U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Ongena heeft het woord.

Minister, vlak voor de kerstvakantie hebben 695 personeelsleden van Mega World, de overnemer van Blokker, hun baan verloren. U was daar ook terecht verbouwereerd over. Het hing al een beetje in de lucht; de problemen van het bedrijf waren al langer bekend.

Ik wil u vandaag vragen naar de stand van zaken. Eind december werd nog een al dan niet gedeeltelijke doorstart van de winkelketen geopperd, maar intussen zijn we aantal weken verder.

In welke mate is Vlaanderen betrokken bij een of ander mogelijk doorstartscenario, waarbij u misschien ook kijkt naar Vlaamse mechanismes die daarbij zouden kunnen helpen? Hebt u daar weet van? Kunt u ons daar iets over vertellen?

Het ziet ernaar uit dat zeker een deel van die 695 mensen of misschien jammer genoeg allemaal definitief hun job zullen verliezen. Ik denk dat het dan belangrijk is dat VDAB klaarstaat en ik twijfel daar niet aan , om die mensen zo snel mogelijk te helpen en te begeleiden om opnieuw aan de slag te gaan. Dat zal geen evidente opdracht zijn, omdat het een doelgroep is die vooral bestaat uit vrouwen ouder dan 45. Ik weet ook niet of de coronaomstandigheden ideaal zijn om een nieuwe job te vinden. Niettemin moeten we er alles aan doen om hen zo goed mogelijk te begeleiden.

Hoe zit het met een mogelijke overname? Hebt u daar zicht op?

Staat VDAB klaar om die mensen te helpen? Wat kan VDAB doen? Worden daar ook privépartners bij betrokken? Overweegt VDAB voor wat het profiel van die mensen betreft – vrouwen ouder dan 45 jaar – specifieke maatregelen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

We hebben op dit ogenblik nog geen zicht op de verdere afwikkeling van het faillissement. Het is aan de curatoren om dit concreet te bepalen. Ik heb in de pers wel gelezen dat de curatoren plannen om de voorraden van het failliet verklaarde Mega World te verkopen in een online veiling. Ik lees ook in de pers dat er interesse zou zijn om een deel van de winkels een nieuwe start te geven. Dit is echter nog niet concreet. Ik geef u nu een paar dingen mee die u waarschijnlijk ook al hebt gelezen.

Wat ik wel al duidelijk kan meegeven, is dat we als Vlaamse overheid de getroffen medewerkers van Mega World zullen ondersteunen. Dat doet VDAB altijd bij een faillissement. VDAB zal aan alle medewerkers van Mega World in Vlaanderen een outplacementbegeleiding aanbieden. VDAB moet hiertoe enkel nog de aanvraag tot tussenkomst en de personeelslijst van de curatoren ontvangen. De curatoren werden hierover ingelicht door VDAB op 23 december 2020.

Als die documenten beschikbaar zijn, zal een van de private outplacementpartners van VDAB iedere werknemer van Mega World een concreet outplacementaanbod doen. Het outplacementkantoor begeleidt de werknemers om duurzaam aan de slag te kunnen als werknemers of als zelfstandige. Binnen dit brede traject komen verschillende aspecten aan bod: het opmaken van een competentiebalans en detectie van opleidingsnoden, sollicitatievaardigheden, het opmaken van een cv en motivatiebrief enzovoort.

Tijdens hun outplacementtraject kunnen de getroffenen gebruikmaken van de vacaturedatabank en het opleidingsaanbod van VDAB. Wanneer een opleidingsnood zou blijken waar het VDAB-opleidingsaanbod niet aan tegemoetkomt, kan de private opleidingsmarkt aangesproken worden. De opleidingskost van erkende opleidingen kan dan door VDAB terugbetaald worden.

Ook getroffen medewerksters ouder dan 45 jaar krijgen een outplacementtraject op maat aangeboden. De noden worden immers individueel in kaart gebracht. De leeftijd of het geslacht van de persoon is daarbij op zich niet bepalend, wel een aanbod op maat van het individu. De getroffen medewerkers zullen dus zowel kunnen terechtkomen in een gelijkaardige functie in een andere onderneming, maar ze zullen van het faillissement ook kunnen gebruikmaken om hun loopbaan een andere wending te geven, een opleiding te volgen en zich te heroriënteren naar een andere sector. Ik denk bijvoorbeeld aan de zorg, waar er zo veel handen tekort zijn en zo veel vacatures.

Voor personen boven 45 jaar is er ook de transitiepremie beschikbaar. Getroffen werknemers die zouden beslissen om met hun ervaring aan de slag te gaan als zelfstandigen, worden met deze premie twee jaar financieel ondersteund om deze stap te zetten.

We moeten en zullen er in ieder geval voor zorgen dat elke werknemer die getroffen wordt door een faillissement, op maat zal worden ondersteund om zijn of haar loopbaan verder in handen te nemen. VDAB volgt dit zeer strikt op.

De heer Ongena heeft het woord.

Dank u wel, minister, voor uw antwoord. Voor de mensen die net voor de eindejaarsperiode dat slechte nieuws hebben vernomen, is dit een doekje voor het bloeden. Ze verkeren nu in onzekerheid of ze hun loon en eindejaarspremie nog zullen krijgen. U als minister doet het nodige, net als de overheid en VDAB. Het is goed dat op 23 december, de dag van het faillissement, meteen contact is opgenomen met de curatoren. Gelet op de doelgroep is het belangrijk dat er een individueel traject wordt uitgetekend voor elke werknemer. Ik denk dat we op die manier als Vlaanderen onze taak opnemen. Hopelijk kunnen we die mensen aan het begin van het nieuwe jaar toch een klein beetje perspectief bieden. Ik heb geen bijkomende vraag, minister, maar ik dank u alvast voor de inspanningen die ten aanzien van die 650 werknemers gebeuren.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

We volgen het op, mijnheer Ongena.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.