U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Twee weken geleden, tijdens de nacht van donderdag 7 januari op vrijdag 8 januari 2021, vond er een technische storing plaats bij Proximus. Daardoor was het telefoonverkeer via Proximus in heel het land verstoord. Dat is niet iets waar u als Vlaams minister voor bevoegd bent, maar de storing had een grote impact omdat ook de noodnummers en de callcenters van basisveiligheidsdiensten en de eerstelijnszorg via het netwerk van Proximus opereren. Zo waren naast de politie, brandweer en ziekenwagen ook de nummers om de huisarts of apotheek van wacht te achterhalen of diensten als 1813 niet bereikbaar. De telefonische onbereikbaarheid van enkele cruciale diensten, waarvan er ook een aantal duidelijke Vlaamse bevoegdheden zijn, moet uiteraard te allen tijde vermeden worden. Voor alle duidelijkheid: een aantal diensten draaien blijkbaar op systemen van Proximus, waardoor ook niet-gebruikers van Proximus die diensten niet konden bereiken. Het was dus een breder probleem dan dat.

Ik vroeg me daarom af, minister-president, of u reeds contact hebt gehad of een gesprek  hebt gehad of gepland met de bevoegde federale instanties of ministers om de onbereikbaarheid van de noodnummers tijdens de nacht van 7 op 8 januari te bespreken en te evalueren?

Welke initiatieven kunnen er door de Vlaamse Regering worden genomen om te voorkomen dat de contactnummers voor eerstelijnszorg en andere permanent beschikbare noodnummers voor korte of langere termijn onbereikbaar zijn? … (onverstaanbaar) … onze eigen telecombedrijven, maar wel eventuele alternatieve nummers die tijdelijk beschikbaar kunnen zijn en worden gecommuniceerd via …(onverstaanbaar)… 

Hebt u zicht op welke door de Vlaamse overheid gesteunde noodnummers, zoals 1813 of de Zelfmoordlijn, en andere permanent telefonisch bereikbare dienstverlening verstoord werden door het defect bij Proximus?

Kan de Vlaamse overheid zelf informatie voorzien via haar digitale communicatieplatformen over de eventuele onbeschikbaarheid van noodnummers en alternatieve bereikbaarheid, indien de permanent beschikbare noodnummers onbereikbaar zijn?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Goeiemiddag, allemaal.

Voorzitter, mijnheer Van de Wauwer, ik heb hierover geen contact gehad met de federale overheid. Ik plan dat ook niet; dat is een puur operationele kwestie. Het is ook niet dat het zich heel veelvuldig voordoet. Het is geen echt structureel probleem. Als dit zich nu vaker zou voordoen, zou dat misschien wel nopen tot een politiek gesprek, maar op dit moment is dat – denk ik – niet zo.

De Vlaamse Regering zal wel aan de diensten van de Vlaamse overheid die verantwoordelijk zijn voor de contactnummers voor eerstelijnszorg en andere permanent beschikbare noodnummers, vragen om de nodige afspraken te bekijken met hun telecomproviders om de beschikbaarheid van die contact- en noodnummers te allen tijde te verzekeren. Voor nooddiensten zou het een optie kunnen zijn dat er een noodscenario wordt opgesteld via een andere operator. Als de ene operator platligt, kun je dan via een omzetting van het nummer een andere operator laten doordoen. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) onderzoekt momenteel deze mogelijkheid. Die vraag ligt dus bij het BIPT.

De storing bij Proximus was alleen op spraak niet op data, en enkel ’s nachts van net voor middernacht tot 7 uur ’s ochtends, zodat de impact ervan beperkt was. Tot op heden heb ik geen melding over de impact ervan van de betrokken diensten van de Vlaamse overheid ontvangen. Die lijnen op spraak tussen middernacht en 7 uur ’s ochtends zijn nu niet de meest belaste uren.

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) heeft dit incident met zijn partners tijdens de betreffende nacht opgevolgd. Zo hebben de federale diensten van de gouverneurs naar alle ingeschreven personen binnen hun provincie een BE-Alertbericht verstuurd met meer informatie. Ik kan zeggen dat ik zo’n BE-Alertbericht heb gekregen. Ik weet niet of er velen onder u dat ook hebben gehad. Ik heb dat zowel vanuit Brussel als vanuit Antwerpen gehad.

Er waren echter ook problemen, deels met de notificatie met sms’en en deels ten gevolge van een late aflevering van de sms’en aan de ingeschrevenen van BE-Alert. Proximus zou de oorzaak hiervan met de FOD Binnenlandse Zaken onderzoeken. Op vraag van het Nationaal Crisiscentrum heeft het Vlaams Verkeerscentrum ten aanzien van de weggebruikers gecommuniceerd met informatie over de storing op de digitale borden op de autosnelwegen.

Indien de downtime langer is, zijn er centrale mogelijkheden om voor een bredere bekendmaking te zorgen, bijvoorbeeld met meldingen op de website www.vlaanderen.be of met berichten op de socialemediakanalen van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Crisiscentrum, dat hiervoor zou kunnen instaan, is echter een virtueel crisisteam en geen permanent crisisorgaan, zoals het Nationaal Crisiscentrum of het toezichtscentrum van het Vlaams Verkeerscentrum.

Indien de downtime tot specifieke Vlaamse eerstelijnszorg- en permanentienummers beperkt blijft, is het vooral aan de betrokken diensten die deze nummers beheren om langs hun eigen kanalen over die downtime te communiceren. Zo kunnen ze ook meteen gericht afleiden naar webkanalen als een chat of een alternatief nummer. Wat de downtime van specifieke nummers betreft, lijkt dat meer aangewezen dan een grote, centrale en algemene communicatie.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Minister-president, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. Het is een puur operationele kwestie. Aangezien allerhande diensten niet beschikbaar waren, lijkt het me toch relevant of eventueel contact is gezocht. Het is logisch dat dit ’s nachts is gebeurd. Het was een geplande interventie door Proximus die tot deze panne heeft geleid. In de toekomst kan dit natuurlijk nog gebeuren. Ik ben dan ook heel tevreden dat de Vlaamse Regering de Vlaamse diensten heeft gevraagd de nodige afspraken te maken om in noodsituaties alternatieven op te zetten met andere … (onverstaanbaar) … die hieraan tegemoetkomen. Het belangrijkste is wat we uit dit geval kunnen leren om die belangrijke diensten in de toekomst bereikbaar en beschikbaar te houden. Ik heb verder geen bijkomende vragen. Uw antwoord was heel duidelijk. … (onverstaanbaar) …

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.