U bent hier

In de kijker

Wegwerpplastics en statiegeld drankverpakkingen: voorstel van resolutie

Plastics zijn zeer moeilijk afbreekbaar, en vervuilen zodoende het milieu meerdere honderden jaren. Ze zijn ook zeer schadelijk voor mens en dier, want de microplastics komen via de voeding bij hen terecht. In de buurlanden is met succes ingezet op statiegeld om plastic drankverpakkingen te recycleren. Leden van de sp.a-fractie en van de Groenfractie dienden in dit verband een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de recyclagedoelstellingen voor plastic drankverpakkingen op te trekken en strikte normen op te leggen aan plasticproducenten. De leden van de commissie bespraken het voorstel van resolutie.

Video

Verslag

307 (2019-2020) nr. 2
Presentatie van de indieners (pdf)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.