U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Moors heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, minister, met het charter voor duurzaam beleid engageren bedrijven zich om te investeren in duurzaam ondernemerschap op basis van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De doelstellingen gaan van waardig werk, gendergelijkheid en proper water tot duurzame energie, klimaatacties en verantwoorde productie. Het traject duurt drie jaar en krijgt een jaarlijkse evaluatie. Een team van onafhankelijke deskundigen beoordeelt dan de resultaten en denkt constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties. Bij een positieve evaluatie ontvangen de organisaties een jaarcertificaat. Na het succesvol doorlopen van het volledige traject, ontvangt het geëngageerde bedrijf het officiële VN-Charter Duurzaam Ondernemen. Dat kadert binnen de ‘2030 Agenda for Sustainable Development’, die België heeft ondertekend, waardoor we het engagement om de Duurzame Ontwikkelingsstrategieën voor 2030 te omkaderen, zijn aangegaan.

Via het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) worden bedrijven via een actieplan begeleid om zo’n traject op te starten en te doorlopen. Binnen zo’n actieplan worden concrete initiatieven op poten gezet om bedrijven mogelijkheden aan te bieden om op een meer verantwoorde manier te ondernemen. Zo worden bedrijven aangespoord tot continue verbetering van de prestaties op milieu-, sociaal en economisch vlak. Recent hebben de stad Lommel en drie bedrijven zo’n Charter voor Duurzaam Ondernemen ondertekend.

Minister, de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) ontgint en stimuleert economische groei in Limburg. Welke rol kan LRM spelen bij het aansporen van bedrijven om zich te engageren voor het charter voor duurzaam beleid? Of bij de begeleiding van Voka voor het stimuleren van bedrijven voor het aangaan van het charter voor duurzaam beleid?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Het Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van Voka. Met het charter maken bedrijven en organisaties via een actieplan op maat werk van een bedrijfsvoering die winstgevend is voor zowel de onderneming of organisatie als voor mens en milieu.

Het kader voor dit charter zijn de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze werden door 194 landen wereldwijd ondertekend. Voka heeft een samenwerking opgezet met CIFAL Flanders/UNITAR (United Nations Institute for Training and Research), een internationaal trainingscentrum dat inzet op duurzaam management en dat ondernemingen het internationaal erkende UNITAR-certificaat kan toekennen.

LRM stapte in 2017 in het VCDO als deelnemer, onder begeleiding van Voka-Kamer van Koophandel Limburg. De bedoeling van LRM was om haar klimaatinvesteringen en duurzaamheidsinspanningen te kaderen binnen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Na 3 positieve jaarevaluaties en 63 gerealiseerde actiepunten, mocht LRM op 28 oktober het officiële SDG Pioneer-certificaat van UNITAR in ontvangst nemen.

LRM is voor haar portefeuillebedrijven meer dan een financiële dienstverlener. Met ‘smart money’, of slim geld, wil de investeringsmaatschappij de passage van LRM in het bedrijf niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk en strategisch relevant maken voor de ondernemer en het bedrijf. Thema’s die aangereikt worden aan bedrijven zijn financieel advies, maar ook ESG-topics (Environmental, Social & Governance). In dat verband kunnen bedrijven die er baat bij hebben, aangemoedigd worden om zich te laten begeleiden via een project zoals het VCDO.

Omgekeerd kunnen bedrijven die duurzame investeringen plannen en die al dan niet deelnemen aan het VCDO, zich steeds wenden tot LRM om projecten te financieren. Binnen het LRM-investeringsplatform ‘Duurzame Samenleving’ is duurzaamheid de drijfveer. Het team binnen dit investeringsdomein beantwoordt alle investeringsvraagstukken met betrekking tot duurzame productie aan een lage kost of efficiënt beheer van essentiële basisproducten met een verlaagde impact op de leefwereld. Binnen dit platform werkt men op subdomeinen als Groene Energie, Slimme Steden, Recyclage & Materialen en Landbouw Technologie (AgriTech).

LRM en Voka-Kamer van Koophandel Limburg zijn goed geconnecteerd en verwijzen op regelmatige basis bedrijven naar elkaar door. In het verleden maakte een medewerker van LRM ook deel uit van de jury van het VCDO.

Mevrouw Moors heeft het woord.

Minister, ik dank u voor de uitvoerige uitleg.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.