U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

We kunnen alvast starten met een goede wens voor iedereen. Ik wens iedereen een goede gezondheid. Ik wens iedereen dat de gewoonten van 2019 in 2021 opnieuw normaal zullen worden. Dat zou betekenen dat we ons normale leven van voor de coronacrisis opnieuw kunnen opnemen en dat we daarbij hopen dat we definitief uit deze crisis raken.

Wat de agenda van deze commissie betreft, komen er bijzonder veel uitdagingen op ons af als gevolg van de brexit en op het vlak van het Vlaams Strategisch Plan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook op het vlak van de Pachtwet hopen we nog het een en ander te kunnen doen.

Ik wens vooral een goed debat in deze commissie, met respect voor elkaars mening. Ik denk dat we er al in geslaagd zijn om het debat scherper, maar toch met respect voor elkaar te kunnen voeren. Ik wens dat we dit allemaal samen op deze wijze kunnen voortzetten.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Voorzitter, minister en collega’s, ook namens mezelf de allerbeste wensen voor 2021. Het is een hele eer om hier de spits te mogen afbijten. Ik wil het over een good practice uit West-Vlaanderen hebben, dat is de beste manier om het jaar te starten.

Medisch afval is, zoals jullie weten, ook in de landbouw een probleem en een kostenfactor. In de veehouderij voert de veehouder immers een aantal diergeneeskundige handelingen, zoals vaccinaties en nabehandelingen, zelf uit. Als je dat medisch afval dan moet laten ophalen door een erkende afvalbeheerder, is dat uiteraard een dure aangelegenheid. Een andere mogelijkheid is een collectieve inzameling. Hierdoor kan de veehouder zijn afval reglementair afvoeren, de kosten ruim halveren en de attesten krijgen die hij nodig heeft bij eventuele controles. In West-Vlaanderen hebben de provincie, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Inagro daarom in juni 2019 de handen in elkaar geslagen en een proefproject inzameling medisch afval opgezet.

In 2019 werd een eerste ophaling georganiseerd in de regio Tielt-Wingene-Ruiselede. Er werden kunststofcontainers en kartonnen verzameldozen ter beschikking gesteld waarin veehouders medisch afval konden verzamelen. Twee keer per jaar kunnen geïnteresseerden hun medisch afval binnenbrengen in een lokaal inzamelpunt en een leeg recipiënt meenemen. Na inlevering van de volle recipiënten ontvangt de veehouder zijn of haar verwerkingscertificaat. Dat is belangrijk bij eventuele controle van het bedrijf. In juli 2020 breidden de partners het project uit naar de regio Westhoek. De resultaten zijn veelbelovend, zelfs in die mate dat beslist werd om het project uit te rollen in heel West-Vlaanderen. West-Vlaamse veehouders kunnen voortaan terecht in een van de acht collectieve inzamelpunten in Torhout, Roeselare, Tielt, Jabbeke, Veurne, Kortrijk, Ieper en Diksmuide. Ondertussen nemen al 290 landbouwers deel aan de inzameling en de inschrijvingen zijn nog niet afgesloten.

Wat geldt in West-Vlaanderen, geldt bij uitbreiding ook voor veehouders elders in Vlaanderen. Vandaar mijn vragen aan u over deze good practice.

Wordt het project opgevolgd door het Departement Landbouw en Visserij? Hoe wordt dit project door hen geëvalueerd?

Bent u van oordeel dat de uitrol over de rest van Vlaanderen een goede zaak zou zijn?

Zijn er al contacten met de andere provinciale besturen? Zo neen, bent u dit dan van plan?

Onderneemt u ook andere initiatieven om de veehouders te ondersteunen bij het correct beheren en inzamelen van hun medisch afval?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, eerst en vooral wens ik jullie een zeer hoopvol en gelukkig nieuwjaar! Ik zie bij sommigen de kerstboom nog op de achtergrond staan. Ik heb net de spectaculaire haardos van collega Tommelein gezien. Hij begint echt op André Hazes te lijken, maar dan met krulletjes. Hij hoort mij blijkbaar niet. Het is heel boeiend om iedereen terug te zien. Ik hoop dat de kappers snel opnieuw opengaan, ook voor mezelf, want mijn haar begint in mijn ogen te hangen. Ik mag de tondeuse gebruiken bij mijn echtgenoot, maar hij mag dat niet doen bij mij, om evidente redenen.

Collega Talpe, ik dank u voor de West-Vlaamse vraag, heel mooi om het jaar mee te kunnen starten. U zegt terecht dat het een heel mooi en innovatief West-Vlaams project is. Het project inzameling medisch afval is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen – gelukkig zijn ze er nog –, POM West-Vlaanderen, Boerenbond, ABS en Inagro. We volgen het met heel veel interesse op omdat het heel concreet inspeelt op de kostenzijde van de landbouwbedrijven die in het algemeen toeneemt.

Zoals voor veel zaken kunnen onze boeren heel wat schaalvoordelen creëren door onderling samen te werken en aan te kopen of diensten collectief te organiseren. Dat gebeurt hier concreet door een gezamenlijke afvalinzameling te organiseren en zo de kosten te drukken ten opzichte van individuele bedrijven die elk hun eigen afvalophaling organiseren.

Mijn administratie volgt het project uiteraard op. Wij zijn geen initiatiefnemer, collega, maar we vinden het wel heel interessant. Het feit dat een groot aantal boeren hieraan deelneemt, is echt veelbelovend. Het idee om dit project lokaal verder uit te rollen vooraleer het op te schalen naar Vlaanderen, lijkt me een goede aanpak te zijn: eerst moeten we op lokaal niveau bekijken wie er allemaal meedoet.

Het project werd in juli 2020 uitgebreid naar de Westhoek en eind 2020 naar heel West-Vlaanderen. Ik vind het dan ook zeer belangrijk om de resultaten van die uitbreiding af te wachten, maar ik wil zeker logistieke steun geven aan een uitrol in heel Vlaanderen. Mijn interesse is absoluut gewekt. En als de resultaten positief zijn – waar ik eigenlijk van uitga – dan ben ik zeker bereid om na te gaan of er knelpunten zijn om het niet in heel Vlaanderen uit te rollen, en zo ja, of mijn bevoegdheden daartoe een positieve bijdrage kunnen leveren.

Er zijn momenteel geen extra initiatieven op Vlaams niveau lopende met betrekking tot die inzameling. Het correct beheer is een bevoegdheid van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), en dus van mijn collega, minister Demir. Maar zoals gezegd, zijn het de boeren die erbij betrokken zijn. We volgen dat van heel nabij op. Ik ben ervan overtuigd dat collega Demir zeer enthousiast zal zijn om mee te helpen obstakels uit de weg te ruimen en dat overal in Vlaanderen uitgerold te krijgen. Ik dank u.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Collega's, persoonlijk vind ik dat collega Tommelein meer op Joe Dassin begint te lijken, maar André Hazes kan ook voor mij. Nu is Bart wel aan het luisteren, zie ik.

Minister, ik dank u voor uw positieve antwoord. Ik had ook niet anders verwacht, want het is echt wel een win-win-win. De landbouwers kunnen op die manier op een correcte manier hun medisch afval afzetten. Ze krijgen hun attesten en de kostprijs wordt gehalveerd. We kunnen dat alleen maar toejuichen. Ik ben heel blij dat u daarvan het positieve inziet en die uitrol voor heel West-Vlaanderen goed in de gaten zult houden – of althans uw departement – om te kijken of een uitrol over heel Vlaanderen kan worden overwogen. We moeten die good practices inderdaad zo goed mogelijk vastgrijpen, want heel Vlaanderen wordt geconfronteerd met dat medisch afval. Het moet dus op een goede en liefst betaalbare manier kunnen worden weggezet. We zien dat West-Vlaanderen op dat vlak heel innovatief is. Ik had vorig jaar nog een vraag over de innovatieve technieken in de groententeelt onder impuls van de veilingen, over de preiteelt op hydrocultuur. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. West-Vlaanderen is op dat vlak in ieder geval heel graag een voortrekker.

Tot slot, ik heb niet echt een bijkomende vraag, aangezien we het verder opvolgen. Ik zou het Departement Landbouw en Visserij vragen om goed in de gaten te houden of er bepaalde andere lasten en verplichtingen zijn waarmee de landbouwers worden geconfronteerd in hun beroep, zodat die proactief kunnen worden gedetecteerd. Die samenwerking moet worden gestimuleerd, zodat ze ook op andere lasten en plichten druk kunnen zetten om de kosten te verlagen en efficiënter te gaan werken. Ik dank u.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Als we het medisch afval op een georganiseerde en goede manier kunnen verzamelen, komt dat iedereen ten goede. Ik wil de West-Vlaamse feestvreugde zeker niet tenietdoen, maar ik wil wel een Kempense kers op de taart zetten: in 2010 zijn er al projecten gestart in de Kempen. Essen, Kalmthout, Wuustwezel en Brecht verzamelen al enkele jaren waar het mogelijk is via hun afvalintercommunale medisch landbouwafvalmateriaal op het recyclagepark. Er zijn ook voorzichtige stappen gezet vanuit de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) in de regio Ravels-Hoogstraten.

Minister, ik wil de aandacht vestigen op die projecten. Wij moeten ook hun ervaringen meenemen. Wij hebben er alle belang bij om dit breder uit te kunnen rollen, zodat we in heel Vlaanderen een gelijkaardige aanpak kunnen doen. Dat kan alleen maar de duidelijkheid ten goede komen.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Rombouts, we gaan dat zeker meenemen. Bedankt voor de tip. Ik heb mijn engagement gegeven om de knelpunten te detecteren en om te bekijken hoe we dit kunnen uitrollen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.