gebruiken we, voor alle duidelijkheid, sneltesten. Dat zijn niet de speekseltesten waarover we het hier hebben. Ik zal dat morgen bespreken tijdens de interministeriële conferentie. Ik overleg met minister Weyts, maar ik zal daar nu niet op vooruitlopen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.