U bent hier

In de kijker

Neven- en herbestemming kerkgebouwen: voorstel van resolutie

Door het slinkende aantal kerkgangers en de hoge kosten voor het onderhoud van kerkgebouwen klinkt de roep om herbestemming van deze gebouwen de voorbije jaren steeds luider. Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen sinds 1 februari 2016 een beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken voor begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek. Dit projectbureau stopt eind 2021 echter zijn werkzaamheden. Momenteel beschikken 185 van de 300 Vlaamse gemeenten over een afgerond kerkenbeleidsplan. De trend hierin is dat een derde van de kerken in Vlaanderen de volgende jaren een neven- of herbestemming zal krijgen. Leden van de meerderheidsfracties dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om draagvlak te creëren voor nieuwe bestemmingen, het aanwezige roerend erfgoed te beschermen en bij te dragen tot dorpskernversterking. De leden van de commissie bespraken het voorstel van resolutie en namen het bij de stemming aan.

Video

Verslag

571 (2020-2021) nr. 3

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.