U bent hier

In de kijker

Gevolgen brexit voor Vlaamse economie: gedachtewisseling

Eind 2020 bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een handelsverdrag als sluitstuk van de brexit. Dit akkoord zal ingrijpende gevolgen hebben voor de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie. Vlaamse bedrijven zullen bijvoorbeeld geconfronteerd worden met douaneprocedures en invoercertificaten voor hun handel met de UK. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Hilde Crevits.

Video

Verslag

38 (2020-2021)
Externe sprekers
Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw)
658 (2020-2021) nr. 1

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

38 (2020-2021)
Externe sprekers
Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw)
Verslaggever

Eventueel: voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.