U bent hier

In de kijker

Vzw ‘de Rand’: wijzigingsdecreet

Vzw 'de Rand' werd opgericht om het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. Het is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA). Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota Vlaamse Rand 2019-2024 bevatten de ambitie om meer in te zetten op gegevensverzameling en de vlotte verspreiding van informatie naar de burger. Daartoe wordt het Documentatiecentrum Vlaamse Rand overgeheveld van vzw ‘de Rand’ naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. Om deze nieuwe taakstelling mogelijk te maken, en een aantal technische aanpassingen aan het bestaande decreet door te voeren, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp en namen het bij de stemming aan.

Video

Verslag

543 (2020-2021) nr. 2
241 (2019-2020) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.