U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Op 15 september 2020 stelde ik in de commissievergadering reeds een vraag over de problemen bij het aanvragen van de European Disability Card (EDC). Ik ga dat niet allemaal herhalen.

Minister, u gaf toen in uw antwoord aan dat u zich bewust was van dit bevoegdheidsprobleem en lichtte toe dat u aan Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de opdracht had gegeven om samen tot een oplossing te komen. Hierbij zouden ze onderzoeken of het VAPH op basis van de door Opgroeien overgemaakte persoonsgegevens kan instaan voor de aanvraag van een EDC bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Daarnaast gaf u nog mee dat Ernst & Young bezig was aan een evaluatierapport over de invoering van de EDC in acht pilootlanden.  KU Leuven werkte ook parallel aan een evaluatie van de invoering van de kaart in federaal België. Ten slotte is er aan Opgroeien en het VAPH ook gevraagd om de eventuele meerwaarde van de EDC voor inclusief beleid voor personen met een handicap te evalueren.

Minister, ik heb de voorbije weken heel wat mails ontvangen van ouders die nog steeds problemen ondervinden, tot op de dag van vandaag, met betrekking tot het aanvragen of het toegewezen krijgen van deze kaart. Daarbij dus mijn volgende vragen.

Zijn Opgroeien en het VAPH samen al tot een oplossing gekomen? Zo ja, dewelke? Zo neen, wanneer zal er een oplossing zijn? Is er momenteel al een evaluatie gebeurd van de kaart? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo neen, wanneer zal deze evaluatie voorhanden zijn? Welke initiatieven neemt u nog om het gebruik van deze kaart te optimaliseren?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Op uw eerste vraag antwoord ik ja. Ondertussen is er een protocol afgesloten tussen Opgroeien en het VAPH. Opgroeien zal maandelijks een lijst opmaken met kinderen met zorgtoeslag die in aanmerking komen voor een EDC-kaart, zodat het VAPH de aanvragen kan behandelen. Vanaf februari kunnen de ouders de EDC-kaart ook aanvragen via www.mijnvaph.be.

Wat uw tweede vraag betreft: we hebben momenteel nog geen resultaten ontvangen van de evaluaties door Ernst & Young of de KU Leuven.

Wat uw derde vraag betreft: ik wacht de rapporten af en ik zal na overleg met de federale collega-ministers, die gevat zijn door de invoering van deze kaart in België, een standpunt innemen.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Minister, deze kaart heeft voor sommige mensen echt wel een grote emotionele waarde. Het is een erkenning van een beperking die men heel vaak niet ziet. Het is echt jammer dat dit nog steeds niet in orde is. Kan die kaart niet automatisch toegekend worden aan alle kinderen met een erkenning via de zorgtoeslag?

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

Ik heb die vragen in het verleden al meerdere malen gesteld. Ik denk dat ik mijn eerste vraag hierover al bijna een jaar geleden stelde. Toen zou men ook al een overleg plannen tussen het VAPH en Opgroeien.

Ik ben nu blij te horen dat het probleem vanaf februari van de baan is. Als ik het goed begrepen heb, is het zo: de lijst die bij Opgroeien binnenkomt, wordt doorgegeven aan het VAPH en het VAPH levert de kaarten af. Het is niet de bedoeling dat Opgroeien de kaarten zal afleveren. Het is enkel het VAPH dat de kaarten langs Vlaamse kant kan afleveren. Minister, kunt u dat nog even bevestigen, voor alle duidelijkheid?

De heer Daniëls heeft het woord.

Minister, ik suggereer graag deze makkelijke manier voor de verspreiding van de EDC-kaart: heel wat kinderen en jongeren die in die situatie zijn, zitten vandaag in het buitengewoon onderwijs of hebben een verslag waarmee ze in het gewoon onderwijs een aangepast curriculum volgen.

Ten tweede, die EDC-kaart kan ook in het kader van de vaccinatiecentra een belangrijk onderdeel zijn. U hebt daarnet op mijn vraag geantwoord dat mensen met een ernstige vorm van autisme gebruik kunnen maken van mobiele teams in het kader van de vaccinatie. Ik zou niet weten hoe mensen die ernstige vormen van autisme moeten kunnen bewijzen. Daar kan die EDC-kaart zeker een oplossing bieden.

Ten derde wil ik toch een voetnoot plaatsen bij al die evaluaties die gebeuren. Heel concreet stel ik in mijn eigen gemeente, Sint-Gillis-Waas, waar we hebben voorgesteld om die EDC-kaart te erkennen en er ook ondersteuning of voordelen aan te koppelen, vast dat het gemeentebestuur daar jammer genoeg niet op ingegaan is. Als je dan een onderzoek gaat doen naar het gebruik van de kaart, zullen mensen aangeven dat ze daar niets mee kunnen doen, terwijl er wel mogelijkheden zijn.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Als antwoord op uw concrete vraag, collega van der Vloet, bevestig ik dat het inderdaad de bedoeling is dat het VAPH dit zal behartigen. De rest laten we in handen van de evaluatie daaromtrent.

Mevrouw Wouter heeft het woord.

Ik hoop, minister, dat dit probleem eindelijk snel opgelost wordt en dat ik binnenkort alleen maar e-mails van tevreden ouders in mijn mailbox ontvang.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.