U bent hier

­– Een aantal sprekers nemen mogelijk deel via videoconferentie.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik heb een korte vraag naar de stand van zaken naar aanleiding van een vroegere communicatie en een eerdere schriftelijke vraag. Het gaat om de proefprojecten in de acht centra voor herstelverblijven in het kader van hun buffercapaciteit voor de opname van mensen die in thuisquarantaine moeten, maar dat door omstandigheden niet kunnen.

De Vlaamse Regering heeft beslist om zo’n opname dan als ultimum remedium te zien. Zo een opname gebeurt via een doorverwijzing van de huisbezoeker van het lokaal COVID-19-team van de eerstelijnszone met afstemming van de huisarts van de betrokkene. De centra voor herstelverblijf ontvangen een subsidie van 56 euro per dag per persoon voor elke opname binnen het project. Deze projecten zouden eind december afgelopen zijn.

Minister, zijn deze projecten ondertussen geëvalueerd, en hoe is die evaluatie verlopen? Kunt u toelichting geven bij de resultaten en duiding geven bij onder meer het aantal doorverwijzingen per centrum, en bij de ervaringen of bevindingen van de acht centra voor herstelverblijf zelf?

Als deze evaluatie positief is, plant de Vlaamse Regering dan een initiatief om deze projecten te verlengen?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

De acht erkende centra voor herstelverblijf die deelnemen aan het project, registreren dagelijks in het E-loket van Zorg en Gezondheid hoeveel opnames er zijn in het kader van dit project. Deze gegevens en de algemene bevindingen van deze centra werden tijdens een overleg midden december besproken en geëvalueerd.

Er is de algemene bevinding dat de vraag naar opnames binnen dit project klein is. De opnames zijn bijgevolg beperkt geweest. In het centrum Ter Sig in Lebbeke werden zeven personen opgenomen binnen het project thuisquarantaine. In een tweede centrum voor herstelverblijf werd een enkele persoon opgenomen binnen de contouren van het project.

In het CM-zorgverblijf Hooidonk werden zes personen opgenomen die in een leefgroep van een residentiële voorziening voor personen met een verstandelijke handicap wonen. Die voorziening werd geconfronteerd met een COVID-19-uitbraak in enkele leefgroepen, en het was niet mogelijk om de quarantainemaatregelen voldoende toe te passen binnen de voorziening zelf. Er was in de regio geen andere oplossing voorhanden, dan de opvang en medische omkadering te voorzien binnen het centrum voor herstelverblijf. De resterende vier centra voor herstelverblijf hadden nog geen opnames binnen het project op 31 december 2020.

In de periode van 1 oktober tot 31 december werden binnen het project vijftien unieke personen opgenomen voor een totaal van 198 te subsidiëren opnamedagen. De covidcrisis is nog niet voorbij en bijgevolg wil ik het aanbod dat met het project werd gecreëerd, verder continueren als last-resortoplossing voor mensen die de quarantainemaatregelen thuis niet op een veilige en verantwoorde manier kunnen toepassen, of voorzieningen die, zoals in het voorbeeld in mijn antwoord op uw eerste vraag, deze ondersteuning tijdelijk nodig hebben.

Het regelgevende traject voor de verdere verlenging van het project is opgestart.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, in de hele coronacrisis zijn dit misschien kleine aantallen, die toch super noodzakelijk zijn. Voor mensen die geen opvangmogelijkheid hebben, is het goed dat dat mogelijk is in de bestrijding van deze zeer moeilijk te bestrijden pandemie.

Ik ben dus tevreden met uw antwoord en blij te horen dat we dit zullen voortzetten. Elk middel dat helpt om deze pandemie te bestrijden en dus ook om deze quarantainemaatregelen te kunnen uitvoeren, is goed.

Mevrouw Saeys heeft het woord.

We zien dat steeds meer coronapatiënten, zeker als ze geïntubeerd zijn, maandenlang symptomen hebben. Is er zicht op hoeveel patiënten er zijn doorverwezen naar revalidatiecentra, specifiek door blijvende klachten als gevolg van hun covidinfectie?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Dat moet ik navragen. Dat antwoord heb ik niet meteen bij de hand.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Voorzitter, ik heb geen bijkomende opmerkingen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.